Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  857/V

Business name: 
NAVAM, spoločnosť s ručením obmedzený, Košice v likvidácií
  (from: 12/02/1998 until: 03/29/2012)
NAVAM, spoločnosť s ručením obmedzený, Košice
  (from: 11/20/1991 until: 12/01/1998)
Registered seat: 
Textilna
Košice
  (from: 11/20/1991 until: 03/29/2012)
Identification number (IČO): 
00 619 001
  (from: 11/20/1991)
Date of entry: 
11/20/1991
  (from: 11/20/1991)
Person dissolved from: 
28.12.2010
  (from: 03/30/2012)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d/ Obch.zák.
  (from: 03/30/2012)
Date of deletion: 
03/30/2012
  (from: 03/30/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/30/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/20/1991)
Objects of the company: 
prevádzkovanie, prenájom a predaj automobilov, rekreačných hier a výherných hracích automatov
  (from: 11/20/1991 until: 03/29/2012)
obchodná činnosť poľnohospodárskych produktov, rastlinnej a živočíšnej výroby, potravín, zeleniny a ovocia, priemyselného a strojárskeho tovaru, sklo, porcelán, obuv, koža, textil, drobný tovar, domáce potreby
  (from: 11/20/1991 until: 03/29/2012)
zhranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vlád.nar. 256/90 Zb.
  (from: 11/20/1991 until: 03/29/2012)
Partners: 
RNDr. Gejza Mikita
96
Nižný Hrabovec
Slovak Republic
  (from: 11/20/1991 until: 03/29/2012)
Manuel Navarro Mira
Juan Fernandéz 36
Cartagena
Španielske kráľovstvo
  (from: 11/20/1991 until: 03/29/2012)
Contribution of each member: 
Manuel Navarro Mira
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 11/20/1991 until: 03/29/2012)
RNDr. Gejza Mikita
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 11/20/1991 until: 03/29/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/20/1991 until: 12/01/1998)
JUDr. Ľubomír Cibere - likvidátor
Komenského 73
Trebišov
Until: 02/19/2003
  (from: 12/02/1998 until: 10/23/2003)
RNDr. Gejza Mikita
  (from: 11/20/1991 until: 12/01/1998)
Manuel Navarro Mira
  (from: 11/20/1991 until: 12/01/1998)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/02/1998 until: 03/29/2012)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti s.r.o. podpisuje každý zo spoločníkov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu s.r.o. pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/20/1991 until: 12/01/1998)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/20/1991 until: 03/29/2012)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Rudolf Manik
Národná trieda 4
Košice 040 01
From: 06/16/2009 Until: 03/30/2012
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
JUDr. Rudolf Manik
Národná trieda 4
Košice 040 01
From: 06/16/2009
  (from: 09/08/2010 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 09/08/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 26K/44/2010-69 zo dňa 2. decembra 2010.
  (from: 03/30/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.11.1991 na základe § 106n zák.č. 109/64 Zb. v znení zák. č. 103/90 Zb. Hosp. zákonníka, ako podnik so zahraničnou majetkovou účasťou podľa zák.č. 173/83 Zb. v znení novely č. 112/90 Zb. o podnikoch so zahraničnou majetkovou účasťou
  (from: 11/20/1991 until: 03/29/2012)
Vzdanie sa funkcie likvidátora spoločnosti ku dňu 19.2.2003.
  (from: 10/24/2003 until: 03/29/2012)
Okresný súd Košice I, uznesením č.k. 29Cb/26/2006-32 zo dňa 8.4.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.6.2009, za likvidátora menoval JUDr. Rudolfa Manika, , bytom Čordákova 15, Košice, zapísaného do zoznamu správcov podstaty, zn. správcu S978, so sídlom Národná trieda 4, Košice.
  (from: 09/08/2010 until: 03/29/2012)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person