Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2807/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
KTB TRANSPORT, a.s.
  (from: 01/22/2004)
WPB Securities a.s.
  (from: 09/03/2001 until: 01/21/2004)
Registered seat: 
Horná 21
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/22/2004)
Maróthyho 6
Bratislava 811 06
  (from: 09/03/2001 until: 01/21/2004)
Identification number (IČO): 
35 819 723
  (from: 09/03/2001)
Date of entry: 
09/03/2001
  (from: 09/03/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/03/2001)
Objects of the company: 
administratívne a reprografické práce
  (from: 09/03/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/03/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/03/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/03/2001)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/03/2001)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 09/03/2001)
organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
  (from: 09/03/2001)
preklady z a do jazyka anglického a nemeckého
  (from: 09/03/2001)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 09/03/2001)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/03/2001)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 09/03/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/03/2001)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/2001)
pordenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 09/03/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/22/2004)
Managing board
  (from: 09/03/2001 until: 01/21/2004)
Ing. Libor Kováč - predseda predstavenstva
Rozkvet 2053/109-29
Považská Bystrica 017 01
From: 05/22/2003
  (from: 01/22/2004)
Miloš Tučka
SNP 149/62
Stará Turá 916 01
From: 05/22/2003
  (from: 01/22/2004)
Ing. Milan Bušo
Mýtna 144
Stará Turá 916 01
From: 05/22/2003
  (from: 01/22/2004)
Ing. Jan Felegi
Dvorkinova 24
Košice 040 22
Until: 05/22/2003
  (from: 09/03/2001 until: 01/21/2004)
Hana Hospodárová
Šafarikova 9
Košice 040 22
Until: 05/22/2003
  (from: 09/03/2001 until: 01/21/2004)
Ing. Marek Morgenštern - predseda predstavenstva
Trubín 89
Lovčica - Trubín 966 23
Until: 05/22/2003
  (from: 09/03/2001 until: 01/21/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti, pripoja svoj podpis.
  (from: 01/22/2004)
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne a to tak, vykoná tak, že vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, pripojí svoj podpis.
  (from: 09/03/2001 until: 01/21/2004)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 09/03/2001)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: V prípade rozhodnutia akcionára o prevode svojich akcií, je akcionár povinný požiadať Predstavenstvo spoločnosti o udelenie súhlasu k prevodu, ktoré udelí súhlas na základe výsledku ponukového konania.
  (from: 01/22/2004)
Number of shares: 5000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/03/2001 until: 01/21/2004)
Supervisory board: 
Ing. Emil Eštok - predseda dozornej rady
Moskovská 2335/14
Banská Bystrica 974 04
From: 05/22/2003
  (from: 01/22/2004)
Pavol Machajdík
Dostojevského rad 13
Bratislava 811 09
From: 05/22/2003
  (from: 01/22/2004)
Karol Kokavec
Švermova 8
Banská Bystrica 974 04
From: 05/22/2003
  (from: 01/22/2004)
Mgr. Marian Macko
Moldavská 17
Košice 040 22
Until: 05/22/2003
  (from: 09/03/2001 until: 01/21/2004)
RNDr. Marcel Matula
Fabryho 1
Košice 040 22
Until: 05/22/2003
  (from: 09/03/2001 until: 01/21/2004)
Luboš Nechanický
Šafaříková 1105
Dvůr Králové nad Labem 544 01
Česká republika
Until: 05/22/2003
  (from: 09/03/2001 until: 01/21/2004)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 243/01, napísanej dňa 11.7.01 notárom JUDr. Kováčom v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/03/2001)
Notárska zápisnica č. N 57/2003, Nz 39621/2003 zo dňa 22.5.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia , na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Zmena obchodného mena z : WPB Securities a.s. na: KTB TRANSPORT, a.s. Zmena sídla z: Bratislava, Maróthyho 6, na: Banská Bystrica, Horná 21. Deň zániku funkcie členov predstavenstva: Ing. Marek Morgenštern: 22.5.2003, Ing. Ján Felegi: 22.5.2003, Hana Hospodárová: 22.5.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady: RNDr. Marcel Matula: 22.5.2003, Mgr. Marián Macko: 22.5.2003, Luboš Nechanický: 22.5.2003.
  (from: 01/22/2004)
Date of updating data in databases:  03/20/2023
Date of extract :  03/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person