Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2814/B

Business name: 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
  (from: 10/28/2002 until: 01/17/2024)
Registered seat: 
Tomášikova 48
Bratislava 832 65
  (from: 10/28/2008 until: 01/17/2024)
Identification number (IČO): 
35 820 705
  (from: 09/25/2001)
Date of entry: 
09/25/2001
  (from: 09/25/2001)
Date of deletion: 
07/13/2023
  (from: 01/18/2024)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
v zmysle § 69aa ods. 8 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v dôsledku cezhraničného zlúčenia
  (from: 01/18/2024)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/25/2001)
Capital: 
1 660 000 EUR Paid up: 1 660 000 EUR
  (from: 01/28/2009 until: 01/17/2024)
Other legal facts: 
Dňa 14.7.2023 bola tunajšiemu súdu doručená informácia zo systému prepojenia obchodných registrov BRIS, z ktorej obsahu vyplýva, že dňa 13.7.2023 nadobudli účinky cezhraničné zlúčenie zúčastnenej slovenskej zanikajúcej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v odd. Sa vložka č. 2814/B s nástupníckou spoločnosťou Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, identifikačné číslo: 102018-000.
  (from: 01/18/2024)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/18/2024)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Erste Asset Management GmbH ,
Am Belvedere
1
  (from: 01/18/2024)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person