Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2177/T

Business name: 
GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o. v konkurze
  (from: 11/22/2019)
GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o.
  (from: 09/28/1998 until: 11/21/2019)
LOAR - ZZ spol. s r.o.
  (from: 08/06/1996 until: 09/27/1998)
Registered seat: 
Bažantia 1126/7
Gabčíkovo 930 05
  (from: 10/30/2003)
Zdravotnícka 593/2
Gabčíkovo 930 05
  (from: 09/28/1998 until: 10/29/2003)
Nám. Slobody 1203
Dunajská Streda 929 01
  (from: 08/06/1996 until: 09/27/1998)
Identification number (IČO): 
34 144 803
  (from: 08/06/1996)
Date of entry: 
08/06/1996
  (from: 08/06/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/06/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/06/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/06/1996)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/01/1999)
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 03/01/1999)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/01/1999)
činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 03/01/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/01/1999)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 03/01/1999)
prenájom dopravných zariadení
  (from: 03/01/1999)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 03/01/1999)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 03/01/1999)
reklamné činnosti
  (from: 03/01/1999)
skladovanie
  (from: 03/01/1999)
údržba a oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (from: 03/01/1999)
nákup a predaj alkoholických a nealkoholických nápojov a doplnkového tovaru na priamu konzumáciu
  (from: 03/01/1999)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 03/01/1999)
predaj po domácky vyrobeného vína na priamu konzumáciu a s ním spojený predaj sezónnych jedál k priamej konzumácii, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku
  (from: 03/01/1999)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 03/01/1999)
bitúnok, spracovanie jatočných zvierat
  (from: 03/01/1999)
rekreačná jazda na koni a prevoz turistov
  (from: 03/01/1999)
poľnohospodárska a lesná výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/01/1999)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi
  (from: 03/01/1999)
závodné stravovanie
  (from: 03/01/1999)
pohostinská činnosť
  (from: 03/01/1999)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 09/08/2006)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 09/08/2006)
vyróba betónu a betónových dielcov
  (from: 09/08/2006)
ťažba a predaj štrku v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/2006)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 02/07/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/07/2013)
Partners: 
Barnabáš Kováts
Školská 1561/2
Gabčíkovo 930 05
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
JUDr. Erika Csekesová
H. Meličkovej 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/06/1996 until: 05/17/1998)
Mgr. Ingrid Gyökeresová
Boriny 1528/34
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 05/18/1998 until: 09/27/1998)
Ing. Július Kováts
255
Baka 930 04
Slovak Republic
  (from: 10/17/2007 until: 03/08/2019)
Ing. Július Kováts
255
Baka 930 04
Slovak Republic
  (from: 02/13/2002 until: 10/16/2007)
Zoltán Nagy
Družstevnícka 1423/1
Gabčíkovo 930 05
Slovak Republic
  (from: 03/01/1999 until: 02/12/2002)
Zoltán Nagy
Nám. Priateľstva 2170/24
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 09/28/1998 until: 02/28/1999)
Mgr. Zoltán Vajani
Záhradná 7
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/18/1998 until: 09/27/1998)
Juraj Végh
Radničné nám. 375/7
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 10/17/2007 until: 06/25/2009)
JUDr. Oszkár Világi
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 08/06/1996 until: 05/17/1998)
Ing. Anton Zsigo
Gamota 2192/1
Hurbanovo - Vék 947 01
Slovak Republic
  (from: 10/15/2009 until: 03/08/2019)
Barnabáš Kováts
Školská 1561/2
Gabčíkovo 930 05
Slovak Republic
  (from: 03/09/2019 until: 05/17/2022)
Contribution of each member: 
Barnabáš Kováts
( peňažný vklad )
  (from: 03/09/2019 until: 05/17/2022)
Barnabáš Kováts
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/18/2022)
JUDr. Erika Csekesová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/06/1996 until: 05/17/1998)
JUDr. Oszkár Világi
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/06/1996 until: 05/17/1998)
