Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3447/R

Business name: 
Poľnohospodárska výrobno-obchodná spoločnosť Zemianske Kostoľany, spol. s r.o.
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
Registered seat: 
Domovina 425
Zemianske Kostoľany
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
Identification number (IČO): 
36 007 714
  (from: 08/07/1996)
Date of entry: 
08/07/1996
  (from: 08/07/1996)
Person dissolved from: 
28. 8. 2009
  (from: 01/05/2010)
Date of deletion: 
01/05/2010
  (from: 01/05/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/05/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/07/1996)
Objects of the company: 
oprava motorových a poľnohospodárskych vozidiel
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
kovovýroba
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
zámočnícke práce
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
klampiarstvo
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
murárstvo
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
zemné práce
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
maliarské a natieračské práce
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve bez vlastníckeho vzťahu k pôde
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
výroba mäsa a mäsových výrobkov /Mäsiarstvo a údenárstvo/
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
Partners: 
Jaroslav Antala
Dlhá 238
Bystričany
Slovak Republic
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Ľubica Fitzelová
237
Poruba
Slovak Republic
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
František Fulek
Mierova 642
Oslany
Slovak Republic
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Katarína Gašparíková
Kopřivnícka 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Eduard Komžík
Tehelná 22
Bojnice
Slovak Republic
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Milan Kováč
29. augusta 407/8
Zemianske Kostoľany
Slovak Republic
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Ján Kuneš
523
Diviacka Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Alexander Ravinger
Stanislava 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Jozef Sliepka
Budovateľská 168/6
Bystričany
Slovak Republic
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Anton Tarnóczy
J.C. Hronského 372/1
Nováky
Slovak Republic
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Anton Tarnóczy
J.C. Hronského 372/1
Nováky
Slovak Republic
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Ján Kuneš
523
Diviacka Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Alexander Ravinger
Stanislava 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Jaroslav Antala
Dlhá 238
Bystričany
Slovak Republic
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Jozef Sliepka
Budovateľská 168/6
Bystričany
Slovak Republic
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Ľubica Fitzelová
237
Poruba
Slovak Republic
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
František Fulek
Mierova 642
Oslany
Slovak Republic
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Eduard Komžík
Tehelná 22
Bojnice
Slovak Republic
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Katarína Gašparíková
Kopřivnícka 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Milan Kováč
29. augusta 407/8
Zemianske Kostoľany
Slovak Republic
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Ing. Anton Tarnóczy - GARÁŽE KLUTA IČO: 33 784 868
Školská 843
Oslany
Slovak Republic
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
OPOS Bystričany, s.r.o. IČO: 36 002 232
M. Nešporu 1
Bystričany
Slovak Republic
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
Contribution of each member: 
Anton Tarnóczy
( peňažný vklad )
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Anton Tarnóczy
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Ján Kuneš
( peňažný vklad )
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Ján Kuneš
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Alexander Ravinger
( peňažný vklad )
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Alexander Ravinger
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Jaroslav Antala
( peňažný vklad )
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Jaroslav Antala
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Jozef Sliepka
( peňažný vklad )
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Jozef Sliepka
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Ľubica Fitzelová
( peňažný vklad )
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Ľubica Fitzelová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
František Fulek
( peňažný vklad )
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
František Fulek
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Eduard Komžík
( peňažný vklad )
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Eduard Komžík
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Katarína Gašparíková
( peňažný vklad )
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Katarína Gašparíková
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Milan Kováč
( peňažný vklad )
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Milan Kováč
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Ing. Anton Tarnóczy - GARÁŽE KLUTA
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
OPOS Bystričany, s.r.o.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
Ing. Ján Kuneš
523
Diviacka Nová Ves
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Anton Tarnóczy
J.C. Hronského 372/1
Nováky
  (from: 08/07/1996 until: 09/29/2005)
Anton Tarnóczy
J.C. Hronského 372/1
Nováky
From: 08/07/1996
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Ing. Ján Kuneš
523
Diviacka Nová Ves
From: 08/07/1996
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú a konajú konatelia samostatne v jednotlivých obchodných prípadoch do hodnoty50.000,- Sk. V ostatných prípadoch podpisujú spoločne.
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
Capital: 
240 000 Sk Paid up: 240 000 Sk
  (from: 09/30/2005 until: 01/04/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 39CbR/200/2005-60 zo dňa 2. júna 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.08.2009 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť Poľnohospodárska výrobno-obchodná spoločnosť Zemianske Kostoľany spol. s r.o. so sídlom Domovina 425, Zemianske Kostoľany, IČO 36 007 714, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 3447/R.
  (from: 01/05/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo a 20.6.1996 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9681
  (from: 08/07/1996 until: 01/04/2010)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person