Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25102/B

Business name: 
Bellinda Slovakia s. r. o.
  (from: 05/07/2022)
Registered seat: 
Kollárova ul. 12
Pezinok 902 01
  (from: 03/17/2006)
Identification number (IČO): 
31 566 669
  (from: 07/01/1992)
Date of entry: 
07/01/1992
  (from: 07/01/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/01/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchod s textilnými výrobkami
  (from: 07/01/1992)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/01/1992)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 04/01/1998)
nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 08/02/2001)
činnosť ekonomického, organizačného a účtovného poradcu
  (from: 11/10/2006)
Partners: 
DBI Commercial Europe S.á r.l.
rue du Puits Romain 33
Bertrange L-8070
Grand Duchy of Luxembourg
Other identification number : B 111.182
  (from: 07/28/2022)
DBI Global Supply Chain Europe S.á r.l.
rue du Puits Romain 33
Bertrange L-8070
Grand Duchy of Luxembourg
Other identification number : B 111.221
  (from: 07/28/2022)
Contribution of each member: 
DBI Commercial Europe S.á r.l.
Amount of investment: 746 114 EUR Paid up: 746 114 EUR
  (from: 07/28/2022)
DBI Global Supply Chain Europe S.á r.l.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 07/28/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/07/2022)
Stylianos Efstathiou
Agias Zonis Str. Nikolou Petadromos Center, 4th floor, office 406 1
Limassol 3026
Cyperská republika
From: 04/07/2023
  (from: 04/19/2023)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 05/28/2022)
Capital: 
746 864 EUR Paid up: 746 864 EUR
  (from: 01/28/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 249/92 zo dňa 3.6.1992 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 1833
  (from: 07/01/1992)
. Spoločník dňa 2.6.1995 formou notárskej zápisnice NZ 72/95 schválil Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (from: 08/16/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.2.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine.
  (from: 03/15/1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.10.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/21/1996)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 11.12.1997
  (from: 04/01/1998)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.4.1998 bol schválený Dodatok č. 5, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v zmysle ust. zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 02/11/1999)
. Rozhodnutím zakladateľa na valnom zhromaždení dňa 17.1.2001 bola schválená zmena zakladateľskej listiny - Dodatok č. 6.
  (from: 08/02/2001)
Notárska zápisnica Nz 37/2002 zo dňa 17. 1. 2002 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny. Zmena obchodného mena, pôvodné TRICOTBEST SLOVENSKO, spol. s r. o.
  (from: 05/31/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.2.2006 - zmena obchodného mena a sídla; pôvodné: Sara Lee Apparel Slovensko, s.r.o., Šenkvická cesta 5, Pezinok.
  (from: 03/17/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 178/1998, Nz 182/1998 zo dňa 05.08.1998.
  (from: 11/10/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.07.2010.
  (from: 09/15/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.09.2010.
  (from: 02/16/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.10.2011
  (from: 11/03/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.08.2012.
  (from: 10/04/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.10.2014.
  (from: 12/19/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 28.07.2015 a z 07.09.2015.
  (from: 10/15/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2015
  (from: 12/03/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2016 o zmene obchodného mena spoločnosti z Bellinda Slovensko, s.r.o. na Hanesbrands Slovakia s. r. o.
  (from: 02/03/2016)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person