Mgr. Ingrid Gyökeresová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/18/1998 until: 09/27/1998)
Mgr. Zoltán Vajani
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/18/1998 until: 09/27/1998)
Zoltán Nagy
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/28/1998 until: 02/28/1999)
Zoltán Nagy
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/01/1999 until: 02/12/2002)
Ing. Július Kováts
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/13/2002 until: 10/16/2007)
Ing. Július Kováts
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 10/17/2007 until: 06/25/2009)
Juraj Végh
Amount of investment: 133 000 Sk Paid up: 133 000 Sk
  (from: 10/17/2007 until: 01/11/2008)
Juraj Végh
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 01/12/2008 until: 06/25/2009)
Ing. Július Kováts
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 06/26/2009 until: 10/14/2009)
Ing. Július Kováts
Amount of investment: 3 385,779725 EUR Paid up: 3 385,779725 EUR
  (from: 10/15/2009 until: 03/08/2019)
Ing. Anton Zsigo
Amount of investment: 3 253,00405 EUR Paid up: 3 253,00405 EUR
  (from: 10/15/2009 until: 03/08/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/09/2019)
Individual managing director
  (from: 02/13/2002 until: 03/08/2019)
Individual managing director
  (from: 09/28/1998 until: 02/12/2002)
konatelia
  (from: 08/06/1996 until: 09/27/1998)
Barnabáš Kováts
Družstevnícka 1423/1
Gabčíkovo 930 05
  (from: 05/18/2022)
Ing. Július Kováts
255
Baka 930 04
  (from: 05/18/2022)
Melinda Kováts
Bočná 1188/7
Gabčíkovo 930 05
From: 09/01/2007
  (from: 06/28/2017)
JUDr. Erika Csekesová
H. Meličkovej 16
Bratislava
  (from: 08/06/1996 until: 05/17/1998)
Mgr. Ingrid Gyökeresová
Boriny 1528/34
Dunajská Streda
  (from: 05/18/1998 until: 09/27/1998)
Zoltán Nagy
Nám. Priateľstva 2170/24
Dunajská Streda
  (from: 09/28/1998 until: 02/28/1999)
Melinda Nagy
Bočná 1188/7
Gabčíkovo 930 05
From: 09/01/2007
  (from: 09/11/2007 until: 06/27/2017)
Zoltán Nagy
Bočná 1188/7
Gabčíkovo 930 05
  (from: 03/01/1999 until: 09/10/2007)
Zoltán Nagy
Bočná 1188/7
Gabčíkovo 930 05
Until: 09/01/2007
  (from: 09/11/2007 until: 09/10/2007)
Mgr. Zoltán Vajani
Záhradná 7
Košice
  (from: 05/18/1998 until: 09/27/1998)
JUDr. Oszkár Világi
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda
  (from: 08/06/1996 until: 05/17/1998)
Barnabáš Kováts
Družstevnícka 1423/1
Gabčíkovo 930 05
  (from: 02/13/2002 until: 05/17/2022)
Ing. Július Kováts
255
Baka 930 04
  (from: 02/13/2002 until: 05/17/2022)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých jej veciach samostatne.
  (from: 02/13/2002)
Konateľ je oprávnený jednať v mene spoločnosti vo všetkých jej veciach samostatne.
  (from: 09/28/1998 until: 02/12/2002)
Konateľ je oprávnený jednať v mene spoločnosti vo všetkých jej veciach samostatne.
  (from: 08/06/1996 until: 09/27/1998)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/09/2019)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 06/26/2009 until: 03/08/2019)
200 000 Sk
  (from: 05/18/1998 until: 06/25/2009)
100 000 Sk
  (from: 08/06/1996 until: 05/17/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.07.1996 podľa ust. §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 6785
  (from: 08/06/1996)
Dodatkom zo dňa 13.05.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
  (from: 05/18/1998)
Dodatkom zo dňa 22.09.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z. (zmena obchodného mena z: LOAR - ZZ, spol. s r.o. na: GAZDA SLOVAKIA, s.r.o., zmena sídla z: Dunajská Streda, Nám. Slobody 1203 na: Gabíčkovo, Zdravotnícka 593/2).
  (from: 09/28/1998)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.01.2002. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24.01.2002.
  (from: 02/13/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.05.2003 o zmene sídla z: Zdravotnícka 593/2 na: Bažantia 1126/7.
  (from: 10/30/2003)
Okresný súd Trnava uznesením č. k. 36K/10/2018-331 zo dňa 7. mája 2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 34 144 803, so sídlom Bažantia 1126/7, 930 05 Gabčíkovo. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 91/2019 dňa 14.05.2019. Konkurz je vyhlásený ku dňu 15.05.2019. Predmetným uznesením bola do funkcie správcu ustanovená Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom Podjavorinskej 37/1, Trnava.
  (from: 11/22/2019)
Date of updating data in databases:  05/27/2024
Date of extract :  05/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person