Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1879/L

Business name: 
BRA-VUR, a.s.
  (from: 05/11/2006)
BRA-VUR, spol. s r.o.
  (from: 05/02/1994 until: 05/10/2006)
Registered seat: 
Ulica za mostom 4
Vrútky 038 61
  (from: 01/15/2003)
Matušovičovský rad 1249
Vrútky 038 61
  (from: 05/02/1994 until: 01/14/2003)
Identification number (IČO): 
31 605 842
  (from: 05/02/1994)
Date of entry: 
05/02/1994
  (from: 05/02/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/11/2006)
Private limited liability company
  (from: 05/02/1994 until: 05/10/2006)
Objects of the company: 
prepravné, dopravné služby v oblasti prepravy osôb, materiálov a surovín - nepravidelná cestná osobná a nákladná doprava
  (from: 05/02/1994)
verejné stravovanie
  (from: 05/02/1994)
správa verejného osvetlenia
  (from: 05/02/1994)
správa a údržba verejnej zelene
  (from: 05/02/1994)
výstavba, údržba a správa mestských komu- nikácií a verejných priestranstiev, vrátane zimnej údržby mestských komunikácií a údržby a inštalácie dopravného značenia
  (from: 05/02/1994)
mechanizované a ručné čistenie mestských komunikácií, verejných priestranstiev a kanalizačných vpustí pre odvod dažďových vôd z mestských komunikácií
  (from: 05/02/1994)
obchodná činnosť (mimo koncesií)
  (from: 05/02/1994)
prevádzkovanie verejných WC
  (from: 05/02/1994)
správa nehnuteľností na základe honoráru, alebo kontraktu
  (from: 05/02/1994)
prevádzkovanie tržníc a parkovísk
  (from: 05/02/1994)
ubytovacie a rekreačné služby (bez stravovania)
  (from: 05/02/1994)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 05/02/1994)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 05/02/1994)
oprava a úprava elektrických strojov a prístrojov
  (from: 11/16/1994)
prevádzkovanie cintorínov
  (from: 11/16/1994)
banská činnosť
  (from: 05/07/1997)
otvárka, príprava a dobývanie ložísk
  (from: 05/07/1997)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 05/07/1997)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 05/07/1997)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených činnostiach
  (from: 05/07/1997)
Partners: 
Mesto Vrútky
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 05/07/1997 until: 12/02/2004)
COMPEL, a.s. Martin
Francúzskych partizánov
Martin
Slovak Republic
  (from: 05/07/1997 until: 06/01/2003)
Mesto Vrútky
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 02/15/1996 until: 05/06/1997)
COMPEL, a.s. Martin
Francúzskych partizánov
Martin
Slovak Republic
  (from: 12/02/1994 until: 05/06/1997)
Mesto Vrútky
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 04/03/1995 until: 02/14/1996)
Mesto Vrútky
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 12/02/1994 until: 04/02/1995)
COMPEL, a.s. Martin
Francúzskych partizánov
Martin
Slovak Republic
  (from: 11/16/1994 until: 12/01/1994)
Mesto Vrútky
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 05/02/1994 until: 12/01/1994)
COMPEL, a.s. Martin
Francúzskych partizánov
Martin
Slovak Republic
  (from: 06/02/2003 until: 04/18/2005)
Ing. Miroslav Daňovský
Nábrežná 7/32
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 11/16/1994 until: 04/02/1995)
Ing. Miroslav Daňovský
Nábrežná 7/32
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 05/02/1994 until: 11/15/1994)
Ing. Milan Kapusta
R. Viesta 29
Martin
Slovak Republic
  (from: 06/02/2003 until: 12/02/2004)
Ing. Milan Kapusta
R. Viesta 29
Martin
Slovak Republic
  (from: 05/07/1997 until: 06/01/2003)
Ing. Milan Kapusta
R. Viesta 29
Martin
Slovak Republic
  (from: 02/15/1996 until: 05/06/1997)
Ing. Milan Kapusta
Rudolfa Viesta 189
Martin
Slovak Republic
  (from: 04/03/1995 until: 02/14/1996)
Ing. Milan Kapusta
Rudolfa Viesta 189
Martin
Slovak Republic
  (from: 11/16/1994 until: 04/02/1995)
Ing. Milan Kapusta
Rudolfa Viesta 189
Martin
Slovak Republic
  (from: 05/02/1994 until: 11/15/1994)
Ing. Jozef Markovič
Sv. Cyrila a Metoda 33
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 06/02/2003 until: 04/18/2005)
Ing. Jozef Markovič
Sv. Cyrila a Metoda 33
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 05/07/1997 until: 06/01/2003)
Ing. Jozef Markovič
Sv. Cyrila a Metoda 33
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 11/16/1994 until: 05/06/1997)
Ing. Jozef Markovič
Sv. Cyrila a Metoda 33
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 05/02/1994 until: 11/15/1994)
Ing. Miroslav Obšívaný
Tarasa Ševčenka 4/8
Martin
Slovak Republic
  (from: 05/02/1994 until: 11/15/1994)
Ing. Milan Kapusta
R. Viesta 29
Martin
Slovak Republic
  (from: 12/03/2004 until: 05/10/2006)
Danubia Invest, a.s.
