Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24851/B

Business name: 
B&B FAKTORING, spol. s r.o.
  (from: 11/09/2004 until: 10/09/2018)
DONNA ITALIANA, spol. s r.o.
  (from: 06/26/2001 until: 11/08/2004)
ITALIAN DESIGN II., spol. s r.o.
  (from: 07/13/1994 until: 06/25/2001)
Registered seat: 
Škultétyho 16
Bratislava 831 03
  (from: 08/13/2005 until: 10/09/2018)
Komárnická 18
Bratislava 821 03
  (from: 06/26/2001 until: 08/12/2005)
Zlatovecká cesta 2205
Trenčín 911 01
  (from: 07/13/1994 until: 06/25/2001)
Identification number (IČO): 
34 104 551
  (from: 07/13/1994)
Date of entry: 
07/13/1994
  (from: 07/13/1994)
Person dissolved from: 
3.10.2018
  (from: 10/10/2018)
Date of deletion: 
10/10/2018
  (from: 10/10/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/10/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/13/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 07/13/1994 until: 10/09/2018)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 07/13/1994 until: 10/09/2018)
faktoring a forfaiting - vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou
  (from: 03/17/2004 until: 10/09/2018)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/17/2004 until: 10/09/2018)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 07/28/2006 until: 10/09/2018)
prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 07/28/2006 until: 10/09/2018)
Partners: 
Beáta Beníková
Komárnická 18
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 06/26/2001 until: 08/12/2005)
Beáta Beníková
Krížna 6
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 07/13/1994 until: 06/25/2001)
Michal Kocian
Račianska 97
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 12/01/2005 until: 03/02/2011)
Aldo Papetti
Oslobodenia 181
Trenčianska Turná
Slovak Republic
  (from: 07/13/1994 until: 06/25/2001)
Ing. Michal Sýkora
Palisády 46
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 03/03/2011 until: 03/17/2011)
Beáta Beníková
Škultétyho 16
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 08/13/2005 until: 10/09/2018)
Ing. Martin Sýkora
Palisády 46
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 03/18/2011 until: 10/09/2018)
Contribution of each member: 
Aldo Papetti
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/13/1994 until: 06/25/2001)
Beáta Beníková
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/13/1994 until: 06/25/2001)
Beáta Beníková
( peňažný vklad )
  (from: 06/26/2001 until: 08/12/2005)
Beáta Beníková
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/13/2005 until: 11/30/2005)
Beáta Beníková
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/01/2005 until: 11/20/2009)
Michal Kocian
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/01/2005 until: 11/20/2009)
Beáta Beníková
Amount of investment: 3 319,391888 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 11/21/2009 until: 03/02/2011)
Michal Kocian
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 11/21/2009 until: 03/02/2011)
Beáta Beníková
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 03/03/2011 until: 10/09/2018)
Ing. Michal Sýkora
  (from: 03/03/2011 until: 03/17/2011)
Ing. Martin Sýkora
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 03/18/2011 until: 10/09/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/26/2001 until: 10/09/2018)
konatelia
  (from: 07/13/1994 until: 06/25/2001)
Beáta Beníková
Krížna 6
Pezinok
  (from: 07/13/1994 until: 06/25/2001)
Beáta Beníková
Komárnická 18
Bratislava 821 03
  (from: 06/26/2001 until: 08/12/2005)
Beáta Beníková
Škultétyho 16
Bratislava 831 03
  (from: 08/13/2005 until: 01/05/2018)
Beáta Beníková
Škultétyho 16
Bratislava 831 03
From: 08/13/2005 Until: 12/13/2017
  (from: 01/06/2018 until: 01/05/2018)
Michal Kocian
Račianska 97
Bratislava 831 02
From: 11/18/2005
  (from: 12/01/2005 until: 03/02/2011)
Michal Kocian
Račianska 97
Bratislava 831 02
From: 11/18/2005 Until: 02/24/2011
  (from: 03/03/2011 until: 03/02/2011)
Aldo Papetti
Oslobodenia 181
Trenčianska Turná
  (from: 07/13/1994 until: 06/25/2001)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 03/03/2011 until: 10/09/2018)
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/01/2005 until: 03/02/2011)
Menom spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.
  (from: 06/26/2001 until: 11/30/2005)
Menom spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.
  (from: 07/13/1994 until: 06/25/2001)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/03/2011 until: 10/09/2018)
6 638,783776 EUR
  (from: 11/21/2009 until: 03/02/2011)
200 000 Sk
  (from: 06/26/2001 until: 11/20/2009)
100 000 Sk
  (from: 07/13/1994 until: 06/25/2001)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 31.08.2018, právoplatné dňom 03.10.2018, č. k.: 36CbR/874/2017, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť B&B FAKTORING, spol. s r. o., so sídlom Škultétyho 16, 831 03 Bratislava, IČO: 34 104 551 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť B&B FAKTORING, spol. s r. o., so sídlom Škultétyho 16, 831 03 Bratislava, IČO: 34 104 551, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 24851/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 10/10/2018)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15. 5. 1994 v súlade s §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 1164
  (from: 07/13/1994 until: 10/09/2018)
Valné zhromaždenie dňa 19.12.2000 schválilo prevod obchodného podielu (zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.12.2000). Dodatok k spoločenskej zmluve spísaný do notárskej zápisnice N 219/01, NZ 219/01 zo dňa 14.6.2001.
  (from: 06/26/2001 until: 10/09/2018)
Notárska zápisnica č.N 2/2004, NZ 1963/2004 zo dňa 12.01.2004.
  (from: 03/17/2004 until: 10/09/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2004
  (from: 11/09/2004 until: 10/09/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti zo dňa 09.08.2005 - zmena sídla.
  (from: 08/13/2005 until: 10/09/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.2.2011.
  (from: 03/03/2011 until: 10/09/2018)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person