Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24465/B

Business name: 
TOWER AUTOMOTIVE, s.r.o. v likvidácii
  (from: 03/29/2012 until: 11/30/2012)
Registered seat: 
Továrenská 13
Malacky 901 01
  (from: 07/04/2001 until: 11/30/2012)
Identification number (IČO): 
35 815 655
  (from: 07/04/2001)
Date of entry: 
07/04/2001
  (from: 07/04/2001)
Date of deletion: 
12/01/2012
  (from: 12/01/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/01/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/04/2001)
Capital: 
6 638,783775 EUR
  (from: 03/17/2010 until: 11/30/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/29/2012
  (from: 03/29/2012)
 Liquidators:
Heinz-Gerd Sokolish
Buscherhof 28
Kürten 515 15
Nemecká spolková republika
From: 02/29/2012 Until: 12/01/2012
  (from: 03/29/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne v rozsahu svojho oprávnenia podľa § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 03/29/2012)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia jediného spoločníka konaného dňa 14.06.2012, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 31.07.2012, súhlasu Daňového úradu Bratislava, pobočka Malacky č. 9110301/1/3245541/12/Mif zo dňa 07.11.2012 s výmazom spoločnosti TOWER AUTOMOTIVE, s. r. o. v likvidácii z obchodného registra bola likvidácia ukončená ku dňu 31.07.2012. Obchodná spoločnosť TOWER AUTOMOTIVE, s. r. o. v likvidácii, Továrenská 13, 901 01 Malacky IČO : 35 815 655, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 24465/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 12/01/2012)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person