Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2851/B

Business name: 
Bratislavská teplárenská, a.s.
  (from: 10/31/2001 until: 04/30/2022)
Registered seat: 
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 829 05
  (from: 03/10/2018 until: 04/30/2022)
Bajkalská 21/A
Bratislava 829 05
  (from: 03/02/2010 until: 03/09/2018)
Bajkalská 21/A
Bratislava 812 22
  (from: 08/01/2008 until: 03/01/2010)
Čulenova 7
Bratislava 812 22
  (from: 11/28/2001 until: 07/31/2008)
Čulenova 7
Bratislava 816 47
  (from: 10/31/2001 until: 11/27/2001)
Identification number (IČO): 
35 823 542
  (from: 10/31/2001)
Date of entry: 
11/01/2001
  (from: 10/31/2001)
Date of deletion: 
05/01/2022
  (from: 05/01/2022)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/01/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/31/2001)
Objects of the company: 
revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
revízia elektrických zariadení
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. NN
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
montáž a opravy plynových technických zariadení
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
opravy, montáž kotlov, tlakových nádob stabilných
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
oprava elektromerov, zvarovacích transformátorov, rotačných strojov a asynchronných motorov, servis hydraulických zariadení
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
cestná doprava - využívanie dopravných mechanizmov
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
prenajímanie mechanizmov s vodičmi
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
ciachovanie elektromerov, meracích súprav
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 10/31/2001 until: 11/14/2016)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej rozhlasovej telefónnej služby
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
výroba tepla, výroba elektriny, výkup tepla, rozvod tepla
  (from: 11/28/2001 until: 02/05/2002)
výroba tepla, výroba elektriny, výkup tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 02/06/2002 until: 09/19/2002)
strojné obrábanie kovov
  (from: 09/20/2002 until: 11/14/2016)
zámočníctvo
  (from: 10/31/2001 until: 11/14/2016)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
rozvoj a projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, do napätia 110 kV, priemyslové inštalácie
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
poskytovanie software
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
diagnostika točivých zariadení
  (from: 09/20/2002 until: 11/14/2016)
požičiavanie a prenajímanie dopravných mechanizmov
  (from: 09/20/2002 until: 11/14/2016)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 09/20/2002 until: 11/14/2016)
nákladná cestná doprava
  (from: 09/20/2002 until: 11/14/2016)
masérske služby
  (from: 09/20/2002 until: 11/14/2016)
opravy rotačných strojov a asynchrónnych motorov
  (from: 09/20/2002 until: 11/14/2016)
overovanie úrčených meradiel - vodomerov na studenú vodu, vodomerov na teplú vodu, prietokových členov, kalometrických počítadiel a odporových snímačov teploty v rozsahu uvedenom v prílohe autorizačnej listiny
  (from: 09/20/2002 until: 11/14/2016)
kalibrácia odporových snímačov teploty a teplomerov
  (from: 09/20/2002 until: 11/14/2016)
kalibrácia vodomerov, prietokomerov na studenú a teplú vodu a prietokomerných členov meračov tepla
  (from: 09/20/2002 until: 11/14/2016)
kalibrácia deformačných tlakomerov, prevodníkov tlaku a tlakovej diferencie
  (from: 09/20/2002 until: 11/14/2016)
poradenská činnosť v oblasti metrológie
  (from: 09/20/2002 until: 11/14/2016)
výkon inžinierskej činnosti distribučného systému VN siete
  (from: 10/31/2001 until: 09/19/2002)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/31/2001 until: 04/30/2022)
montáž a opravy meračov tepla
  (from: 10/31/2001 until: 04/30/2022)
vzdušné, káblové transformácie do 22 kV, NN siete, verejné osvetlenie
  (from: 10/31/2001 until: 04/30/2022)
oprava a údržba motorových vozidiel
  (from: 10/31/2001 until: 04/30/2022)
výroba tepla, výroba elektriny, výkup tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny
