Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25440/B

Business name: 
NAJPI a. s.
  (from: 07/09/2010)
NAJPI s.r.o.
  (from: 11/15/2001 until: 07/08/2010)
Registered seat: 
Drobného 27
Bratislava 841 01
  (from: 12/17/2009)
Hviezdna 1
Bratislava 821 06
  (from: 11/15/2001 until: 12/16/2009)
Identification number (IČO): 
35 825 472
  (from: 11/15/2001)
Date of entry: 
11/15/2001
  (from: 11/15/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/09/2010)
Private limited liability company
  (from: 11/15/2001 until: 07/08/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/15/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/15/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/15/2001)
prieskum trhu
  (from: 11/15/2001)
otvárka, prípravka a dobývanie výhradných ložísk
  (from: 08/03/2006)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 08/03/2006)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 08/03/2006)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsipiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) (§ 2 písm. e/ z.č. 51/1988 Zb.)
  (from: 08/03/2006)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 08/03/2006)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/19/2008)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 02/19/2008)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 02/19/2008)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 02/19/2008)
Partners: 
Ivan Kubánek
Jedľova 5
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 11/15/2001 until: 12/16/2009)
PATRIA Consulting & Development, a.s.
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 12/17/2009 until: 07/08/2010)
Contribution of each member: 
Ivan Kubánek
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/15/2001 until: 12/16/2009)
PATRIA Consulting & Development, a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/17/2009 until: 07/08/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/09/2010)
Individual managing director
  (from: 11/15/2001 until: 07/08/2010)
Peter Brhel - predseda
Rovinka 187
Rovinka 900 41
From: 07/09/2010
  (from: 07/09/2010)
Jozef Brhel - podpredseda
Bulíkova 1
Bratislava 851 04
From: 07/09/2010
  (from: 07/09/2010)
Ivan Kubánek
Jedľova 5
Bratislava 821 07
  (from: 11/15/2001 until: 12/16/2009)
Ivan Kubánek
Jedľova 5
Bratislava 821 07
Until: 11/25/2009
  (from: 12/17/2009 until: 12/16/2009)
Peter Brhel
Okružná 187
Rovinka 900 41
From: 11/25/2009 Until: 07/09/2010
  (from: 07/09/2010 until: 07/08/2010)
Peter Brhel
Okružná 187
Rovinka 900 41
From: 11/25/2009
  (from: 12/17/2009 until: 07/08/2010)
Acting in the name of the company: 
menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne menom spoločnosti koná podpredseda predstavenstva samostatne
  (from: 07/09/2010)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a neobmedzene.
  (from: 11/15/2001 until: 07/08/2010)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 07/09/2010)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/17/2009 until: 07/08/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/19/2008 until: 12/16/2009)
Supervisory board: 
Slávka Brhlová
Rovinka 187
Rovinka 900 41
From: 07/09/2010
  (from: 07/09/2010)
Michal Brhel
Zámocká 16
Bratislava 811 01
From: 07/09/2010
  (from: 07/09/2010)
Eva Brhlová
Zámocká 16
Bratislava 811 01
From: 07/09/2010
  (from: 07/09/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 372/01, Nz 372/01 dňa 11.9.2001 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 11/15/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.02.2008.
  (from: 02/19/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2009.
  (from: 12/17/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2010 spísané vo forme Notárskej zápisnice N 182/2010, Nz 9953/2010 o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 07/09/2010)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person