Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3079/S

Business name: 
VAN VLIET TRUCKS SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 10/24/2006)
VICONT, s.r.o.
  (from: 11/03/1995 until: 10/23/2006)
Registered seat: 
A. Jiráska 78/4
Lučenec 984 01
  (from: 11/06/2008)
Záhradnícka 7
Fiľakovo 986 01
  (from: 11/03/1995 until: 11/05/2008)
Identification number (IČO): 
31 639 020
  (from: 11/03/1995)
Date of entry: 
11/03/1995
  (from: 11/03/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/03/1995)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/03/1995)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/03/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/03/1995)
voľné preklady z nemeckého jazyka
  (from: 11/03/1995)
Partners: 
Roman Pecha
Krešice - Treboutice 43
Litoměřice 412 01
ČR
  (from: 11/06/2008)
David Egri
Strašice 446
Strašice 338 45
Czech Republic
  (from: 09/15/2009)
Viktor Kontriš
Vajanského 2935/26
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 09/21/2006 until: 11/05/2008)
Viktor Kontriš
Záhradnícka 7
Fiľakovo
Slovak Republic
  (from: 05/07/1996 until: 09/20/2006)
Ing. Igor Kontriš
Záhradnícka 7
Fiľakovo
Slovak Republic
  (from: 11/03/1995 until: 05/06/1996)
Jiří Linek
Malešice Nad Úžlabinou 445/20
Praha 10 100 00
Czech Republic
  (from: 10/24/2006 until: 09/14/2009)
Marek Milata
Dvořákova 1333/14
Děčín II - Nové Město 405 01
Czech Republic
  (from: 10/24/2006 until: 09/14/2009)
Petr Šíma
Žukovova 385/51
Ústí nad Labem 400 03
Czech Republic
  (from: 11/06/2008 until: 09/14/2009)
Richard Tamáš
448
Drnovice 683 01
Czech Republic
  (from: 10/24/2006 until: 09/14/2009)
Contribution of each member: 
David Egri
Amount of investment: 4 981 EUR Paid up: 4 981 EUR
  (from: 09/15/2009)
Roman Pecha
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 09/15/2009)
Ing. Igor Kontriš
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/03/1995 until: 05/06/1996)
Viktor Kontriš
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/07/1996 until: 09/20/2006)
Viktor Kontriš
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/21/2006 until: 10/23/2006)
Viktor Kontriš
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/24/2006 until: 11/05/2008)
Jiří Linek
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 10/24/2006 until: 09/14/2009)
Marek Milata
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 10/24/2006 until: 09/14/2009)
Richard Tamáš
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 10/24/2006 until: 09/14/2009)
Roman Pecha
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/06/2008 until: 09/14/2009)
Petr Šíma
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/06/2008 until: 09/14/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/03/1995)
Ing. Igor Kontriš
Záhradnícka 7
Fiľakovo
  (from: 11/03/1995 until: 05/06/1996)
Viktor Kontriš
Vajanského 2935/26
Lučenec 984 01
From: 05/02/1996
  (from: 09/21/2006 until: 11/05/2008)
Viktor Kontriš
Vajanského 2935/26
Lučenec 984 01
From: 05/02/1996 Until: 10/10/2008
  (from: 11/06/2008 until: 11/05/2008)
Viktor Kontriš
Záhradnícka 7
Fiľakovo
  (from: 05/07/1996 until: 09/20/2006)
Simona Kontrišová
Vajanského 2935/26
Lučenec 984 01
From: 10/05/2006
  (from: 10/24/2006 until: 11/05/2008)
Simona Kontrišová
Vajanského 2935/26
Lučenec 984 01
From: 10/05/2006 Until: 10/10/2008
  (from: 11/06/2008 until: 11/05/2008)
Roman Pecha
Krešice - Treboutice 43
Litoměřice 412 01
Česká republika
From: 10/10/2008
  (from: 11/06/2008 until: 09/14/2009)
Roman Pecha
Krešice - Treboutice 43
Litoměřice 412 01
Česká republika
From: 10/10/2008 Until: 08/04/2009
  (from: 09/15/2009 until: 09/14/2009)
Petr Šíma
Žukovova 385/51
Ústí nad Labem 400 03
Česká republika
From: 10/10/2008
  (from: 11/06/2008 until: 10/08/2009)
Petr Šíma
Žukovova 385/51
Ústí nad Labem 400 03
Česká republika
From: 10/10/2008 Until: 09/28/2009
  (from: 10/09/2009 until: 10/08/2009)
David Egri
Strašice 446
Strašice 338 45
Česká republika
From: 08/04/2009
  (from: 09/15/2009 until: 05/09/2017)
David Egri
Strašice 446
Strašice 338 45
Česká republika
From: 08/04/2009
  (from: 05/10/2017)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému názvu spoločnosti, k svojmu menu a označeniu funkcie pripoja svoj podpis.
  (from: 10/24/2006)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 11/03/1995 until: 10/23/2006)
Capital: 
6 641 EUR Paid up: 6 641 EUR
  (from: 09/15/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/21/2006 until: 09/14/2009)
100 000 Sk
  (from: 11/03/1995 until: 09/20/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 174/95, zo dňa 2.10.1995, podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 8148
  (from: 11/03/1995)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.5.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (from: 05/07/1996)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person