Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2846/B

Business name: 
Majetkový Holding, a.s.
  (from: 10/30/2001)
Registered seat: 
Staromestská 3
Bratislava 811 03
  (from: 02/10/2018)
Identification number (IČO): 
35 823 364
  (from: 10/30/2001)
Date of entry: 
10/30/2001
  (from: 10/30/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/30/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/30/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/30/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/30/2001)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 02/02/2004)
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/02/2004)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 02/02/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/27/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/30/2001)
Ing. Juraj Grnáčik - člen
Hradská 20465/40J
Bratislava - Vrakuňa 821 07
From: 05/23/2019
  (from: 06/27/2019)
Ing. Viliam Maroš - Chairman of the Board of Directors
Flöglova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 10/27/2020
  (from: 12/18/2020)
Ing. Miroslav Mihalus - Member of the Board of Directors
Strážna 13101/32
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/27/2020
  (from: 12/18/2020)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva. Zastupovať a podpisovať za spoločnosť môžu aj iné fyzické a právnické osoby, ak na to boli písomne splnomocnené predstavenstvom.
  (from: 10/30/2001)
Capital: 
19 433 454 EUR Paid up: 19 433 454 EUR
  (from: 07/17/2019)
Shares: 
Number of shares: 585345
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 07/17/2019)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Rajčák
Strečnianska 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/13/2023
  (from: 07/05/2023)
Ing. Miloš Randák , CSc.
Malá 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/13/2023
  (from: 07/05/2023)
Ing. Ľudovít Kristiník
Brestová 387/16
Hamuliakovo 900 43
From: 06/13/2023
  (from: 07/05/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť vznikla zrušením spoločnosti V-INVEST HOLDING, a.s., ktorá bola zrušená bez likvidácie rozdelením na spoločnosti Majetkový Holding, a.s. a Privátny Holding, a.s.. Notárska zápisnica č. N 226/01, Nz 227/01 zo dňa 12.10.2001. Stanovy spoločnosti v súlade so zák. úst. Obchodného zákonníka.
  (from: 10/30/2001)
Záznam č. 2 z rokovania dozornej rady zo dňa 15.5.2002.
  (from: 06/04/2002)
Notárska zápisnica č. N 440/02, Nz 440/02 zo dňa 11.11.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Ing. Ľudovít Kristiník, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 12.11.2002. Ing. Viliam Maroš, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 11.11.2002. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 12.11.2002. Spoločnosť sa v dôsledku zlúčenia stala právnym nástupcom zaniknutých spoločností Komerčná spoločnosť, a.s. IČO: 30 840 597, so sídlom Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava a G-INVEST HOLDING, a.s., IČO: 31 000 011, so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, Obchodný majetok a záväzky a vlastné imanie, všetký práva, záväzky, pohľadávky a to známe i neznáme zaniknutých spoločnosti prechádzajú na spoločnosť Majetkový Holding, a.s.
  (from: 12/05/2002)
Ing. Tibor Podoba, deň zániku funkcie: 25. 9. 2003. Ing. Jozef Grnáčik, deň zániku funkcie: 27. 10. 2003. Notárska zápisnica č. N 398/2003, Nz 97474/2003 zo dňa 27. 10. 2003. Záznam z mimoriadneho rokovania dozornej rady zo dňa 25. 9. 2003. Záznam z mimoriadneho rokovania dozornej rady zo dňa 27. 10. 2003.
  (from: 02/02/2004)
Notárska zápisnica č.N 147/2005, Nz 28014/2005, NCRls 27731/2005 zo dňa 20.06.2005 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/30/2005)
Zníženie základného imania spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia vyhotoveným vo forme notárskej zápisnice N 273/ 2005, NZ 54634/ 2005 NCR1s 53962/ 2005 zo dňa 15. 11. 2005.
  (from: 11/19/2005)
Notárska zápisnica N 236/2007 Nz 43153/2007 zo dňa 26.10.2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 11/06/2007)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa10.06.2008.
  (from: 06/18/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2010 - Notárska zápisnica N 93/2010, Nz 22312/2010.
  (from: 07/27/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.11.2010.
  (from: 11/24/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.6.2013.
  (from: 07/09/2013)
Záznam z rokovania dozornej rady zo dňa 26.10.2015.
  (from: 11/05/2015)
Notárska zápisnica č. N 525/2017, Nz 45459/2017, NCRls 46288/2017 zo dňa 21.11.2017.
  (from: 02/10/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 525/2017, Nz 45459/2017, NCRIs 46288/2017 zo dňa 21.11.2017.
  (from: 02/20/2018)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person