Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  854/V

Business name: 
DOPTOP spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 02/01/1993 until: 06/08/1994)
DOPTOP, spol. s r.o.
  (from: 11/25/1991 until: 01/31/1993)
Registered seat: 
Za štadiónom 2
Košice
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
Identification number (IČO): 
17 082 552
  (from: 11/25/1991)
Date of entry: 
11/05/1991
  (from: 11/25/1991)
Person dissolved from: 
9.6.1994
  (from: 06/09/1994)
Date of deletion: 
06/09/1994
  (from: 06/09/1994)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/09/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/25/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v oblasti: palív, výrobkov z uhlia a z ropy, hutníctva železa, hutníctva neželezných kovov, chemickej a gumárensko-azbestovej výroby, strojárskej a kovospracujúcej výroby, stavebných hmôt, drevospracujúcej výroby, výroby celulózy a papiera, skla, keramiky a porcelánu, textilnej výroby, konfekčnej výroby, kožiarenskej, obuvníckej a kožušníckej výroby, polygrafickej výroby a výrobkov kultúrnej spotreby, výroby, potravín a pochutín
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
poradenská činnosť v oblasti managmentu, koncepcie riadenia a automatizácie
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
sprostredkovanie dopravnej činnosti tuzemskej i zahraničnej
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
Partners: 
Ing. Ivan Lacko
Miroslavská 38
Medzev
Slovak Republic
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
Ing. Tibor Obešva
Slobody 16
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
RNDr. Ján Smerek
Rosná 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
Viliam Závodský
Za štadiónom č.2
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
Contribution of each member: 
Ing. Tibor Obešva
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
RNDr. Ján Smerek
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
Ing. Ivan Lacko
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
Viliam Závodský
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
Management body: 
likvidátor
  (from: 02/01/1993 until: 06/08/1994)
konatelia
  (from: 11/25/1991 until: 01/31/1993)
Acting in the name of the company: 
Ing. Tatiana Janoušková - jednateľ Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje písomnosti o právnych úkonoch, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti jednateľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/25/1991 until: 01/31/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Tatiana Janoušková
ul. Slobody 17
Košice
  (from: 02/01/1993 until: 06/08/1994)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť navonok zastupuje a za spoločnosť sa podpisuje likvidátor v celom rozsahu samostatne.
  (from: 02/01/1993 until: 06/08/1994)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a: Obchodný názov: DOPTOP, spol. s r.o. v likvidácii Sídlo: Košice, Za štadiónom 2 IČO: 17 082 552 ako aj všetky doteraz platné zápisy na základe zrušenia spoločnosti s likvidáciou vykonanej v zmysle ust. § 70 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a schválenej spoločníkmi dňa 2.11.1993.
  (from: 06/09/1994)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 10.10.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/ /90 Zb.
  (from: 11/25/1991 until: 06/08/1994)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person