Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1872/L

Business name: 
LOMNÁ, spol. s r.o.
  (from: 04/29/1994 until: 06/16/2011)
Registered seat: 
Lomná 22
Krušetnica 029 54
  (from: 04/29/1994 until: 06/16/2011)
Identification number (IČO): 
31 605 711
  (from: 04/29/1994)
Date of entry: 
04/29/1994
  (from: 04/29/1994)
Person dissolved from: 
1.7.2010
  (from: 06/17/2011)
Date of deletion: 
06/17/2011
  (from: 06/17/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/17/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/29/1994)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rámci voľných živností
  (from: 04/29/1994 until: 06/16/2011)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/29/1994 until: 06/16/2011)
oprava motorových vozidiel
  (from: 04/29/1994 until: 06/16/2011)
výroba píliarska
  (from: 04/29/1994 until: 06/16/2011)
výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
  (from: 04/29/1994 until: 06/16/2011)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/08/1999 until: 06/16/2011)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/08/1999 until: 06/16/2011)
Partners: 
Obec Lomná
Lomná
Slovak Republic
  (from: 04/29/1994 until: 09/24/1998)
Stanislav Traj
156
Lomná
Slovak Republic
  (from: 04/29/1994 until: 09/24/1998)
Stanislav Žibek
77
Lomná
Slovak Republic
  (from: 04/29/1994 until: 09/24/1998)
Obec Lomná
Lomná
Slovak Republic
  (from: 09/25/1998 until: 06/16/2011)
Stanislav Žibek
77
Lomná
Slovak Republic
  (from: 09/25/1998 until: 06/16/2011)
Stanislav Traj
156
Lomná
Slovak Republic
  (from: 09/25/1998 until: 06/16/2011)
Contribution of each member: 
Obec Lomná
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/29/1994 until: 09/24/1998)
Stanislav Žibek
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 04/29/1994 until: 09/24/1998)
Stanislav Traj
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 04/29/1994 until: 09/24/1998)
Obec Lomná
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 09/25/1998 until: 01/27/2010)
Stanislav Žibek
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/25/1998 until: 01/27/2010)
Stanislav Traj
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/25/1998 until: 01/27/2010)
Obec Lomná
Amount of investment: 2 656 EUR Paid up: 2 656 EUR
  (from: 01/28/2010 until: 06/16/2011)
Stanislav Žibek
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 01/28/2010 until: 06/16/2011)
Stanislav Traj
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 01/28/2010 until: 06/16/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/07/2002 until: 06/16/2011)
konatelia
  (from: 04/29/1994 until: 02/06/2002)
Stanislav Traj
156
Lomná
  (from: 04/29/1994 until: 12/16/2010)
Stanislav Traj
156
Lomná
Until: 06/30/2010
  (from: 12/17/2010 until: 12/16/2010)
Stanislav Žibek
77
Lomná
  (from: 04/29/1994 until: 02/06/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/07/2002 until: 06/16/2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/29/1994 until: 02/06/2002)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/28/2010 until: 06/16/2011)
200 000 Sk
  (from: 09/25/1998 until: 01/27/2010)
100 000 Sk
  (from: 04/29/1994 until: 09/24/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/01/2010
  (from: 12/17/2010)
 Liquidators:
Ing. Igor Lehota
Komenského 501/28
Námestovo 029 01
From: 07/01/2010 Until: 06/17/2011
  (from: 01/11/2011)
 Liquidators:
Ing. Igor Lehuta
Komenského 501/28
Námestovo 029 01
From: 07/01/2010
  (from: 12/17/2010 until: 01/10/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Konanie menom spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/17/2010)
Other legal facts: 
Na základe návrhu zo dňa 15.06.2011, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 01.07.2010, na základe predloženej účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a taktiež na základe predloženého súhlasu správcu dane- Daňový úrad Námestovo zo dňa 13.06.2011, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom LOMNÁ, spol. s r.o., so síldom Lomná 22, 029 54 Krušetnica, IČO: 31 605 711 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 17.06.2011 VYMAZÁVA.
  (from: 06/17/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.4.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5256
  (from: 04/29/1994 until: 06/16/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.7.1998 bol schválený dodatok č. 1/ k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/25/1998 until: 06/16/2011)
Na valnom zhromaždení dňa 12.5.1999 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/08/1999 until: 06/16/2011)
Na Valnom zhromaždení dňa 28. 12. 2001 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/07/2002 until: 06/16/2011)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person