Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2793/B

Business name: 
Cosmosservis - BAT a.s.
  (from: 08/31/2001 until: 09/18/2006)
Registered seat: 
Vinohradnícka 3
Bratislava 821 06
  (from: 08/31/2001 until: 09/18/2006)
Identification number (IČO): 
35 819 201
  (from: 08/31/2001)
Date of entry: 
08/31/2001
  (from: 08/31/2001)
Date of deletion: 
09/19/2006
  (from: 09/19/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/19/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/31/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2001 until: 09/18/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2001 until: 09/18/2006)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 08/31/2001 until: 09/18/2006)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2001 until: 09/18/2006)
reklamno-inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2001 until: 09/18/2006)
poskytovanie informačných a konzultačných služieb v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2001 until: 09/18/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/31/2001 until: 09/18/2006)
MUDr. Juraj Božík - predseda
SNP 146/14
Šurany
  (from: 08/31/2001 until: 10/06/2003)
MUDr. Juraj Božík - predseda
SNP 146/14
Šurany
From: 08/31/2001
  (from: 10/07/2003 until: 05/12/2004)
Miroslav Krásny
Pribišova 45
Bratislava
  (from: 08/31/2001 until: 10/06/2003)
Ing. Vladimír Štolfa
Hany Meličkovej 1
Bratislava 841 05
Until: 09/11/2003
  (from: 08/31/2001 until: 10/06/2003)
Miroslav Krásny
Pribišova 45
Bratislava
From: 08/31/2001
  (from: 10/07/2003 until: 09/18/2006)
MUDr. Juraj Božík - predseda
S.H.Vajanského 5659/2
Nové Zámky 940 82
From: 08/31/2001
  (from: 05/13/2004 until: 09/18/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 08/31/2001 until: 09/18/2006)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 10/07/2003 until: 09/18/2006)
1 000 000 Sk
  (from: 08/31/2001 until: 10/06/2003)
Shares: 
Number of shares: 10
Druh: na meno, verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/31/2001 until: 09/18/2006)
Stockholder: 
FINEXA, s.r.o.
Štefánikova 29
Bratislava 811 07
  (from: 10/07/2003 until: 09/18/2006)
Supervisory board: 
Peter Bartko
Mlynská 1490/111
Vranov nad Topľou 093 01
Until: 09/11/2003
  (from: 08/31/2001 until: 10/06/2003)
Ing. Jarmila Lipčáková - predseda
Zálužická 13
Bratislava
Until: 09/11/2003
  (from: 08/31/2001 until: 10/06/2003)
Dominik Svetlík
Furdekova 6
Bratislava 851 03
Until: 09/11/2003
  (from: 08/31/2001 until: 10/06/2003)
Pavol Košuda - predseda
Duklianskych hrdinov 1002/3
Vranov nad Topľou 093 01
From: 09/11/2003
  (from: 10/07/2003 until: 09/18/2006)
Roman Čapucha
Hatvániho 1
Rimavská Sobota 979 01
From: 09/11/2003
  (from: 10/07/2003 until: 09/18/2006)
Dominik Svetlík
Furdekova 6
Bratislava 851 03
From: 09/11/2003
  (from: 10/07/2003 until: 09/18/2006)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, č.k.: 2 K 136/ 2005- 46 zo dňa 08. 06. 2006, právoplatné dňa 20. 07. 2006, ktorým sa v zmysle § 68 ods. 2,3 Obchodného zákonníka zrušuje spoločnosť Cosmosservis- BAT a.s., Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava, IČO: 35 819 201, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa, vo vložke 2793/ B. Vymazáva sa spoločnosť Cosmosservis- BAT a.s., Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava, IČO: 35 819 201, zapísaná v obchodnom registri pod spisovou zn. : Sa/ 2793/ B v celom rozsahu.
  (from: 09/19/2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 492/01, Nz 492/01 zo dňa 31.7.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 493/01, Nz 493/01 zo dňa 31.7.2001 a stanovy a.s. v zmysle zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31.7.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.7.2001. Spoločnosť na seba preberá 66 % práv, záväzkov a pohľadávok zrušenej spoločnosti COSMOSSERVIS a.s. so sídlom Radlinského 27, 811 07 Bratislava, IČO 34 748 150, korá zanikla rozdelením na dve novovzniknuté spoločnosti v zmysle § 69 Obchodného zákonníka.
  (from: 08/31/2001 until: 09/18/2006)
Notárska zápisnica N 842/03, Nz 79983/03 spísaná dňa 11.9.2003 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov a zmene v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 11.9.2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. V. Štolfu sa končí dňom 11.9.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Lipčákovej, P. Bartka a D. Svetíka sa končí dňom 11.9.2003.
  (from: 10/07/2003 until: 09/18/2006)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person