  (from: 09/20/2002 until: 04/30/2022)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 09/20/2002 until: 04/30/2022)
poskytovanie software - predaj hotových programov
  (from: 09/20/2002 until: 04/30/2022)
revízie tlakových zariadení - kotlov
  (from: 09/20/2002 until: 04/30/2022)
revízie tlakových nádob stabilných
  (from: 09/20/2002 until: 04/30/2022)
revízie plynových zariadení
  (from: 09/20/2002 until: 04/30/2022)
revízie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 09/20/2002 until: 04/30/2022)
revízie elektrických zariadení
  (from: 09/20/2002 until: 04/30/2022)
údržba, oprava, rekonštrukcia, montáž kotlov
  (from: 09/20/2002 until: 04/30/2022)
montáž, oprava, údržba, rekonštrukcia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 09/20/2002 until: 04/30/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/20/2002 until: 04/30/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/20/2002 until: 04/30/2022)
údržba, oprava, rekonštrukcia, montáž tlakových nádob stabilných
  (from: 09/20/2002 until: 04/30/2022)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/10/2018 until: 04/30/2022)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/16/2020 until: 04/30/2022)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/16/2020 until: 04/30/2022)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/16/2020 until: 04/30/2022)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/16/2020 until: 04/30/2022)
verejné obstarávanie
  (from: 10/16/2020 until: 04/30/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 10/16/2020 until: 04/30/2022)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 01/12/2022 until: 04/30/2022)
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (from: 01/12/2022 until: 04/30/2022)
Výkon činnosti energetického audítora
  (from: 01/12/2022 until: 04/30/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/20/2004 until: 04/30/2022)
Managing board
  (from: 10/31/2001 until: 07/19/2004)
Ing. Martin Bartoš - predseda predstavenstva
Rozvodná 1
Bratislava 831 01
From: 07/03/2003
  (from: 09/25/2003 until: 04/15/2004)
Ing. Martin Bartoš - predseda predstavenstva
Rozvodná 1
Bratislava 831 01
From: 07/03/2003 Until: 11/28/2003
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Ing. Ján Čemerička
Bajzova 14
Bratislava 821 08
  (from: 10/31/2001 until: 02/16/2003)
Ing. Ján Čemerička
Bajzova 14
Bratislava 821 08
From: 11/01/2001 Until: 07/03/2003
  (from: 02/17/2003 until: 09/24/2003)
Vojtech Červenka - člen predstavenstva
Lesná 2
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 06/16/2020
  (from: 07/28/2020 until: 09/16/2020)
Ing. Ján Čižmár - člen predstavenstva
Znievska 21
Bratislava 851 06
From: 06/19/2012
  (from: 07/07/2012 until: 03/13/2015)
Ing. Ján Čižmár - podpredseda predstavenstva
Znievska 21
Bratislava 851 06
Until: 03/02/2015
  (from: 03/14/2015 until: 03/13/2015)
Ing. Ján Čižmár - podpredseda predstavenstva
Znievska 21
Bratislava 851 06
From: 03/03/2015
  (from: 06/20/2015 until: 11/14/2016)
Ing. Ján Čižmár - podpredseda predstavenstva
Znievska 21
Bratislava 851 06
From: 03/03/2015 Until: 11/01/2016
  (from: 11/15/2016 until: 11/14/2016)
Ing. Ján Čižnár - podpredseda predstavenstva
Znievska 21
Bratislava 851 06
From: 03/03/2015
  (from: 03/14/2015 until: 06/19/2015)
Ing. Ladislav Damrély - člen predstavenstva
Pionierska 112/37
Poltár 987 01
From: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 09/09/2010)
Ing. Ladislav Damrély - člen predstavenstva
Pionierska 112/37
Poltár 987 01
From: 10/03/2006 Until: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
JUDr. Martin Dušanič - podpredseda predstavenstva
Narcisová 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 08/01/2020
  (from: 10/09/2020 until: 01/21/2021)
JUDr. Martin Dušanič - podpredseda predstavenstva
Narcisová 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 08/01/2020 Until: 12/31/2020
  (from: 01/22/2021 until: 01/21/2021)
JUDr. Martin Dušanič - predseda predstavenstva
Narcisová 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 06/16/2020
  (from: 07/28/2020 until: 10/08/2020)
