Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2834/B

Business name: 
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
  (from: 10/15/2001)
Registered seat: 
Palisády 31
Bratislava 811 06
  (from: 10/15/2001)
Identification number (IČO): 
35 822 163
  (from: 10/15/2001)
Date of entry: 
10/15/2001
  (from: 10/15/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/15/2001)
Objects of the company: 
organizačné poradenstvo pre zastupiteľské a iné úrady cudzích štátov na území SR
  (from: 10/15/2001)
administratívne práce pre zastupiteľské úrady cudzích štátov na území SR
  (from: 10/15/2001)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 10/15/2001)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 10/15/2001)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 10/15/2001)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na relaxáciu a regeneráciu
  (from: 10/15/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 10/15/2001)
konferenčný servis
  (from: 10/15/2001)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 10/15/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/15/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/15/2001)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 10/15/2001)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/15/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/15/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/15/2001)
murárstvo
  (from: 10/15/2001)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 10/15/2001)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/15/2001)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/15/2001)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
  (from: 10/15/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 10/15/2001)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 07/28/2010)
montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 07/28/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
  (from: 07/28/2010)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/28/2010)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/29/2013)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
  (from: 12/12/2015)
poskytovanie služieb na úseku zabezpečovania priestorov na štátnu reprezentáciu a primerane vybavených bytov pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky.
  (from: 12/22/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/15/2001)
Ing. Miroslav Tučník , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Prečín 178
Prečín 018 15
From: 04/19/2024
  (from: 04/26/2024)
Ing. Roman Jurčák - Member of the Board of Directors
Na Zongorke 14
Trenčín 911 01
From: 04/19/2024
  (from: 04/26/2024)
Ing. Roman Rehák - Member of the Board of Directors
Červeňákova 9
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 04/19/2024
  (from: 04/26/2024)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a člen predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/01/2005)
Capital: 
50 364 400 EUR Paid up: 50 364 400 EUR
  (from: 02/05/2009)
Shares: 
Number of shares: 15170
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie je obmedzená
  (from: 02/05/2009)
Stockholder: 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 833 36
  (from: 02/10/2023)
Supervisory board: 
Ing. Silvia Hríbová
Široká 22
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 10/01/2022
  (from: 11/09/2022)
Mgr. Peter Kubica
677
Stará Bystrica 023 04
From: 02/16/2024
  (from: 02/24/2024)
Ing. Eva Bezáková
Lotyšská 5183/36
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 02/16/2024
  (from: 02/24/2024)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 1.10.2001 v zmysle § 154 - 220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel. Notárska zápisnica č. N 214/2001, Nz 215/2001 zo dňa 1.10.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. v znení noviel. Na akciovú spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky zrušenej príspevkovej organizácie Správa služieb diplomatickému zboru, Palisády 31, Bratislava, IČO: 30 844 169, viažuce sa na všetok hmotný a nehmotný majetok vkladaný do spoločnosti.
  (from: 10/15/2001)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 261/01, Nz 262/01 zo dňa 9.11.2001, ktorým bol schválený Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti zo dňa 9.11.2001.
  (from: 11/28/2001)
Notárska zápisnica č. N 319/02, Nz 319/02 zo dňa 26. 8. 2002 osvedčujúca rozhodnutie akcionára o zmene členov predstavenstva a dozornej rady. Notárska zápisnica č. N 239/02, Nz 239/02 zo dňa 25. 6. 2002 osvedčujúca rozhodnutie akcionára o zmene stanov. Notárska zápisnica č. N 260/02, Nz 260/02 zo dňa 18. 7. 2002 osvedčujúca rozhodnutie akcionára o schválení štatútu dozornej rady.
  (from: 10/28/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 166/2003, Nz 37249/2003 dňa 16. 5. 2003.
  (from: 08/28/2003)
Notárska zápisnica č.N 104/2004, Nz 20035/2004 zo dňa 08.03.2004.
  (from: 03/30/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov osvedčené do notárskej zápisnice N 428/2004, Nz 92699/2004 dňa 16.12.2004.
  (from: 02/01/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.03.2005 vo forme notárskej zápisnice č.N 69/2005, Nz 10078/2005, NCRls 10008/2005.
  (from: 03/17/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2005.
  (from: 05/13/2005)
Zápisnica z konania volieb člena dozornej rady zamestancami zo dňa 21.10.2005.
  (from: 12/01/2005)
Uznesenie dozornej rady č. 4/2006 zo dňa 18.1.2006. Zápisnica z konania volieb člena dozornej rady voleného zamestancami spoločnosti.
  (from: 03/03/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 28/2007, Nz 24039/2007, NCRls 23899/2007 zo dňa 19.06.2007. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 147/2007, Nz 28452/2007, NCRls 28260/2007 zo dňa 19.07.2007.
  (from: 09/07/2007)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 48/2007, Nz 38617/2007 zo dňa 28.09.2007.
  (from: 10/04/2007)
Notárska zápisnica N 2/2008, Nz 1647/2008 zo dňa 16.01.2008.
  (from: 02/01/2008)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára - notárska zápisnica N 18/2008 Nz 12472/2008 zo dňa 26.03.2008. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára - notárska zápisnica N 23/2008 Nz 14514/2008 zo dňa 08.04.2008.
  (from: 04/25/2008)
Notárska zápisnica N 6/2009, NZ 658/2009, NCRls 646/2009 napísaná dňa 13.1.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 02/05/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 34/2009, NZ 8463/2009 zo dňa 18.3.2009.
  (from: 03/31/2009)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 71/2009 Nz 20834/2009.
  (from: 06/27/2009)
Notárska zápisnica č. N 71/2010, Nz 13378/2010, NCRls 13593/2010 zo dňa 20.04.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 04/28/2010)
Rozhdonutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 119/2010 Nz 23018/2010 zo dňa 28.06.2010.
  (from: 07/28/2010)
Notárska zápisnica č. N 131/2010, NZ 26583/2010, NCRls 27014/2010 zo dňa 27.07.2010.
  (from: 08/06/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.8.2010 (N 919/2010, Nz27727/2010).
  (from: 08/17/2010)
Notárska zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 6.9.2010 (N 109/2010, Nz 31468/2010).
  (from: 09/10/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.10.2010
  (from: 11/10/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.04.2012.
  (from: 04/14/2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spísanej vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.12.2012
  (from: 01/29/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 717/2013, Nz 27657/2013, NCRls 28211/2013 zo dňa 15.08.2013.
  (from: 08/28/2013)
Notárska zápisnica - N 551/2014, Nz 33749/2014, NCRls 34426/2014 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.09.2014.
  (from: 10/03/2014)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.12.2015.
  (from: 12/12/2015)
Notárska zápisnica č. N 252/2016, Nz 12577/2016, NCRls 12938/2016 zo dňa 12.04.2016.
  (from: 04/19/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 418/2017, Nz 19882/2017, NCRls 20287/2017 zo dňa 08.06.2017.
  (from: 09/06/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 32/2019, Nz 2889/2019, NCRls 2966/2019 zo dňa 30.01.2019.
  (from: 02/13/2019)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person