Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1718/N

Business name: 
DANUBIAN INDUSTRY AND TRADING s.r.o.
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
Registered seat: 
T. Vansovej 13
Nové Zámky 940 80
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
Identification number (IČO): 
34 128 867
  (from: 10/13/1995)
Date of entry: 
10/13/1995
  (from: 10/13/1995)
Date of deletion: 
12/19/2006
  (from: 12/19/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/19/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/13/1995)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru, strojov a služieb súvisiacich s textilným, chemickým, kovospracujúcim, drevospracujúcim a strojárenským priemyslom
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
sprostredkovateľská, obstarávacia a poradenská činnosť týkajúca sa tovaru, strojov a služieb súvisiacich s textilným, chemickým, kovospracujúcim, drevospracujúcim a strojárenskym priemyslom aj pre tretie osoby
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
nakupovať, predávať, prenajímať a leasingovať tovar, stroje, zariadenia a nehnuteľnoti
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
výroba tlačiarenských farieb
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
Partners: 
Aldo De Luca
Via Orazio 59
Neapol 801 22
Taliansko
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
Armando De Luca
Via Orazio 59
Neapol 801 22
Taliansko
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
Contribution of each member: 
Aldo De Luca
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
Armando De Luca
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
Ing. Eleonóra Jakubičová
T. Vansovej 13
Nové Zámky 940 80
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 31 CbR/180/2005-32 zo dňa 23.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2006, bola zrušená spoločnosť DANUBIAN INDUSTRY AND TRADING s.r.o., so sídlom T. Vansovej 13, Nové Zámky, IČO: 34 128 867 bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra odd. Sro, vl. č. 1718/N vymazáva sa dňom 19.12.2006 obchodná spoločnosť DANUBIAN INDUSTRY AND TRADING s.r.o., so sídlom T. Vansovej 13, Nové Zámky, IČO: 34 128 867.
  (from: 12/19/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.05.1995 a jej dodatkom zo dňa 02.10.1995 podľa ust. § 24 ods.1 §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení ďaľších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4746
  (from: 10/13/1995 until: 12/18/2006)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person