JUDr. Martin Dušanič - predseda predstavenstva
Narcisová 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 06/16/2020 Until: 07/31/2020
  (from: 10/09/2020 until: 10/08/2020)
Ing. Ladislav Eštok - člen
Vavilovova 4
Bratislava 851 01
From: 11/10/2005
  (from: 11/30/2005 until: 12/19/2005)
Ing. Ladislav Eštok - člen predstavenstva
Vavilovova 4
Bratislava 851 01
From: 11/10/2005
  (from: 12/20/2005 until: 10/11/2006)
Ing. Ladislav Eštok - člen predstavenstva
Vavilovova 4
Bratislava 851 01
From: 11/10/2005 Until: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 10/11/2006)
Ing. Štefan Fleischer - člen predstavenstva
Halalovka 62
Trenčín 911 08
From: 06/19/2012
  (from: 07/07/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Štefan Fleischer - člen predstavenstva
Halalovka 62
Trenčín 911 08
From: 06/19/2012 Until: 07/07/2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Ing. Štefan Fleischer - člen predstavenstva
Martinčekova 17424/13
Bratislava 821 02
From: 07/08/2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/14/2016)
Ing. Štefan Fleischer - člen predstavenstva
Martinčekova 17424/13
Bratislava 821 02
From: 07/08/2016 Until: 11/01/2016
  (from: 11/15/2016 until: 11/14/2016)
Ing. Štefan Fleischer - podpredseda predstavenstva
Guothova 13234/2E
Bratislava 831 01
From: 11/02/2016
  (from: 11/15/2016 until: 10/08/2020)
Ing. Štefan Fleischer - podpredseda predstavenstva
Guothova 13234/2E
Bratislava 831 01
From: 11/02/2016 Until: 07/31/2020
  (from: 10/09/2020 until: 10/08/2020)
Ing. Ivo Foltín - predseda predstavenstva
Hlavná 33/6
Trnava 917 01
From: 06/15/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/31/2006)
Ing. Ivo Foltín - predseda predstavenstva
Hlavná 33/6
Trnava 917 01
From: 06/15/2004 Until: 07/18/2006
  (from: 08/01/2006 until: 07/31/2006)
Ing. Ľubomír Gajda - člen
Sološnícka 35
Bratislava 841 04
From: 11/10/2005
  (from: 11/30/2005 until: 12/19/2005)
Ing. Ľubomír Gajda - člen predstavenstva
Sološnícka 35
Bratislava 841 04
From: 11/10/2005
  (from: 12/20/2005 until: 10/11/2006)
Ing. Ľubomír Gajda - člen predstavenstva
Sološnícka 35
Bratislava 841 04
From: 11/10/2005 Until: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 10/11/2006)
Dalibor Gergeľ - člen predstavenstva
Hviezdoslavovo nám. 245/21
Bratislava - Staré Mesto 811 02
From: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/06/2012)
Dalibor Gergeľ - člen predstavenstva
Hviezdoslavovo nám. 245/21
Bratislava - Staré Mesto 811 02
From: 08/31/2010 Until: 06/18/2012
  (from: 07/07/2012 until: 07/06/2012)
Ing. Igor Chrapčiak - člen predstavenstva
Farského 14
Bratislava 851 0
From: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 11/05/2009)
Ing. Igor Chrapčiak - člen predstavenstva
Farského 14
Bratislava 851 01
From: 10/03/2006
  (from: 11/06/2009 until: 09/09/2010)
Ing. Igor Chrapčiak - člen predstavenstva
Farského 14
Bratislava 851 01
From: 10/03/2006 Until: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Igor Chrapčiak - podpredseda predstavenstva
Farského 14
Bratislava 851 01
From: 06/19/2012
  (from: 07/07/2012 until: 03/13/2015)
Ing. Igor Chrapčiak - podpredseda predstavenstva
Farského 14
Bratislava 851 01
From: 06/19/2012 Until: 03/02/2015
  (from: 03/14/2015 until: 03/13/2015)
MUDr. Stanislav Janota , PhDr. CSc. - člen predstavenstva
Haanova 13
Bratislava 851 04
From: 07/03/2003
  (from: 09/25/2003 until: 05/23/2006)
MUDr. Stanislav Janota , PhDr. CSc. - člen predstavenstva
Haanova 13
Bratislava 851 04
From: 07/03/2003 Until: 04/15/2006
  (from: 05/24/2006 until: 05/23/2006)
Ing. Jozef Jurica - podpredseda predstavenstva
Sečovská 4
Bratislava 821 02
From: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/06/2012)
Ing. Jozef Jurica - podpredseda predstavenstva
Sečovská 4
Bratislava 821 02
From: 08/31/2010 Until: 06/18/2012
  (from: 07/07/2012 until: 07/06/2012)
Ing. Štefan Kinczer - člen predstavenstva
Hlavná 667
Iža 946 39
From: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 09/09/2010)
Ing. Štefan Kinczer - člen predstavenstva
Hlavná 667
Iža 946 39
From: 10/03/2006 Until: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Jozef Kovačovič
Nejedlého 14
Bratislava 841 02
