Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  805/V

Business name: 
ROALTIP, s.r.o. v likvidácii
  (from: 01/10/2014 until: 04/08/2022)
ROALTIP, s.r.o.
  (from: 08/06/2010 until: 01/09/2014)
ROALTIP, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 11/06/1991 until: 08/05/2010)
Registered seat: 
Bajzova 4
Košice 040 01
  (from: 07/01/2005 until: 04/08/2022)
Bajzova 4
Košice
  (from: 11/06/1991 until: 06/30/2005)
Identification number (IČO): 
17 084 644
  (from: 11/06/1991)
Date of entry: 
11/06/1991
  (from: 11/06/1991)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/06/1991)
Objects of the company: 
stavebné práce
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
propagačná a reklamná činnosť
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
obchodná činnosť s výrobkami : potraviny a pochutiny, zeleninárske, hutnícke, chemické, gumárenské, strojárenské, papierenské, kovospracujúce, drevárenské, sklenárske, keramické, tehliarenské, porcelárenské, konfekčné, textilné, kožiarenské, obuvnícke, kožušnícke, elektrotechnické, elektronické
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl.nar.č. 256/90 Zb.
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
nákup, výroba, spracovanie a odbyt výrobkov z dreva, papiera, kovu, skla, kože, umelých hmôt, druhotných surovín a iných surovín
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
údržbárske práce
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
zváračské práce, zámočnícke, opravárenské práce, čistiace práce
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
práce ekologického charakteru
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
klampiarske práce
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
klampiarstvo
  (from: 09/28/1993 until: 08/05/2010)
zváračské práce
  (from: 09/28/1993 until: 08/05/2010)
montáž, oprava a údržba bleskozvodov v objektoch triedy A
  (from: 09/28/1993 until: 08/05/2010)
tesárstvo
  (from: 04/29/2004 until: 08/05/2010)
murárstvo
  (from: 04/29/2004 until: 08/05/2010)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 04/29/2004 until: 08/05/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/01/2005 until: 08/05/2010)
demolácia a zemné práce
  (from: 09/28/1993 until: 04/08/2022)
práce ekologického charakteru-čistiace práce
  (from: 09/28/1993 until: 04/08/2022)
výroba jednoduchých nástrojov z kovu a dreva
  (from: 09/28/1993 until: 04/08/2022)
obchodná činnosť so železiarskym tovarom, náradím a výrobkami z dreva a kovu
  (from: 09/28/1993 until: 04/08/2022)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/01/2005 until: 04/08/2022)
Partners: 
Ing. Róbert Duchonovič
Bajzova 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/17/1998 until: 06/30/2005)
Alexander Szekeres
Krosnianska 7
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/28/1993 until: 11/16/1998)
Peter Szekeres
Krosnianska 7
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/28/1993 until: 11/16/1998)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/28/1993 until: 11/16/1998)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 07/01/2005 until: 04/08/2022)
Martina Szekeresová
Bajzova 4
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 08/06/2010 until: 04/08/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Róbert Duchonovič
Amount of investment: 200 000 Sk
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
Tibor Szekeres
Amount of investment: 200 000 Sk
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
Tibor Szekeres
Amount of investment: 134 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 500 Sk
  (from: 09/28/1993 until: 11/16/1998)
Alexander Szekeres
Amount of investment: 133 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 500 Sk
  (from: 09/28/1993 until: 11/16/1998)
Peter Szekeres
Amount of investment: 133 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 500 Sk
  (from: 09/28/1993 until: 11/16/1998)
Tibor Szekeres
Amount of investment: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 11/17/1998 until: 06/30/2005)
Tibor Szekeres
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 07/01/2005 until: 02/04/2010)
Tibor Szekeres
Amount of investment: 13 277,56755 EUR Paid up: 13 277,56755 EUR
  (from: 02/05/2010 until: 08/05/2010)
Tibor Szekeres
Amount of investment: 6 650 EUR Paid up: 6 650 EUR
  (from: 08/06/2010 until: 04/08/2022)
Martina Szekeresová
Amount of investment: 6 650 EUR Paid up: 6 650 EUR
  (from: 08/06/2010 until: 04/08/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/17/1998 until: 04/08/2022)
konatelia
  (from: 09/28/1993 until: 11/16/1998)
konatelia
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
Alexander Szekeres
Krosnianska 7
Košice
  (from: 09/28/1993 until: 11/16/1998)
Peter Szekeres
Krosnianska 7
Košice
  (from: 09/28/1993 until: 11/16/1998)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
  (from: 09/28/1993 until: 11/16/1998)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
  (from: 11/17/1998 until: 06/30/2005)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
From: 11/06/1991
  (from: 07/01/2005 until: 08/05/2010)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
From: 11/06/1991 Until: 04/20/2010
  (from: 08/06/2010 until: 08/05/2010)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice 040 01
From: 06/25/2010
  (from: 08/06/2010 until: 04/08/2022)
Martina Szekeresová
Bajzova 4
Košice 040 01
From: 06/25/2010
  (from: 08/06/2010 until: 04/08/2022)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/06/2010 until: 04/08/2022)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/17/1998 until: 08/05/2010)
Konatelia konajú a podpisujú menom spoločnosti každý samostatne.
  (from: 09/28/1993 until: 11/16/1998)
Ing. Róbert Duchonovič - obchodný riaditeľ Tibor Szekeres - výrobný riaditeľ Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje obchodný alebo výrobný riaditeľ každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/06/1991 until: 09/27/1993)
Capital: 
13 300 EUR Paid up: 13 300 EUR
  (from: 08/06/2010 until: 04/08/2022)
13 277,56755 EUR Paid up: 13 277,56755 EUR
  (from: 02/05/2010 until: 08/05/2010)
400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 07/01/2005 until: 02/04/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/15/2012
  (from: 01/10/2014)
 Liquidators:
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
From: 10/15/2012
  (from: 01/10/2014 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
From: 10/15/2012
  (from: 06/30/2017 until: 04/08/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (from: 01/10/2014 until: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 30.10.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb. v znení zák.č. 103/90 Zb.
  (from: 11/06/1991 until: 04/08/2022)
Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku č. 1 spoločenskej zmluvy zo dňa 13.5.1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 09/28/1993 until: 04/08/2022)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice č. N 87/98, Nz 74/98 zo dňa 16.11.1998 upravený podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/17/1998 until: 04/08/2022)
Zmena a úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.12.2003.
  (from: 04/29/2004 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person