Zámocké schody 2/A
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 04/19/2005 until: 05/10/2006)
Marti Tunnelbau AG
Freiburgstrasse 133
Bern 5 CH-3000
Švajčiarsko
  (from: 04/19/2005 until: 05/10/2006)
Contribution of each member: 
Mesto Vrútky
Amount of investment: 136 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/02/1994 until: 12/01/1994)
Ing. Milan Kapusta
Amount of investment: 192 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 05/02/1994 until: 11/15/1994)
Ing. Miroslav Daňovský
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 7 200 Sk
  (from: 05/02/1994 until: 11/15/1994)
Ing. Jozef Markovič
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 7 200 Sk
  (from: 05/02/1994 until: 11/15/1994)
Ing. Miroslav Obšívaný
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 7 200 Sk
  (from: 05/02/1994 until: 11/15/1994)
Ing. Milan Kapusta
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 16 800 Sk
  (from: 11/16/1994 until: 04/02/1995)
Ing. Miroslav Daňovský
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 12 000 Sk
  (from: 11/16/1994 until: 04/02/1995)
Ing. Jozef Markovič
Amount of investment: 32 000 Sk Paid up: 9 600 Sk
  (from: 11/16/1994 until: 05/06/1997)
COMPEL, a.s. Martin
Amount of investment: 136 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/16/1994 until: 12/01/1994)
Mesto Vrútky
Amount of investment: 136 000 Sk Paid up: 40 800 Sk
  (from: 12/02/1994 until: 04/02/1995)
COMPEL, a.s. Martin
Amount of investment: 136 000 Sk Paid up: 40 800 Sk
  (from: 12/02/1994 until: 05/06/1997)
Ing. Milan Kapusta
Amount of investment: 88 000 Sk Paid up: 26 400 Sk
  (from: 04/03/1995 until: 02/14/1996)
Mesto Vrútky
Amount of investment: 144 000 Sk Paid up: 43 200 Sk
  (from: 04/03/1995 until: 02/14/1996)
Ing. Milan Kapusta
Amount of investment: 88 000 Sk Paid up: 26 400 Sk
  (from: 02/15/1996 until: 05/06/1997)
Mesto Vrútky
Amount of investment: 144 000 Sk Paid up: 43 200 Sk
  (from: 02/15/1996 until: 05/06/1997)
Ing. Jozef Markovič
Amount of investment: 232 000 Sk Paid up: 232 000 Sk
  (from: 05/07/1997 until: 06/01/2003)
COMPEL, a.s. Martin
Amount of investment: 1 479 000 Sk Paid up: 1 479 000 Sk
  (from: 05/07/1997 until: 06/01/2003)
Ing. Milan Kapusta
Amount of investment: 638 000 Sk Paid up: 638 000 Sk
  (from: 05/07/1997 until: 06/01/2003)
Mesto Vrútky
Amount of investment: 551 000 Sk Paid up: 551 000 Sk
  (from: 05/07/1997 until: 12/02/2004)
Ing. Jozef Markovič
Amount of investment: 409 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 409 000 Sk
  (from: 06/02/2003 until: 04/18/2005)
COMPEL, a.s. Martin
Amount of investment: 2 040 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 040 000 Sk
  (from: 06/02/2003 until: 04/18/2005)
Ing. Milan Kapusta
Amount of investment: 1 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/02/2003 until: 12/02/2004)
Ing. Milan Kapusta
Amount of investment: 1 551 000 Sk Paid up: 1 551 000 Sk
  (from: 12/03/2004 until: 12/23/2005)
Danubia Invest, a.s.
