Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24640/B

Business name: 
J & J spol. s r.o., v likvidácii
  (from: 01/15/2011 until: 09/10/2013)
Registered seat: 
Grösslingova 58
Bratislava 811 09
  (from: 07/01/2004 until: 09/10/2013)
Identification number (IČO): 
35 817 429
  (from: 07/24/2001)
Date of entry: 
07/24/2001
  (from: 07/24/2001)
Date of deletion: 
09/11/2013
  (from: 09/11/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/11/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/24/2001)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 12/01/2009 until: 09/10/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2011
  (from: 09/11/2013)
 Liquidators:
JUDr. Juraj Anetta
Sklenárova 24
Bratislava 821 09
From: 01/01/2011 Until: 09/11/2013
  (from: 01/15/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a povinností. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s dokončením nevybavených obchodov.
  (from: 01/15/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/31/2012
  (from: 09/11/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.3.2013, ktorým schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie a konečnú správu o priebehu a skončení likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Správa o priebehu a skončení likvidácie zo dňa 25.03.2013. Súhlas Daňového úradu Bratislava zo dňa 20.08.2013 s výmazom spoločnosti J & J spol. s r.o. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť J & J spol. s r. o. v likvidácii, Grösslingova 58, 811 09 Bratislava, IČO : 35 817 429, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 24640/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 09/11/2013)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person