Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  105157/B

Business name: 
Wivia s. r. o.
  (from: 08/15/2019)
ecomVia s.r.o.
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Registered seat: 
Rusovská cesta 36
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 08/15/2019)
SNP 119
Veľké Leváre 908 73
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Identification number (IČO): 
31 364 799
  (from: 07/10/2015)
Date of entry: 
01/03/1994
  (from: 07/10/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/10/2015)
Objects of the company: 
Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/10/2015)
Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/10/2015)
Prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/15/2019)
Prevádzkovanie a prenájom elektronických obchodov
  (from: 07/10/2015)
Vývoj a prevádzka aplikácií pre elektronické obchodovanie prostredníctvom siete internet
  (from: 07/10/2015)
Prevádzkovanie elektronických platobných systémov s výnimkou bankových služieb
  (from: 07/10/2015)
Vykonávanie obchodných transakcií z použitia platobných kariet
  (from: 07/10/2015)
Poskytovanie služieb pri prenose dát prostredníctvom počítačových sietí
  (from: 07/10/2015)
Automatizované spravovanie dát
  (from: 07/10/2015)
Obstarávanie služieb spojených so správou informačných technológií
  (from: 07/10/2015)
Reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/10/2015)
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej činnosti
  (from: 07/10/2015)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 08/15/2019)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 08/15/2019)
Poskytovanie a predaj infromácií
  (from: 07/10/2015)
Automatizované spracovanie údajov a činnosti súvisiace s databázami
  (from: 07/10/2015)
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 07/10/2015)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/10/2015)
Prevádzkovanie on-line systémov s informáciami a reklamou
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Školiaca činnosť v oblasti fotografovania
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Fotografické služby
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Zber a spracovanie obchodných a finančných informácií o podnikateľských subjektoch
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Vydavateľská činnosť v elektronických médiách v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Organizovanie dobrovoľných dražieb
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Sprostredkovanie predplatného za služby v prostredí komunikačných médií
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Partners: 
Martin Novosad
Lenardova 14
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovak Republic
  (from: 07/10/2015)
Nadežda Majková
Veľké Leváre 119
Veľké Leváre 908 73
Slovak Republic
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Ing. Bohuslav Novosad
Veľké Leváre 120
Veľké Leváre 908 73
Slovak Republic
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Contribution of each member: 
Martin Novosad
Amount of investment: 140 000 EUR Paid up: 140 000 EUR
  (from: 08/15/2019)
Ing. Bohuslav Novosad
Amount of investment: 52 500 EUR Paid up: 52 500 EUR
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Nadežda Majková
Amount of investment: 52 500 EUR Paid up: 52 500 EUR
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Martin Novosad
Amount of investment: 35 000 EUR Paid up: 35 000 EUR
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/10/2015)
Martin Novosad
Lenardova 14
Bratislava 851 01
From: 05/27/2015
  (from: 07/10/2015)
Nadežda Majková
Veľké Leváre 119
Veľké Leváre 908 73
From: 05/27/2015
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Nadežda Majková
Veľké Leváre 119
Veľké Leváre 908 73
From: 05/27/2015 Until: 07/15/2019
  (from: 08/15/2019 until: 08/14/2019)
Ing. Bohuslav Novosad
Veľké Leváre 120
Veľké Leváre 908 73
From: 05/27/2015
  (from: 07/10/2015 until: 08/14/2019)
Ing. Bohuslav Novosad
Veľké Leváre 120
Veľké Leváre 908 73
From: 05/27/2015 Until: 07/15/2019
  (from: 08/15/2019 until: 08/14/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 07/10/2015)
Capital: 
140 000 EUR Paid up: 140 000 EUR
  (from: 07/10/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.12.93 v zmysle ustanovení § 57, § 105 a nasl. Z.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 13036
  (from: 07/10/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.3.1998, dodatok k spoločenskej zmluve v zmysle Zák.č. 11/98 Z.z., zo dňa 14.4.1998.
  (from: 07/10/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.08.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu, zmene konateľov a spoločenskej zmluvy. Zmena obchodného mena z pôvodného SOFTING LTD Bratislava, spol. s r.o. na Comm-ET Ltd. Slovakia s.r.o. Funkcia konateľa Ing. R. Novosadovej sa končí dňom 27.08.2003.
  (from: 07/10/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 29.11.2005 o zvýšení základného imania.
  (from: 07/10/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.3.2006.
  (from: 07/10/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.5.2006 - rozhodnutie o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 07/10/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 215/2007, Nz 29509/2007, NCRIs 29316/2007 zo dňa 26.07.2007.
  (from: 07/10/2015)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.06.2013.
  (from: 07/10/2015)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.4.2013, sp. zn. 34 Exre/167/2013-6 , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.6.2013.
  (from: 07/10/2015)
Date of updating data in databases:  12/02/2021
Date of extract :  12/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person