Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2819/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
GPA a.s.
  (from: 08/21/2003)
Registered seat: 
Kožušnícka 4
Trenčín 911 01
  (from: 11/27/2003)
Identification number (IČO): 
36 175 251
  (from: 07/08/1997)
Date of entry: 
07/08/1997
  (from: 07/08/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/08/1997)
Objects of the company: 
inžiniering pre strojárenskú výrobu, výrobné technológie a mobilné stroje
  (from: 07/08/1997)
veľkoobchod a maloobchod s materiálmi, súčiastkami, dielcami, agregátmi pre strojárenskú výrobu
  (from: 07/08/1997)
konzultačná, poradenská a školiaca činnosť
  (from: 11/11/1999)
marketing a management
  (from: 11/11/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/21/2003)
Ing. Anna Trúsíková - predseda
Kožušnícka 7
Trenčín
From: 04/23/2003
  (from: 11/27/2003)
Ing. Radim Býček - člen
Kollárova 1302/12-26
Dubnica nad Váhom
From: 04/23/2003
  (from: 11/27/2003)
Ing. Júlia Pagáčová - člen
Bavlnárska 7
Trenčín
From: 04/23/2003
  (from: 11/27/2003)
Acting in the name of the company: 
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen prestavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda, resp. člen predstavenstva s uvedeným svojej funkcie.
  (from: 08/21/2003)
Capital: 
30 000 000 Sk Paid up: 30 000 000 Sk
  (from: 08/21/2003)
Shares: 
Number of shares: 3000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/21/2003)
Supervisory board: 
JUDr. Miloš Mojto - predseda
Janka Palu 22/43
Nemšová
From: 04/23/2003
  (from: 11/27/2003)
Mgr. Marián Szetei - člen
Mateja Bela 18
Trenčín
From: 04/23/2003
  (from: 11/27/2003)
Ján Plško - člen
Zamarovská 45
Zamarovce
From: 04/23/2003
  (from: 11/27/2003)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 120/97, Nz 121/97 napísanej dňa 25.6.1997 v Košiciach podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 07/08/1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 6.5.1998.
  (from: 10/29/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 27.4.1999.
  (from: 11/11/1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 30.11.1999.
  (from: 01/12/2000)
Zmena stanov a.s. zo dňa 9.2.2000.
  (from: 05/03/2000)
Zníženie základného imania v zmysle rozhodnutia akcionárov na MVZ a.s. zo dňa 9.2.2000 zo 60 000 000.- Sk na 30 000 000.- Sk.
  (from: 09/07/2000)
Zmena stanov a.s. zo dňa 27.6.2000.
  (from: 09/08/2000)
Zmena stanov a.s. zo dňa 9. 2. 2000.
  (from: 12/14/2000)
Zmena stanov schválená VZ dňa 17.5.2001.
  (from: 07/04/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.7.2002 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 356/2002, Nz 342/2002, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2002 priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 378/2002, Nz 375/2002.
  (from: 08/21/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané dňa 23.04.2003 do notárskej zápisnice N 131/03, Nz 30121/03 o zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov spoločnosti.
  (from: 11/27/2003)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person