  (from: 10/31/2001 until: 02/16/2003)
Ing. Jozef Kovačovič
Nejedlého 14
Bratislava 841 02
From: 11/01/2001
  (from: 02/17/2003 until: 07/19/2004)
Jozef Kovačovič - člen predstavenstva
Nejedlého 14
Bratislava 841 02
From: 11/01/2001 Until: 11/10/2005
  (from: 11/30/2005 until: 11/29/2005)
Ing. Jozef Kovačovič - člen predstavenstva
Nejedlého 14
Bratislava 841 02
From: 11/01/2001
  (from: 07/20/2004 until: 11/29/2005)
RNDr. Peter Krajči , CSc. - člen predstavenstva
Tatranská 45A
Bratislava 841 06
From: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/06/2012)
RNDr. Peter Krajči , CSc. - člen predstavenstva
Tatranská 45A
Bratislava 841 06
From: 08/31/2010 Until: 06/18/2012
  (from: 07/07/2012 until: 07/06/2012)
Ing. Peter Kret - člen predstavenstva
Hurbanova 1/26
Žiar nad Hronom 965 01
From: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 08/17/2011)
Ing. Peter Kret - člen predstavenstva
Hurbanova 1/26
Žiar nad Hronom 965 01
From: 08/31/2010 Until: 08/09/2011
  (from: 08/18/2011 until: 08/17/2011)
Ing. Peter Kret - predseda predstavenstva
Hurbanova 1/26
Žiar nad Hronom 965 01
From: 08/09/2011
  (from: 08/18/2011 until: 07/06/2012)
Ing. Peter Kret - predseda predstavenstva
Hurbanova 1/26
Žiar nad Hronom 965 01
From: 08/09/2011 Until: 06/18/2012
  (from: 07/07/2012 until: 07/06/2012)
Ing. Peter Krídl - člen predstavenstva
Gajova 5
Bratislava 811 09
From: 07/03/2003
  (from: 09/25/2003 until: 04/15/2004)
Ing. Peter Krídl - člen predstavenstva
Gajova 5
Bratislava 811 09
From: 07/03/2003 Until: 11/28/2003
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Ing. Ružena Lovasová - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Bratislava 821 06
From: 10/03/2006
  (from: 01/12/2007 until: 09/09/2010)
Ing. Ružena Lovasová - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Bratislava 821 06
From: 10/03/2006 Until: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Ružena Lovásová - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Bratislava 821 06
From: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 01/11/2007)
Ing. Dušan Lukášik , CSc. - predseda predstavenstva
Námestie Osloboditeľov 24
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 11/28/2003
  (from: 04/16/2004 until: 07/19/2004)
Ing. Dušan Lukášik , CSc. - predseda predstavenstva
Námestie Osloboditeľov 24
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 11/28/2003 Until: 06/15/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
RNDr. Pavol Minárik
Belinského 1048/9
Bratislava 851 01
Until: 11/26/2002
  (from: 10/31/2001 until: 02/16/2003)
Ing. Miroslav Muška
Na kopci 2
Bratislava 811 02
  (from: 10/31/2001 until: 02/16/2003)
Ing. Miroslav Muška
Na kopci 2
Bratislava 811 02
From: 11/01/2001 Until: 07/03/2003
  (from: 02/17/2003 until: 09/24/2003)
Ing. Miroslav Muška - člen predstavenstva
Na kopci 2
Bratislava 811 02
From: 11/28/2003
  (from: 04/16/2004 until: 11/29/2005)
Ing. Miroslav Muška - člen predstavenstva
Na kopci 2
Bratislava 811 02
From: 11/28/2003 Until: 11/10/2005
  (from: 11/30/2005 until: 11/29/2005)
RNDr. Oto Nevický , MBA - člen predstavenstva
Amurská 49
Bratislava 821 06
From: 06/19/2012
  (from: 07/07/2012 until: 03/13/2015)
RNDr. Oto Nevický , MBA - člen predstavenstva
Amurská 49
Bratislava 821 06
From: 06/19/2012 Until: 03/02/2015
  (from: 03/14/2015 until: 03/13/2015)
Ing. Ivo Petrenčík - predseda predstavenstva
Trieda SNP 68
Banská Bystrica 974 01
From: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 08/17/2011)
Ing. Ivo Petrenčík - predseda predstavenstva
Trieda SNP 68
Banská Bystrica 974 01
From: 08/31/2010 Until: 08/09/2011
  (from: 08/18/2011 until: 08/17/2011)
Ing. Juraj Plechlo - člen predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
From: 04/25/2006
  (from: 06/08/2006 until: 07/31/2006)
Ing. Juraj Plechlo - člen predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
From: 04/25/2006 Until: 07/18/2006
  (from: 08/01/2006 until: 07/31/2006)
Ing. Juraj Plechlo - podpredseda predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
From: 07/03/2003
  (from: 09/25/2003 until: 11/29/2005)
Ing. Juraj Plechlo - podpredseda predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
