Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  890/B

Business name: 
PLUS TRADE spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 03/29/1994 until: 05/17/1995)
PLUS TRADE spol. s r.o.
  (from: 06/10/1991 until: 03/28/1994)
Registered seat: 
Krížna 52
Bratislava
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
Identification number (IČO): 
17 312 701
  (from: 06/10/1991)
Date of entry: 
06/10/1991
  (from: 06/10/1991)
Person dissolved from: 
18. 5. 1995
  (from: 05/18/1995)
Date of deletion: 
05/18/1995
  (from: 05/18/1995)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/18/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/10/1991)
Objects of the company: 
prevádzkovanie cestovnej kancelárie a poskytovanie všetkých s tým súvisiacich služieb, vrátane ubytovania a stravovania
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja textilného, spotrebného a priemyselného tovaru, poľnohospodárskych strojov každého druhu, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
vydavateľská činnosť - vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a kníh
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
usporadúvanie školení a seminárov z oblasti ekonomickej a právnej
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť.
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
dovoz, vývoz a sprostredkovanie dovozu a vývozu tovaru všetkého druhu, okrem tovaru na ktorý sa podľa platných predpisov vyžaduje súhlas Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
Partners: 
Ing. Karol Bustin
Mýtna 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
Ing. Jozef Dukes
Bílikova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
Štefan Šimák
Furdekovej 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
Contribution of each member: 
Ing. Karol Bustin
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
Ing. Jozef Dukes
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
Štefan Šimák
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/29/1994 until: 05/17/1995)
konatelia
  (from: 06/10/1991 until: 03/28/1994)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 03/29/1994 until: 05/17/1995)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú jednatelia: Ing. Karol Bustin, Ing. Jozef Dukes, Štefan Šimák.Každý z jednateľov zastupuje spoločnosť a podpisuje za ňu samostatne.
  (from: 06/10/1991 until: 03/28/1994)
Capital: 
102 000 Sk
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Jozef Dukes
Bilíkova 8
Bratislava
  (from: 03/29/1994 until: 05/17/1995)
Other legal facts: 
Účtovná uzávierka po vykonanej likvidácii a záverečná správa o priebehu likvidácie spoločnosti, vypracovaná likvidátorom Ing. Jozefom Dukesom, schválená spoločníkmi dňa 19.1.1995. V y m a z u j e s a : Spoločnosť PLUS TRADE, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Krížna 52, Bratislava, zapísaná v odd. Sro, vo vložke č. 1562/B dňa 17.6.1991, sa vymazuje z obchodného registra v celkom rozsahu. Stary spis: S.r.o. 1562
  (from: 05/18/1995)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.05.1991 a dodatkom zo dňa 10.06.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1562
  (from: 06/10/1991 until: 05/17/1995)
Rozhodnutím valného zhromaždenia sa spoločnosť v zmysle § 68 Obch. zákonníka zrušuje a nariaďuje sa jej likvidácia. Stary spis: S.r.o. 1562
  (from: 03/29/1994 until: 05/17/1995)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person