Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24850/B

Business name: 
N.C.A.P., s.r.o.
  (from: 03/06/2000)
Registered seat: 
Súkennícka 5
Bratislava 821 09
  (from: 09/24/2002)
Identification number (IČO): 
35 752 114
  (from: 03/06/2000)
Date of entry: 
09/02/1998
  (from: 03/06/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/06/2000)
Objects of the company: 
zásielkový predaj
  (from: 03/06/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 03/06/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (from: 03/06/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/06/2000)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/06/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/16/2001)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/16/2001)
prieskum a analýza trhu
  (from: 08/16/2001)
sprostredkovanie a usporadúvanie spoločenských a športových podujatí
  (from: 08/16/2001)
poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/16/2001)
poradenstvo v oblasti polygrafie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/16/2001)
poradenstvo v oblasti grafiky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/16/2001)
poradenstvo v oblasti reklamy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/16/2001)
Partners: 
Milan Koukal
Slnečná 1941/1
Šaľa-Veča 927 05
Slovak Republic
  (from: 02/20/2007)
Contribution of each member: 
Milan Koukal
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/20/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/16/2001)
Milan Kaukal
Slnečná 1941/1
Šaľa-Veča 927 05
From: 01/30/2007
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti. Zastupuje spoločnosť v celom rozsahu navonok voči tretím osobám, a to vždy samostatne. Pri úkonoch písomnou formou zastupuje spoločnosť tak, že pod napísaný alebo predtlačený text propojí svoj vlastnoručný podpis a odtlačok pečiatky spoločnosti.
  (from: 02/20/2007)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/06/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.7.1998, v zmysle § 56-75 a § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. NZ 35/99 zo dňa 8.3.1999. Notárska zápisnica č. NZ 36/99 zo dňa 8.3.1999. Notárska zápisnica Nz 270/98 spísaná dňa 8.9.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždennia, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice Nz 271/98 spísanej dňa 7.9.1998.
  (from: 03/06/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 28.5.2001 bol schválený Dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/29/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 26.6.2001 bol schválený Dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/16/2001)
Na valnom zhromaždení 8.10.2001 bol schválený dodatok k spoločenskej zmluve a zmluva o prevode obchodného podielu.
  (from: 10/17/2001)
Znluva o prevode obchodných podielov zo dňa 13.3.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy v znení zmien a dodatkov.
  (from: 05/02/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2002.
  (from: 09/24/2002)
Date of updating data in databases:  05/12/2021
Date of extract :  05/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person