From: 07/03/2003 Until: 11/10/2005
  (from: 11/30/2005 until: 11/29/2005)
Ing. Juraj Plechlo - predseda predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
From: 07/18/2006
  (from: 08/01/2006 until: 10/11/2006)
Ing. Juraj Plechlo - predseda predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
From: 07/18/2006 Until: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 10/11/2006)
Ing. Juraj Plecho - člen predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
From: 04/25/2006
  (from: 05/24/2006 until: 06/07/2006)
Doc. Ing. Nikolaj Ponevský, CSc. - člen predstavenstva
Mliečna 34
Košice 040 14
From: 06/15/2004
  (from: 07/20/2004 until: 10/11/2006)
Doc. Ing. Nikolaj Ponevský, CSc. - člen predstavenstva
Mliečna 34
Košice 040 14
From: 06/15/2004 Until: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 10/11/2006)
Ing. Robert Prikryl
Obchodná 13
Bratislava 811 02
From: 11/10/2005
  (from: 11/30/2005 until: 12/19/2005)
Ing. Robert Prikryl - člen predstavenstva
Obchodná 13
Bratislava 811 02
From: 11/10/2005
  (from: 12/20/2005 until: 10/11/2006)
Ing. Robert Prikryl - člen predstavenstva
Obchodná 13
Bratislava 811 02
From: 11/10/2005 Until: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 10/11/2006)
Ing. Vladimír Raček - predseda predstavenstva
SNP 261/37
Stará Turá 916 01
From: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 09/09/2010)
Ing. Vladimír Raček - predseda predstavenstva
SNP 261/37
Stará Turá 916 01
From: 10/03/2006 Until: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Vladimír Raček - predseda predstavenstva
ul. SNP 261/37
Stará Turá 916 01
From: 06/19/2012
  (from: 07/07/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Vladimír Raček - predseda predstavenstva
ul. SNP 261/37
Stará Turá 916 01
From: 06/19/2012 Until: 07/07/2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Ing. Vladimír Raček - predseda predstavenstva
ul. SNP 261/37
Stará Turá 916 01
From: 07/08/2016
  (from: 08/12/2016 until: 07/27/2020)
Ing. Vladimír Raček - predseda predstavenstva
ul. SNP 261/37
Stará Turá 916 01
From: 07/08/2016 Until: 06/15/2020
  (from: 07/28/2020 until: 07/27/2020)
Ing. Marek Reguli - člen predstavenstva
Palkovičova 245/13
Bratislava - Ružinov 821 08
From: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/06/2012)
Ing. Marek Reguli - člen predstavenstva
Palkovičova 245/13
Bratislava - Ružinov 821 08
From: 08/31/2010 Until: 06/18/2012
  (from: 07/07/2012 until: 07/06/2012)
Ing. Miroslav Stejskal - člen predstavenstva
Astrová 18
Bratislava 821 0
From: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 11/05/2009)
Ing. Miroslav Stejskal - člen predstavenstva
Astrová 18
Bratislava 821 01
From: 10/03/2006
  (from: 11/06/2009 until: 09/09/2010)
Ing. Miroslav Stejskal - člen predstavenstva
Astrová 18
Bratislava 821 01
From: 10/03/2006 Until: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Daniela Švábová
Bočná 94
Bratislava 821 04
  (from: 10/31/2001 until: 02/16/2003)
Ing. Daniela Švábová
Bočná 94
Bratislava 821 04
From: 11/01/2001 Until: 07/03/2003
  (from: 02/17/2003 until: 09/24/2003)
Mgr. Rastislav Žitný - člen predstavenstva
Pri vinohradoch 4
Bratislava 831 06
From: 11/02/2016
  (from: 11/15/2016 until: 02/08/2019)
Mgr. Rastislav Žitný - člen predstavenstva
Pri vinohradoch 4
Bratislava 831 06
From: 11/02/2016 Until: 01/23/2019
  (from: 02/09/2019 until: 02/08/2019)
Ing. Vojtech Červenka - člen predstavenstva
Lesná 2
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 06/16/2020
  (from: 09/17/2020 until: 04/30/2022)
Ing. Dušan Randuška - predseda predstavenstva
Nové Záhrady V/23
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 08/01/2020
  (from: 10/09/2020 until: 04/30/2022)
Ing. Miroslava Čalfová - Member of the Board of Directors
Nevädzová 6F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 01/01/2021
  (from: 01/22/2021 until: 04/30/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti.
  (from: 09/17/2020 until: 04/30/2022)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti.
  (from: 02/10/2011 until: 09/16/2020)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti.
