Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  939/B

Business name: 
STAVMEX, spol.s.r.o.
  (from: 06/21/1991)
Registered seat: 
Záhradnícka 95
Bratislava 821 08
  (from: 12/08/2010)
Identification number (IČO): 
17 313 660
  (from: 06/21/1991)
Date of entry: 
06/21/1991
  (from: 06/21/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/21/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v činnostiach nevyžadujúcich koncesiu
  (from: 08/26/1992)
Partners: 
Jozef Ružička
Topoľčianska 3202/12
Bratislava 851 05
Slovak Republic
  (from: 08/10/2013)
Contribution of each member: 
Jozef Ružička
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/10/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/31/1994)
Jozef Ružička
Topoľčianska 3202/12
Bratislava 851 05
From: 07/15/2013
  (from: 08/10/2013)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/10/2013)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/03/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.6.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Dodatok k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 1644
  (from: 06/21/1991)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.7.1992 podľa §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1644
  (from: 08/26/1992)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.11.1993. Stary spis: S.r.o. 1644
  (from: 12/29/1993)
Výpis zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 25.1.1994 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Stary spis: S.r.o. 1644
  (from: 05/31/1994)
Dohodovacie konanie začalo dňom 24.6.1997. Výzva KS č.j. 5 K 53/97 zo dňa 6.6.1997. Stary spis: S.r.o. 1644
  (from: 09/18/1997)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.j. 5K 53/97 zo dňa 30.11.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka STAVMEX, spol. s r.o., Mierová 14, 831 08 Bratislava, IČO: 17 313 660 Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Máia Uhliarová, advokátka, Miletičova 1/707, 821 08 Bratislava
  (from: 12/14/1999)
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 3 Obo 51/2000 zo dňa 6.3.2000, právoplatné dňa 5.5.2000, ktorým Najvyšší súd Slovenskej republiky zmenil uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 5 K 53/97 - 123 zo dňa 30.11.1999 tak, že návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka STAVMEX, spol. s r.o., Mierova 14, 821 05 Bratislava zamietol z dôvodu nesplnenia podmienok uvedených v ust. § 1 ZKV.
  (from: 07/31/2001)
Notárska zápisnica č. Nz 335/01 zo dňa 13.8.2001. Notárska zápisnica č. Nz 336/01 zo dňa 13.8.2001.
  (from: 08/27/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.09.2008.
  (from: 09/24/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.02.2010.
  (from: 03/19/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.06.2010.
  (from: 07/08/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.07.2010
  (from: 07/27/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.09.2010.
  (from: 12/08/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.07.2013.
  (from: 08/10/2013)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person