Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3404/R

Business name: 
PAMY, spol. s r.o.
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
Registered seat: 
Včelárska 1
Prievidza 971 01
  (from: 02/20/2001 until: 07/27/2003)
Dubová 2
Prievidza 971 01
  (from: 06/14/1996 until: 02/19/2001)
Identification number (IČO): 
36 004 758
  (from: 06/14/1996)
Date of entry: 
06/14/1996
  (from: 06/14/1996)
Person dissolved from: 
28.7.2003
  (from: 07/28/2003)
Date of deletion: 
07/28/2003
  (from: 07/28/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/14/1996)
Objects of the company: 
výroba a šitie nábytkových poťahov
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
krajčírske práce
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
čalúnnické práce
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
výroba nábytku a bytových doplnkov
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
predaj nábytku a bytových doplnkov
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
rozmnožovanie tlačív a písomností
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
prenájom pracovných koní
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
kovovýroba
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
textilná výroba
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
výroba a spracovanie polotovarov na výrobu nábytku a sedacích súprav
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov na priamu konzumáciu
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
predaj zmrzliny na priamu konzumáciu, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
predaj jedál na priamu konzumáciu bez tepelnej úpravy
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
predaj jedál, nápojov a polotovarov na priamu konzumáciu ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
nákladná autodoprava
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
činnosť stavbyvedúceho - Pozemné stavby
  (from: 06/11/1997 until: 07/27/2003)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/11/1997 until: 07/27/2003)
zatepľovanie objektov
  (from: 06/11/1997 until: 07/27/2003)
rekonštrukcia objektov a inžinierskych sietí
  (from: 06/11/1997 until: 07/27/2003)
návrh a úprava interiérov bez zásahu do stavebných častí
  (from: 06/11/1997 until: 07/27/2003)
montáž sádrokartónových častí
  (from: 06/11/1997 until: 07/27/2003)
montáž nábytku a stavebných doplnkov
  (from: 06/11/1997 until: 07/27/2003)
sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností
  (from: 06/11/1997 until: 07/27/2003)
nájom a prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 06/11/1997 until: 07/27/2003)
Partners: 
VIJA import-export, a.s.
Huskvarnavägen 27
Jönköping 554 54
Kingdom of Sweden
  (from: 06/29/1999 until: 07/27/2003)
Mgr. Libor Mokrý
Ondrejova 24/10
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 06/24/1996 until: 07/27/2003)
Adrian Pavelka
Okružná 4/2
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 06/24/1996 until: 06/28/1999)
Miroslav Pavelka
Železničiarska 20
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 06/24/1996 until: 06/28/1999)
Ľudmila Šuranská
Jilemnického 11
Nedožery - Brezany
Slovak Republic
  (from: 06/14/1996 until: 06/23/1996)
Contribution of each member: 
Ľudmila Šuranská
Amount of investment: 7 089 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 7 089 000 Sk
  (from: 06/14/1996 until: 06/23/1996)
Adrian Pavelka
Amount of investment: 5 316 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 5 316 000 Sk
  (from: 06/24/1996 until: 06/28/1999)
Mgr. Libor Mokrý
Amount of investment: 1 277 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 1 277 000 Sk
  (from: 06/24/1996 until: 07/27/2003)
Miroslav Pavelka
Amount of investment: 496 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 496 000 Sk
  (from: 06/24/1996 until: 06/28/1999)
VIJA import-export, a.s.
Amount of investment: 5 812 000 Sk Paid up: 5 812 000 Sk
  (from: 06/29/1999 until: 07/27/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
Mgr. Libor Mokrý
Ľ. Ondrejova 24/10
Prievidza
  (from: 06/14/1996 until: 02/07/2000)
Adrian Pavelka
295
Lazany 972 11
  (from: 02/08/2000 until: 07/27/2003)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
Capital: 
7 089 000 Sk
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 3 K 201/01-247 zo dňa 28.02.2003 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť dlžníka PAMY, spol. s r.o., Včelárska 1, Prievidza, IČO 36 004 758. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2003. Na návrh spoločnosti a za súhlasu Daňového úradu Prievidza č. 675/230/53772/03/Bír zo dňa 11.06.2003, Mesta Prievidza zo dňa 07.07.2003 sa obchodná spoločnosť PAMY, spol. s r.o., Včelárska 1, Prievidza, IČO 36 004 758 podľa § 68 ods.1, 2, 3 písm. d), 4 Obchodného zákonníka z obchodného registra dňom 28.07.2003 v y m a z á v a .
  (from: 07/28/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 100/96 zo dňa 07.06.1996, podľa § 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9419
  (from: 06/14/1996 until: 07/27/2003)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.6.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine. Stary spis: S.r.o. 9419
  (from: 06/24/1996 until: 07/27/2003)
Spoločníci dňa 15.5.1997 prijali dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/11/1997 until: 07/27/2003)
Valné zhromaždenie dňa 19.1.1999 schválilo prevod obchodných podielov - Zmluvy o prevode obchodných podielov a Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/29/1999 until: 07/27/2003)
Valné zhromaždenie dňa 9.7.1999 odvolalo a menovalo konateľa spoločnosti.
  (from: 02/08/2000 until: 07/27/2003)
Valné zhromaždenie dňa 2.11.2000 schválilo Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti.
  (from: 02/20/2001 until: 07/27/2003)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person