  (from: 12/20/2005 until: 02/09/2011)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda prestavenstva spolu s členom predstaventva spoločnosti.
  (from: 11/30/2005 until: 12/19/2005)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva a to predseda a podpredseda.
  (from: 07/20/2004 until: 11/29/2005)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/31/2001 until: 07/19/2004)
Capital: 
54 470 564 EUR Paid up: 54 470 564 EUR
  (from: 05/20/2020 until: 04/30/2022)
34 470 564 EUR Paid up: 34 470 564 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 05/19/2020)
1 038 270 000 Sk Paid up: 1 038 270 000 Sk
  (from: 02/17/2003 until: 01/26/2009)
1 038 270 000 Sk
  (from: 10/31/2001 until: 02/16/2003)
Shares: 
Number of shares: 1038270
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 04/30/2022)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 20 000 EUR
  (from: 05/20/2020 until: 04/30/2022)
Number of shares: 1038270
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/23/2006 until: 01/26/2009)
Number of shares: 1038270
Druh: kmeňové na doručiteľa, dematerializovaná podoba
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/31/2001 until: 02/22/2006)
Stockholder: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňová 27
Bratislava 821 01
  (from: 09/17/2003 until: 02/25/2016)
MH Manažment, a.s.
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 02/26/2016 until: 01/11/2022)
MH Manažment, a.s.
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 01/12/2022 until: 04/30/2022)
Supervisory board: 
Ing. Martin Bartoš
Rozvodná ul. 1
Bratislava 37 831 01
From: 03/13/2002 Until: 07/02/2003
  (from: 06/13/2002 until: 09/24/2003)
JUDr. Martin Belan
Na Zlahej nohe 11
Bratislava 831 01
From: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/06/2012)
JUDr. Martin Belan
Na Zlahej nohe 11
Bratislava 831 01
From: 08/31/2010 Until: 06/26/2012
  (from: 07/07/2012 until: 07/06/2012)
Milan Buzinkay
Sokolská 11
Bratislava 811 04
Until: 01/15/2002
  (from: 10/31/2001 until: 06/12/2002)
Milan Buzinkay
Sokolská 11
Bratislava 811 04
From: 07/03/2003
  (from: 09/25/2003 until: 07/19/2004)
Milan Buzinkay - podpredseda dozornej rady
Sokolská 11
Bratislava 811 04
From: 07/03/2003
  (from: 07/20/2004 until: 06/22/2005)
Milan Buzinkay - podpredseda dozornej rady
Sokolská 11
Bratislava 811 04
From: 07/03/2003 Until: 03/13/2005
  (from: 06/23/2005 until: 06/22/2005)
Ing. Robert Csóka
Geologická 9977/15
Bratislava 821 06
From: 12/12/2014
  (from: 12/24/2014 until: 05/20/2015)
Ing. Robert Csóka
Geologická 9977/15
Bratislava 821 06
From: 12/12/2014 Until: 05/15/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
RSDr. František Dej
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
From: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 11/12/2009)
RSDr. František Dej
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
From: 10/03/2006 Until: 10/03/2009
  (from: 11/13/2009 until: 11/12/2009)
RsDr. František Dej
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
From: 10/04/2009
  (from: 11/13/2009 until: 09/09/2010)
RsDr. František Dej
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
From: 10/04/2009 Until: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
RSDr. František Dej
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
From: 06/27/2012
  (from: 07/07/2012 until: 03/13/2015)
RSDr. František Dej
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
From: 06/27/2012 Until: 03/02/2015
  (from: 03/14/2015 until: 03/13/2015)
Ing. Pavel Derkay
Hany Meličkovej 19
Bratislava 841 04
From: 07/03/2003
  (from: 09/25/2003 until: 11/29/2005)
Ing. Pavel Derkay
Hany Meličkovej 19
Bratislava 841 04
From: 07/03/2003 Until: 11/10/2005
  (from: 11/30/2005 until: 11/29/2005)
Ing. Anikó Duducz
Maslovce 644
Zlaté Klasy 930 39
Until: 01/15/2002
  (from: 10/31/2001 until: 06/12/2002)
Ing. Eva Gajarská
Ružindol 323
Ružindol 919 61
From: 06/18/2008
  (from: 08/05/2008 until: 12/02/2011)
Ing. Eva Gajarská
Ružindol 323
Ružindol 919 61
From: 06/18/2008 Until: 06/18/2011
  (from: 12/03/2011 until: 12/02/2011)
Ing. Libor Gašpierik
Šancová 100
Bratislava 831 04
From: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/06/2012)
