Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  38916/N

Business name: 
shoozers, s.r.o.
  (from: 05/26/2015 until: 03/08/2017)
Registered seat: 
Štúrova 41/1419
Nitra 949 01
  (from: 05/26/2015 until: 03/08/2017)
Identification number (IČO): 
48 171 786
  (from: 05/26/2015)
Date of entry: 
05/26/2015
  (from: 05/26/2015)
Person dissolved from: 
23.2.2017
  (from: 03/09/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 03/09/2017)
Date of deletion: 
03/09/2017
  (from: 03/09/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/09/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/26/2015)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/26/2015 until: 03/08/2017)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.02.2017 o zrušení spoločnosti shoozers, s.r.o. so sídlom Štúrova 41/1419, Nitra, IČO : 48 171 786 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Alum Data, s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 35 950 625 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 37222/B. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 38916/N sa v y m a z á v a dňom 09.03.2017 obchodná spoločnosť shoozers, s.r.o. so sídlom Štúrova 41/1419, Nitra, IČO : 48 171 786, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou Alum Data, s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 35 950 625 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 37222/B na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 23.02.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 63/2017, NZ 5813/2017, NCRls 5928/2017, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 09.03.2017.
  (from: 03/09/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/09/2017)
Legal successor: 
Alum Data, s.r.o.
Karpatské námestie 10
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  (from: 03/09/2017)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person