Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24949/B

Business name: 
"Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.", v skrátenej forme obchodného mena s označením "CENVIS s.r.o."
  (from: 01/08/2009)
Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.
  (from: 05/20/2008 until: 01/07/2009)
Life and Waste, s.r.o.
  (from: 09/21/2001 until: 05/19/2008)
Registered seat: 
Kutlíkova 17
Bratislava 852 50
  (from: 06/01/2014)
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 05/20/2008 until: 05/31/2014)
Majerníkova 10
Bratislava 841 05
  (from: 09/21/2001 until: 05/19/2008)
Identification number (IČO): 
35 820 551
  (from: 09/21/2001)
Date of entry: 
09/21/2001
  (from: 09/21/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/21/2001)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2001)
poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/21/2001)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 09/21/2001)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 09/21/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2001)
vydavateľská činnosť, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/21/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/21/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/21/2001)
organizovanie športových a spoločenských podujatí
  (from: 09/21/2001)
reklamná činnosť
  (from: 09/21/2001)
propagačná činnosť
  (from: 09/21/2001)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 09/21/2001)
poskytovanie reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti prostredníctvom elektronického internetového portálu
  (from: 09/21/2001)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 09/21/2001)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia s výnimkou kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí, posudzovania vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia a vydávania odborných posudkov z hľadiska ohrany životného prostredia
  (from: 01/20/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (from: 01/08/2009)
uzatváranie, rekultivácie a monitoring skládok odpadov na iné ako nebezpečné odpady
  (from: 01/08/2009)
sprostredkovanie a manažment služieb v oblasti životného prostredia
  (from: 01/08/2009)
príprava a zabezpečovanie legislatívnych prác
  (from: 01/08/2009)
prenájom motorových vozidiel a ich príslušenstva
  (from: 08/05/2009)
Geologické práce: 1. hydrogeologický prieskum, 2. inžinierskogeologický prieskum, 3. geologický prieskum životného prostredia, 4. geochemické práce, 5. technické práce (vrtné práce), 6. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, 7. sanácia geologického prostredia, 8. sanácia environmentálnej záťaže, 9. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii enviromentálnej záťaže, 10. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku, 11. terénne meračské práce
  (from: 09/11/2019)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 10/15/2019)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrologického prieskumu
  (from: 04/06/2011 until: 04/19/2011)
vykonávanie geochemických prác pre geologický výskum a geologický prieskum
  (from: 04/06/2011 until: 10/13/2016)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (from: 04/06/2011 until: 10/13/2016)
sanácia geologického prostredia
  (from: 04/06/2011 until: 10/13/2016)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu
  (from: 04/20/2011 until: 10/13/2016)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 11/21/2012 until: 10/13/2016)
odborný geologický dohľad
  (from: 11/21/2012 until: 10/13/2016)
Geologické práce: 1. hydrogeologický prieskum, 2. geologický prieskum životného prostredia, 3. geochemické práce, 4. terénne meračské práce, 5. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, 6. sanácia geologického prostredia, 7, sanácia environmentálnej záťaže, 8. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže, 9. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (from: 10/14/2016 until: 12/04/2018)
Geologické práce: 1. hydrogeologický prieskum, 2. inžinierskogeologický prieskum, 3. geologický prieskum životného prostredia, 4. geochemické práce, 5. technické práce (vrtné práce), 6. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, 7. sanácia geologického prostredia, 8. sanácia environmentálnej záťaže, 9. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii enviromentálnej záťaže, 10. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (from: 12/05/2018 until: 09/10/2019)
sanácie a rekultivácie enviromentálnych záťaží
  (from: 01/08/2009 until: 10/13/2016)
Partners: 
Ing. Tibor Ťapuš
Staré Grunty 3427/244
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 10/05/2022)
Mgr. Pavol Takáč
Majerníkova 3007/10
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Slovak Republic
  (from: 10/05/2022)
Mgr. Pavol Takáč
Majerníkova 10
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 09/08/2017 until: 10/04/2022)
Mgr. Pavol Takáč
Majerníkova 10
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 09/21/2001 until: 06/26/2017)
Ing. Tibor Ťapuš
Staré Grunty 244
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 06/27/2017 until: 10/04/2022)
Mgr. Erik Werner
Nám. Sv. Františka 3550/18
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 09/08/2017 until: 10/04/2022)
Mgr. Erik Werner
Dérerova 2