Ing. Libor Gašpierik
Šancová 100
Bratislava 831 04
From: 08/31/2010 Until: 06/26/2012
  (from: 07/07/2012 until: 07/06/2012)
Ing. Ján Hanko
Víglašská 11
Bratislava 851 07
From: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/06/2012)
Ing. Ján Hanko
Víglašská 11
Bratislava 851 07
From: 08/31/2010 Until: 06/26/2012
  (from: 07/07/2012 until: 07/06/2012)
Ing. Peter Hanulík
Gallayová 9
Bratislava 841 02
From: 06/27/2012
  (from: 07/07/2012 until: 03/13/2015)
Ing. Peter Hanulík
Gallayová 9
Bratislava 841 02
From: 06/27/2012 Until: 03/02/2015
  (from: 03/14/2015 until: 03/13/2015)
Dušan Havlíček
Baltská ul. 3
Bratislava 214 821 07
From: 03/13/2002
  (from: 06/13/2002 until: 06/22/2005)
Dušan Havlíček
Baltská ul. 3
Bratislava 214 821 07
From: 03/13/2002 Until: 03/13/2005
  (from: 06/23/2005 until: 06/22/2005)
Mgr. Ján Hečko
1277
Oščadnica 023 01
From: 06/27/2012
  (from: 07/07/2012 until: 08/11/2016)
Mgr. Ján Hečko
1277
Oščadnica 023 01
From: 06/27/2012 Until: 07/07/2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Mgr. Ján Hečko
1277
Oščadnica 023 01
From: 07/08/2016
  (from: 08/12/2016 until: 07/27/2020)
Mgr. Ján Hečko
1277
Oščadnica 023 01
From: 07/08/2016 Until: 06/16/2020
  (from: 07/28/2020 until: 07/27/2020)
Miroslav Hornung
Budatínska 31
Bratislava 851 05
From: 12/12/2014
  (from: 12/24/2014 until: 12/29/2017)
Miroslav Hornung
Budatínska 31
Bratislava 851 05
From: 12/12/2014 Until: 12/12/2017
  (from: 12/30/2017 until: 12/29/2017)
Ing. Imrich Kelemen
149
Veľká nad Ipľom 985 32
From: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 11/12/2009)
Ing. Imrich Kelemen
149
Veľká nad Ipľom 985 32
From: 10/03/2006 Until: 10/03/2009
  (from: 11/13/2009 until: 11/12/2009)
Ing. Imrich Kelemen
149
Veľká nad Ipľom 985 32
From: 10/04/2009
  (from: 11/13/2009 until: 09/09/2010)
Ing. Imrich Kelemen
149
Veľká nad Ipľom 985 32
From: 10/04/2009 Until: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Jozef Kojda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava 841 05
  (from: 10/31/2001 until: 02/16/2003)
Ing. Jozef Kojda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava 841 05
From: 11/01/2001
  (from: 02/17/2003 until: 07/19/2004)
Ing. Jozef Kojda - predseda dozornej rady
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava 841 05
From: 11/01/2001
  (from: 07/20/2004 until: 10/11/2006)
Ing. Jozef Kojda - predseda dozornej rady
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava 841 05
From: 11/01/2001 Until: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 10/11/2006)
Ing. Ladislav Kollár
Nábrežie mládeže 13
Nitra 949 0
From: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 11/05/2009)
Ing. Ladislav Kollár
Nábrežie mládeže 13
Nitra 949 01
From: 10/03/2006
  (from: 11/06/2009 until: 11/12/2009)
Ing. Ladislav Kollár
Nábrežie mládeže 13
Nitra 949 01
From: 10/03/2006 Until: 10/03/2009
  (from: 11/13/2009 until: 11/12/2009)
Ing. Ladislav Kollár
Nábrežie mládeže 13
Nitra 949 01
From: 10/04/2009
  (from: 11/13/2009 until: 09/09/2010)
Ing. Ladislav Kollár
Nábrežie mládeže 13
Nitra 949 01
From: 10/04/2009 Until: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Ladislav Kollár
Nábrežie mládeže 13
Nitra 949 01
From: 06/27/2012
  (from: 07/07/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Ladislav Kollár
Nábrežie mládeže 13
Nitra 949 01
From: 06/27/2012 Until: 07/07/2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Ing. Ladislav Kollár
Nábrežie mládeže 13
Nitra 949 01
From: 07/08/2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/14/2016)
Ing. Ladislav Kollár
Nábrežie mládeže 13
Nitra 949 01
From: 07/08/2016 Until: 11/03/2016
  (from: 11/15/2016 until: 11/14/2016)
Ing. Ján Koreňovský
Gessayova 10
Bratislava 851 03
From: 07/03/2003
  (from: 09/25/2003 until: 10/11/2006)
Ing. Ján Koreňovský
Gessayova 10
Bratislava 851 03
From: 07/03/2003 Until: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 10/11/2006)
RNDr. Pavol Lazar
Lomnická 18
Bratislava 841 10
From: 01/20/2006
  (from: 02/24/2006 until: 10/11/2006)
RNDr. Pavol Lazar
Lomnická 18
Bratislava 841 10
From: 01/20/2006 Until: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 10/11/2006)
Ing. Ľuboš Lopatka , PhD.
