Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2815/B

Business name: 
Slovak Lines, a.s.
  (from: 03/01/2007)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 09/17/2021)
Identification number (IČO): 
35 821 019
  (from: 09/28/2001)
Date of entry: 
10/01/2001
  (from: 09/28/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/28/2001)
Objects of the company: 
pravidelná autobusová doprava
  (from: 06/06/2003)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 06/06/2003)
prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 06/06/2003)
výroba, montáž, opravy a údržba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 06/06/2003)
prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/2003)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/2003)
nákladná cestná doprava
  (from: 06/06/2003)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (from: 06/06/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/18/2002)
Ing. Pavol Labant - predseda predstavenstva
Čerešňová 1677/13
Rovinka 900 41
From: 09/26/2019
  (from: 03/27/2020)
Ing. Mgr. Juraj Hamaj - Member of the Board of Directors
Janka Kráľa 8404/17
Žilina 010 01
From: 10/01/2020
  (from: 11/11/2020)
Mgr. Martin Olexa - Vice-chairman of the Board of Directors
Brezová 15
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/28/2022
  (from: 01/20/2023)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia spolu. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/22/2008)
Capital: 
28 834 011,64 EUR Paid up: 28 834 011,64 EUR
  (from: 02/12/2009)
Shares: 
Number of shares: 868756
Druh: kmeňové na meno, dematerializovaná podoba
Form: zaknihované
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 02/12/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Milan Valašík
Vajnorská 98/E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 06/29/2021
  (from: 08/11/2021)
Ing. Róbert Fedák
Páričková 1099/24
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 04/04/2023
  (from: 05/31/2023)
Eugénia Ondrášeková
Chotárna 67
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 03/29/2023
  (from: 05/31/2023)
Mgr. Martin Miklaš
Nitrianske Sučany 359
Nitrianske Sučany 972 21
From: 06/30/2023
  (from: 08/29/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.9.2001 v súlade s §§ 154 až 220 zák. č. 513/91 Zb. a vznikla v súlade so zák. č. 92/91 Zb. zo zrušeného štátneho podniku Slovenská autobusová doprava, IČO 35 681 250. Majetok zrušeného štátneho podniku, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme), okrem práv podľa § 16 zák. č. 92/91 Zb. o podmienke prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov prešli na Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý ho vložil do akciovej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Bratislava.
  (from: 09/28/2001)
Notárska zápisnica č.N 354/2002, Nz 349/2002 zo dňa 2.5.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov v znení dodatku č. 1 k stanovám. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.2002, na ktorom bola schválená ročná účtovná závierka za rok 2001 a návrh na rozdelenie zisku.
  (from: 07/30/2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5. 9. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 710/2002, Nz 705/2002.
  (from: 10/18/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 862/2002, Nz 856/2002 zo dňa 27. 11. 2002.
  (from: 06/06/2003)
Zánik funkcie členov dozornej rady Tomáša Fabora a Ing. Petra Kľučku dňa 17.12.2002. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.3.2003.
  (from: 06/23/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2005 vo forme notárskej zápisnice č.N 28/2005, Nz 4994/2005, NCRls 4927/2005 o schválení dodatku č.4 k stanovám.
  (from: 03/01/2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2005.
  (from: 08/01/2005)
Notárska zápisnica N 225/2005., Nz 35330/2005, NCRLs 34839/2005 ovedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (from: 08/31/2005)
Na mimoriadnom Valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.2005, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 664/2005, Nz 56839/2005,NCRls 56120/2005 napisanej dňa 24.11.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou bol schválený dodatok č. 6 k stanovám spoločnosti.
  (from: 12/22/2005)
Notárska zápisnica N 114/2006, Nz 8337/2006, NCRls 8304/2006 spísaná dňa 3.3.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.3.2006.
  (from: 03/17/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 401/2006, Nz 25824/2006, NCRIs 25808/2006 zo dňa 28.6.2006.
  (from: 07/27/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.12.2006 - zmena obchodného mena spoločnosti.
  (from: 03/01/2007)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.6.2007.
  (from: 08/01/2007)
Notárska zápisnica č. 1146/2007, Nz 59679/2007, NCRls 59218/2007 zo dňa 21.12.2007, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2007.
  (from: 01/22/2008)
Zápisnica z priebehu volieb členov dozornej rady za zamestnávateľa spoločnosti zo dňa 27.06.2008.
  (from: 07/30/2008)
Notárska zápisnica N 666/2008 Nz 29263/2008 o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2008 spísanej dňa 09.07.2008. Vzdanie sa funcie člena dozornej rady Ing. Martina Perneckého- účinnosť dňom doručenia dozornej rade.
  (from: 07/24/2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.2009.
  (from: 09/26/2009)
Notárska zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2010. /N 414/2010, Nz 24919/2010/ a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2010.
  (from: 08/06/2010)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady Slovak Lines, a.s., zo dňa 24.8.2010.
  (from: 09/29/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždennia zo dňa 10.11.2010. Zápisnica z LXXII mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.11.2010.
  (from: 12/04/2010)
Notárska zápisnica N 660/2010, Nz 58494/2010 zo dňa 23.12.2010 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 01/26/2011)
Zápisnica z priebehu volieb členov dozornej rady zo dňa 15.07.2011.
  (from: 08/02/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2011.
  (from: 01/11/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2013.
  (from: 11/08/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.11.2013.
  (from: 12/04/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.05.2014.
  (from: 06/26/2014)
Zápisnica z priebehz volieb členov dozornej rady zo dňa 18.07.2014.
  (from: 08/01/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2015.
  (from: 02/21/2015)
Zápisnica z MVZ zo dňa 23.11.2015.
  (from: 12/01/2015)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person