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 09/21/2001 until: 06/26/2017)
Ing. Angela Wernerová
Silvánska 8
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 06/27/2017 until: 09/07/2017)
Mgr. Zuzana Zajíčková
Tupolevova 2
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 09/21/2001 until: 06/26/2017)
Mgr. Erik Werner
Nám. Sv. Františka 3550/18
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01
Slovak Republic
  (from: 10/05/2022 until: 05/20/2024)
Contribution of each member: 
Mgr. Pavol Takáč
  (from: 09/08/2017 until: 10/04/2022)
Mgr. Pavol Takáč
Amount of investment: 1 158 EUR Paid up: 1 158 EUR
  (from: 10/05/2022)
Ing. Tibor Ťapuš
Amount of investment: 5 862 EUR Paid up: 5 862 EUR
  (from: 05/21/2024)
Mgr. Pavol Takáč
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 09/21/2001 until: 05/19/2008)
Mgr. Erik Werner
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 09/21/2001 until: 05/19/2008)
Mgr. Zuzana Zajíčková
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 09/21/2001 until: 05/19/2008)
Mgr. Pavol Takáč
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 05/20/2008 until: 08/04/2009)
Mgr. Erik Werner
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 05/20/2008 until: 08/04/2009)
Mgr. Zuzana Zajíčková
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 05/20/2008 until: 08/04/2009)
Mgr. Pavol Takáč
Amount of investment: 2 323,574322 EUR Paid up: 2 323,574322 EUR
  (from: 08/05/2009 until: 05/31/2014)
Mgr. Erik Werner
Amount of investment: 2 323,574322 EUR Paid up: 2 323,574322 EUR
  (from: 08/05/2009 until: 05/31/2014)
Mgr. Zuzana Zajíčková
Amount of investment: 2 323,574322 EUR Paid up: 2 323,574322 EUR
  (from: 08/05/2009 until: 05/31/2014)
Mgr. Pavol Takáč
Amount of investment: 2 340 EUR Paid up: 2 340 EUR
  (from: 06/01/2014 until: 06/26/2017)
Mgr. Erik Werner
Amount of investment: 2 340 EUR Paid up: 2 340 EUR
  (from: 06/01/2014 until: 06/26/2017)
Mgr. Zuzana Zajíčková
Amount of investment: 2 340 EUR Paid up: 2 340 EUR
  (from: 06/01/2014 until: 06/26/2017)
Ing. Tibor Ťapuš
  (from: 06/27/2017 until: 10/04/2022)
Ing. Tibor Ťapuš
Amount of investment: 4 704 EUR Paid up: 4 704 EUR
  (from: 10/05/2022 until: 05/20/2024)
Ing. Angela Wernerová
Amount of investment: 2 316 EUR Paid up: 2 316 EUR
  (from: 06/27/2017 until: 09/07/2017)
Mgr. Erik Werner
  (from: 09/08/2017 until: 10/04/2022)
Mgr. Erik Werner
Amount of investment: 1 158 EUR Paid up: 1 158 EUR
  (from: 10/05/2022 until: 05/20/2024)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/21/2001)
Mgr. Pavol Takáč
Majerníkova 10
Bratislava 841 05
  (from: 05/24/2022)
Ing. Tibor Ťapuš
Staré Grunty 244
Bratislava 841 04
From: 06/27/2017
  (from: 06/27/2017)
Mgr. Pavol Takáč
Majerníkova 10
Bratislava 841 05
  (from: 09/21/2001 until: 05/23/2022)
Mgr. Erik Werner
Dérerova 2
Bratislava 831 01
  (from: 09/21/2001 until: 06/26/2017)
Mgr. Erik Werner
Dérerova 2
Bratislava 831 01
Until: 06/27/2017
  (from: 06/27/2017 until: 06/26/2017)
Mgr. Zuzana Zajíčková
Tupolevova 2
Bratislava 851 01
  (from: 09/21/2001 until: 06/26/2017)
Mgr. Zuzana Zajíčková
Tupolevova 2
Bratislava 851 01
Until: 03/30/2017
  (from: 06/27/2017 until: 06/26/2017)
Mgr. Erik Werner
Nám. Sv. Františka 3550/18
Bratislava 841 01
From: 11/19/2018 Until: 05/06/2024
  (from: 05/21/2024 until: 05/20/2024)
Mgr. Erik Werner
Nám. Sv. Františka 3550/18
Bratislava 841 01
From: 11/19/2018
  (from: 01/26/2019 until: 05/20/2024)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy aspoň dvaja konatelia spoločnosti spoločne.
  (from: 09/21/2001)
Capital: 
7 020 EUR Paid up: 7 020 EUR
  (from: 06/01/2014)
6 970,722966 EUR Paid up: 6 970,722966 EUR
  (from: 08/05/2009 until: 05/31/2014)
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 05/20/2008 until: 08/04/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.8.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 09/21/2001)
Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia z 01.10.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti Life and Waste, s.r.o. obsahujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o schválení úkonov urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia z 25.01.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti Life and Waste, s.r.o. obsahujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o rozšírení predmetu činnosti. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia z 01.02.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti Life and Waste, s.r.o. obsahujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene Spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 31.12.2002.
  (from: 01/20/2004)
Zmena obchodného mena, z pôvodného Life and Waste, s.r.o. na Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.
  (from: 05/20/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 18. 11. 2008 Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve z 18. 11. 2008
  (from: 01/08/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.7.2009.
  (from: 08/05/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 01.08.2012.
  (from: 11/21/2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2014.
  (from: 06/01/2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.03.2017 a zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2017.
  (from: 06/27/2017)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person