Amount of investment: 1 224 000 Sk Paid up: 1 224 000 Sk
  (from: 04/19/2005 until: 12/23/2005)
Marti Tunnelbau AG
Amount of investment: 1 225 000 Sk Paid up: 1 225 000 Sk
  (from: 04/19/2005 until: 12/23/2005)
Ing. Milan Kapusta
Amount of investment: 671 000 Sk Paid up: 671 000 Sk
  (from: 12/24/2005 until: 02/16/2006)
Danubia Invest, a.s.
Amount of investment: 1 664 000 Sk Paid up: 1 664 000 Sk
  (from: 12/24/2005 until: 02/16/2006)
Marti Tunnelbau AG
Amount of investment: 1 665 000 Sk Paid up: 1 665 000 Sk
  (from: 12/24/2005 until: 02/16/2006)
Ing. Milan Kapusta
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 02/17/2006 until: 05/10/2006)
Danubia Invest, a.s.
Amount of investment: 1 800 000 Sk Paid up: 1 800 000 Sk
  (from: 02/17/2006 until: 05/10/2006)
Marti Tunnelbau AG
Amount of investment: 1 800 000 Sk Paid up: 1 800 000 Sk
  (from: 02/17/2006 until: 05/10/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/11/2006)
konatelia
  (from: 02/15/1996 until: 05/10/2006)
Individual managing director
  (from: 04/03/1995 until: 02/14/1996)
konatelia
  (from: 05/02/1994 until: 04/02/1995)
Ing. Milan Maťaš - predseda
Aténska 1
Košice
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006)
Reto Leuenberger - podpredseda
Fägswillerstrasse 59
Rüti 8630
Švajčiarsko
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006)
Ing. Štefan Svetko - člen
30
Mojš
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006)
Ing. Miroslav Daňovský
Nábrežná 7/32
Vrútky
  (from: 05/02/1994 until: 04/02/1995)
Ing. Milan Kapusta
Rudolfa Viesta 189
Martin
  (from: 05/02/1994 until: 09/09/2004)
Ing. Ingrid Sýkorová
J. Palkoviča 4/44
Martin
  (from: 02/15/1996 until: 11/15/2001)
Ing. Milan Kapusta
Rudolfa Viesta 29
Martin
From: 05/02/1994 Until: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 05/10/2006)
Ing. Milan Maťaš
Aténska 1
Košice
From: 02/28/2005 Until: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 05/10/2006)
Reto Leuenberger
Fägswillerstrasse 59
Rüti 8630
Švajčiarsko
From: 02/28/2005 Until: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 05/10/2006)
Ing. Milan Kapusta
Rudolfa Viesta 29
Martin
From: 05/02/1994
  (from: 09/10/2004 until: 05/10/2006)
Ing. Milan Maťaš
Aténska 1
Košice
From: 02/28/2005
  (from: 04/19/2005 until: 05/10/2006)
Reto Leuenberger
Fägswillerstrasse 59
Rüti 8630
Švajčiarsko
From: 02/28/2005
  (from: 04/19/2005 until: 05/10/2006)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 05/11/2006)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/15/1996 until: 05/10/2006)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/03/1995 until: 02/14/1996)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/02/1994 until: 04/02/1995)
Capital: 
4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 05/11/2006)
4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 06/02/2003 until: 05/10/2006)
2 900 000 Sk
  (from: 05/07/1997 until: 06/01/2003)
400 000 Sk
  (from: 05/02/1994 until: 05/06/1997)
Supervisory board: 
Ing. Milan Kapusta
R. Viesta 29
Martin
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006)
Ing. Vladimír Ondriš
Cesta na Klanec 74
Bratislava
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006)
Bernhard Schleich
Risiweg 33
Meilen 8706
Švajčiarsko
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.4.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5268
  (from: 05/02/1994 until: 05/10/2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.9.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.11.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/16/1994 until: 05/10/2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.11.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/02/1994 until: 05/10/2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.2.1995 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/03/1995 until: 05/10/2006)
Valné zhromaždenie, konané dňa 11.12.1995, schválilo Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluvy a úplné znenie spoločenskej zmluvy v znení Dodatkov č. 1 až 5.
  (from: 02/15/1996 until: 05/10/2006)
Na valnom zhromaždení dňa 14. 2. 1997 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení dňa 20. 2. 1997 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/07/1997 until: 05/10/2006)
Na valnom zhromaždení dňa 5.12.2002 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/15/2003 until: 05/10/2006)
Dňa 12.2.2003 bol schválený Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/02/2003 until: 05/10/2006)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person