Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2831/B

Business name: 
UNIVERSAL maklérsky dom a.s.
  (from: 05/18/2006)
Registered seat: 
Červeňova 18
Bratislava 811 03
  (from: 08/13/2013)
Identification number (IČO): 
35 822 091
  (from: 10/11/2001)
Date of entry: 
10/11/2001
  (from: 10/11/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/11/2001)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/11/2001)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/11/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 10/11/2001)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/11/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/11/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/11/2001)
činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov, 5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 6. starobného dôchodkového sporenia
  (from: 03/12/2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 03/28/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/18/2003)
Ing. Pavel Smetana , MBA - Vice-chairman of the Board of Directors
Ôsma 3418/5
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 08/01/2018
  (from: 09/09/2021)
PaedDr. František Švec - člen predstavenstva
Žibrická 1561/7
Nitra 949 01
From: 07/27/2023
  (from: 09/12/2023)
Ing. Marcel Zeleňák - predseda predstavenstva
Slovenského raja 143/2
Smižany 053 11
From: 07/27/2023
  (from: 09/12/2023)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/12/2023)
Capital: 
1 000 000 EUR Paid up: 1 000 000 EUR
  (from: 01/20/2012)
Shares: 
Number of shares: 10000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
  (from: 08/18/2016)
Supervisory board: 
Ing. Tomáš Bujňák
Slávičie údolie 116
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 08/03/2021
  (from: 09/09/2021)
Ing. Pavol Krajč
Rizlingová 12
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 07/27/2023
  (from: 09/12/2023)
Martin Lancz
Novinárska 511/5
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 07/27/2023
  (from: 09/12/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.9.2001 v súlade s §§ 154 až 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 10/11/2001)
Notárska zápisnica č. N 827/01,Nz 827/01 zo dňa 19.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov, zvýšení základného imania a zmene členov predstavenstva a dozornej rady. Deň vzniku funkcie člena predstavenstva Daniel Duchoň: 19.12.2001, deň zániku funkcie člena predstavenstva Ing. Natália Gidová: 19.12.2001. Základné imanie: 20 000 000,-Sk splatené: 13 000 000,-Sk
  (from: 02/01/2002)
Martin lancz, deň zániku funkcie: 16.10.2002 Daniel Duchoň, deň zániku funkcie: 16.10.2002 Alena Harčariková, deň zániku funkcie: 16.10.2002 Bibiana Mikleová, deň zániku funkcie: 16.10.2002 Notárska zápisnica č. Nz 508/2002 zo dňa 16.10.2002.
  (from: 03/18/2003)
Notárska zápisnica č. N 1029/2003, Nz 22725/2003 zo dňa 27.3.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.2003 na ktorom bolo základné imanie zvýšené na 33 600 000 Sk, schválené zmeny v orgánoch spoločnosti a schválené nové znenie stanov.
  (from: 05/22/2003)
Notárska zápisnica N 2913/03, Nz 3527/04 spísaná dňa 16.01.2004 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.12.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania, zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov. Funkcia člena predstavenstva Ing. P. Krajča sa končí dňom 30.12.2003.
  (from: 02/27/2004)
Notárska zápisnica N 578/2004, Nz 94386/2004 napísaná dňa 22.12.2004 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Ing. Jozef Sibert, funkcia predsedu predstavenstva do 22.12.2004. Ing. Ivan Penz, funkcia člena dozornej rady od 26.03.2003 do 22.12.2004.
  (from: 03/04/2005)
Rozhodnutie Úradu pre finačný trh č. GRUFT-012/2003/SPO zo dňa 28.3.2003.
  (from: 07/16/2005)
Notárska zápisnica N 1117/2006, Nz 10449/2006, NCRls 10378/2006 zo dňa 20.3.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 8.3.2006.
  (from: 03/23/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 1863/2006, Nz 16517/2006, NCRIs 16481/2006 napísaná Mgr. Tomášom Leškovským dňa 21.4.2006 - zmena obchodného mena; pôvodné: UNIVERSAL poisťovacie služby a.s.
  (from: 05/18/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 5959/2006, Nz 52213/2006, NCRls 51889/2006 zo dňa 08.12.2006.
  (from: 12/16/2006)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 28.09.2007.
  (from: 10/17/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.12.2008. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 17.12.2008.
  (from: 06/30/2009)
Notárska zápisnica N 282/2011, Nz 15091/2011 zo dňa 28.04.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 05/05/2011)
Notárska zápisnica N 505/2012, Nz 980/2012 zo dňa 12.1.2012 - zníženie základného imania.
  (from: 01/20/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.08.2012.
  (from: 09/19/2012)
Notárska zápisnica č. N 842/2013, Nz 25847/2013 zo dňa 31.07.2013.
  (from: 08/13/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 180/2014, Nz 6398/2014, NCRls 6539/2014 zo dňa 19.02.2014.
  (from: 03/12/2014)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person