Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  64170/L

Business name: 
ABCcom, s.r.o.
  (from: 01/06/2006 until: 05/19/2021)
Registered seat: 
Oravská Polhora 818
Oravská Polhora 029 47
  (from: 07/08/2015 until: 05/19/2021)
Lazovná 1487/56
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/10/2014 until: 07/07/2015)
Trojičné námestie 184/4
Tvrdošín 027 44
  (from: 12/20/2012 until: 10/09/2014)
Trojičné námestie 188
Tvrdošín 027 44
  (from: 12/31/2008 until: 12/19/2012)
Lazovná 56/1487
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/29/2007 until: 12/30/2008)
Bakossova 44
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/06/2006 until: 09/28/2007)
Identification number (IČO): 
36 644 625
  (from: 01/06/2006)
Date of entry: 
01/06/2006
  (from: 01/06/2006)
Person dissolved from: 
25.8.2020
  (from: 05/20/2021)
Legal ground(s) for dissolution: 
Ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka.
  (from: 05/20/2021)
Date of deletion: 
05/20/2021
  (from: 05/20/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/20/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/06/2006)
Objects of the company: 
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 12/20/2012 until: 05/19/2021)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/06/2006 until: 05/19/2021)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/06/2006 until: 05/19/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 01/06/2006 until: 05/19/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 01/06/2006 until: 05/19/2021)
sprostredkovanie poistenia
  (from: 12/31/2008 until: 05/19/2021)
Partners: 
STARTcom, s.r.o.
Lučenecká cesta 6
Fiľakovo 986 01
Slovak Republic
  (from: 02/27/2008 until: 12/30/2008)
ORAVAREAL, s.r.o.
Bakossova 44
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 04/27/2007 until: 07/30/2007)
Bc. Peter Gnida
Oravická 46
Liesek 027 12
Slovak Republic
  (from: 01/06/2006 until: 02/26/2008)
Matúš Liss
I. Olbrachta 981/12
Trstená 028 01
Slovak Republic
  (from: 12/31/2008 until: 09/05/2013)
Martina Lissová
I.Olbrachta 981/12
Trstená 028 01
Slovak Republic
  (from: 09/06/2013 until: 10/09/2014)
Václav Papala
Demkovská 8
Zázrivá 027 05
Slovak Republic
  (from: 10/10/2014 until: 07/07/2015)
Vladimír Zubka
Učiteľská 7
Banská Štiavnica 969 01
Slovak Republic
  (from: 01/06/2006 until: 04/26/2007)
Jozef Cvoliga
Oravská Polhora 817
Oravská Polhora 029 47
Slovak Republic
  (from: 07/08/2015 until: 05/19/2021)
Contribution of each member: 
Vladimír Zubka
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/06/2006 until: 04/26/2007)
Bc. Peter Gnida
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/06/2006 until: 07/30/2007)
ORAVAREAL, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/27/2007 until: 07/30/2007)
Bc. Peter Gnida
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 07/31/2007 until: 02/26/2008)
STARTcom, s.r.o.
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 02/27/2008 until: 12/30/2008)
Matúš Liss
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 12/31/2008 until: 01/21/2010)
Matúš Liss
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 09/05/2013)
Martina Lissová
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 09/06/2013 until: 10/09/2014)
Václav Papala
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 10/10/2014 until: 07/07/2015)
Jozef Cvoliga
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 07/08/2015 until: 05/19/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/06/2006 until: 05/19/2021)
Bc. Peter Gnida
Oravická 46
Liesek 027 12
From: 01/06/2006
  (from: 01/06/2006 until: 02/26/2008)
Bc. Peter Gnida
Rúbanisko I 2180/7
Lučenec 984 03
From: 01/06/2006
  (from: 02/27/2008 until: 12/30/2008)
Bc. Peter Gnida
Rúbanisko I 2180/7
Lučenec 984 03
From: 01/06/2006 Until: 12/01/2008
  (from: 12/31/2008 until: 12/30/2008)
Matúš Liss
I. Olbrachta 981/12
Trstená 028 01
From: 12/01/2008
  (from: 12/31/2008 until: 09/05/2013)
Matúš Liss
I. Olbrachta 981/12
Trstená 028 01
From: 12/01/2008 Until: 06/28/2013
  (from: 09/06/2013 until: 09/05/2013)
Martina Lissová
I.Olbrachta 981/12
Trstená 028 01
From: 06/28/2013
  (from: 09/06/2013 until: 10/09/2014)
Martina Lissová
I.Olbrachta 981/12
Trstená 028 01
From: 06/28/2013 Until: 09/05/2014
  (from: 10/10/2014 until: 10/09/2014)
Václav Papala
Demkovská 8
Zázrivá 027 05
From: 09/05/2014
  (from: 10/10/2014 until: 07/07/2015)
Václav Papala
Demkovská 8
Zázrivá 027 05
From: 09/05/2014 Until: 02/25/2015
  (from: 07/08/2015 until: 07/07/2015)
Jozef Cvoliga
Oravská Polhora 817
Oravská Polhora 029 47
From: 02/25/2015
  (from: 07/08/2015 until: 05/19/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ, samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu svoj podpis.
  (from: 01/06/2006 until: 05/19/2021)
Capital: 
13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 05/19/2021)
400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 01/06/2006 until: 01/21/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/22/2018
Uznesením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:7K/5/2018 - 84 zo dňa 26. októbra 2018 vyhlásil súd na majetok dlžníka konkurz.
  (from: 12/10/2020)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/22/2018
Uznesením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:7K/5/2018 - 84 zo dňa 26. októbra 2018 vyhlásil súd na majetok dlžníka konkurz.
  (from: 12/05/2018 until: 12/09/2020)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Rastislav Palutka
Uhoľná 592/2
Žilina 010 01
From: 11/22/2018
  (from: 12/05/2018 until: 12/09/2020)
Ing. Rastislav Palutka
Uhoľná 592/2
Žilina 010 01
From: 11/22/2018 Until: 11/04/2020
  (from: 12/10/2020 until: 12/09/2020)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 08/25/2020
Uznesením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:7K/5/2018 - 361 zo dňa 31. júla 2020 súd zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (from: 12/10/2020)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/28/2018
Uznesením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:26CbR/94/2016 - 40 zo dňa 10. októbra 2018 súd zrušil spoločnosť a nariadil likvidáciu.
  (from: 05/30/2019)
 Liquidators:
Jozef Cvoliga
817
Oravská Polhora 029 47
From: 11/28/2018
  (from: 05/30/2019)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná menom spoločnosti samostatne.
  (from: 05/30/2019)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina Sp. zn.: 7K/5/2018 - 361 zo dňa 31.07.2020, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu: ABCcom, s.r.o., so sídlom: 029 47 Oravská Polhora 818, IČO: 36 644 625, po splnení konečného rozvrhu výťažku, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom: ABCcom, s.r.o., so sídlom: 029 47 Oravská Polhora 818, IČO: 36 644 625, v zmysle § 68 ods. 4 písm. c) v spojení s § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 20.05.2021 V Y M A Z Á V A.
  (from: 05/20/2021)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person