Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  103968/B

Business name: 
Siemens Healthcare s. r. o.
  (from: 05/08/2015)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/B
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (from: 10/01/2021)
Identification number (IČO): 
48 146 676
  (from: 05/08/2015)
Date of entry: 
05/08/2015
  (from: 05/08/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/08/2015)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/08/2015)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 05/08/2015)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/08/2015)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/08/2015)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 05/08/2015)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/08/2015)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/08/2015)
Počítačové služby
  (from: 05/08/2015)
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 05/08/2015)
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 05/08/2015)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/08/2015)
Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (from: 05/08/2015)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/08/2015)
Vydavateľská činnosť
  (from: 05/08/2015)
Administratívne služby
  (from: 05/08/2015)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 05/08/2015)
Obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (from: 05/08/2015)
Vedenie účtovníctva
  (from: 05/08/2015)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/08/2015)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/08/2015)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/08/2015)
Oprava vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 07/15/2015)
Výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 01/24/2023)
Partners: 
Siemens Healthineers Holding III B.V.
Prinses Beatrixlaan 800
Haag 2595BN
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 69414335
  (from: 09/06/2022)
Contribution of each member: 
Siemens Healthineers Holding III B.V.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/06/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/08/2015)
Ing. Vladimír Šolík
Nálepkova 27
Pezinok 902 01
From: 05/08/2015
  (from: 05/08/2015)
Ing. Martin Petruf
Vlky 139
Tomášov 900 44
From: 05/08/2015
  (from: 05/08/2015)
Acting in the name of the company: 
V prípade, ak má spoločnosť jedného konateľa, koná a podpisuje tento v jej mene samostatne. V prípade, ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, konajú a podpisujú v jej mene vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.
  (from: 05/08/2015)
Procuration: 
Ing. Mikuláš Gärtner
Rosina 934
Rosina 013 22
From: 06/12/2019
  (from: 06/08/2021)
Ing. Luboš Iro
Estónska 2
Bratislava 821 06
From: 06/12/2019
  (from: 06/12/2019)
Ing. Tibor Kakaš
Bratislavská 646/23
Veľký Biel 900 24
From: 06/12/2019
  (from: 06/12/2019)
Ing. Juraj Kulik , PhD.
Ľudovíta Rajtera 5371/42
Pezinok 902 01
From: 06/12/2019
  (from: 06/12/2019)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja prokuristi spoločne. Prokuristi sú povinní sa podpisovať v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu pripoja svoj podpis podľa podpisového vzoru s uvedením dodatku prokúra, t. j. s uvedením "prokurista", alebo "ppa", alebo "per procuram".
  (from: 06/12/2019)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/08/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 09.04.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 05/08/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.06.2015.
  (from: 07/15/2015)
Nadobudnutie častí podniku, a to divízie "Healthcare" a divízie "Corporate Technology Development Center EU Slovakia Healthcare" na základe zmluvy o predaji častí podniku uzavretou medzi spoločnosťou Siemens Healthcare s. r. o. ako kupujúcim a spoločnosťou Siemens s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 31 349 307, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4964/B , ako predávajúcim.
  (from: 08/01/2015)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person