Rekreačná 6789/2
Biely Kostol 919 34
From: 06/17/2020
  (from: 07/28/2020 until: 10/08/2020)
Ing. Ľuboš Lopatka , PhD.
Rekreačná 6789/2
Biely Kostol 919 34
From: 06/17/2020 Until: 08/19/2020
  (from: 10/09/2020 until: 10/08/2020)
Peter Lučanič
Brižitská 2
Bratislava 841 01
From: 04/13/2005
  (from: 06/23/2005 until: 05/19/2008)
Peter Lučanič
Brižitská 2
Bratislava 841 01
From: 04/13/2005 Until: 04/13/2008
  (from: 05/20/2008 until: 05/19/2008)
Ľuboš Majer
Alžbetin Dvor 690
Miloslavov 900 42
From: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/06/2012)
Ľuboš Majer
Alžbetin Dvor 690
Miloslavov 900 42
From: 08/31/2010 Until: 06/16/2012
  (from: 07/07/2012 until: 07/06/2012)
Ing. Jana Pešková
1. Mája 41
Pezinok 902 01
From: 07/03/2003
  (from: 09/25/2003 until: 11/29/2005)
Ing. Jana Pešková
1. Mája 41
Pezinok 902 01
From: 07/03/2003 Until: 11/10/2005
  (from: 11/30/2005 until: 11/29/2005)
Ing. Koloman Prónay
Lehotského 4
Bratislava 811 05
  (from: 10/31/2001 until: 02/16/2003)
Ing. Koloman Prónay
Lehotského 4
Bratislava 811 05
From: 11/01/2001 Until: 07/03/2003
  (from: 02/17/2003 until: 09/24/2003)
Ing. Vladimír Sečka
Tupolevova 8
Bratislava 851 01
From: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 11/26/2008)
Ing. Vladimír Sečka
Tupolevova 8
Bratislava 851 01
From: 10/03/2006 Until: 10/31/2008
  (from: 11/27/2008 until: 11/26/2008)
Ing. Slavomír Seneši
Sibírska 23
Bratislava 831 02
From: 06/08/2005
  (from: 06/24/2005 until: 08/04/2008)
Ing. Slavomír Seneši
Sibírska 23
Bratislava 831 02
From: 06/08/2005 Until: 06/08/2008
  (from: 08/05/2008 until: 08/04/2008)
Ing. Roman Schlosser
Strojnícka 2675/6
Spišská Nová Ves 052 01
From: 11/01/2008
  (from: 11/27/2008 until: 09/09/2010)
Ing. Roman Schlosser
Strojnícka 2675/6
Spišská Nová Ves 052 01
From: 11/01/2008 Until: 08/31/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
prof. Ing. Rudolf Sivák
Havelkova 9
Bratislava 841 03
From: 11/10/2005
  (from: 11/30/2005 until: 02/23/2006)
prof. Ing. Rudolf Sivák
Havelkova 9
Bratislava 841 03
From: 11/10/2005 Until: 01/20/2006
  (from: 02/24/2006 until: 02/23/2006)
Ing. Anna Strápková
Šášovská 4
Bratislava 851 06
From: 11/10/2005
  (from: 11/30/2005 until: 10/11/2006)
Ing. Anna Strápková
Šášovská 4
Bratislava 851 06
From: 11/10/2005 Until: 10/03/2006
  (from: 10/12/2006 until: 10/11/2006)
Szilárd Szabó
Hlavná 70
Šamorín 931 01
From: 06/18/2008
  (from: 08/05/2008 until: 12/02/2011)
Szilárd Szabó
Hlavná 70
Šamorín 931 01
From: 06/18/2008 Until: 06/18/2011
  (from: 12/03/2011 until: 12/02/2011)
Ing. Jozef Urmín
Kmeťovo nám. 1
Bratislava 811 07
  (from: 10/31/2001 until: 02/16/2003)
Ing. Jozef Urmín
Kmeťovo nám. 1
Bratislava 811 07
From: 11/01/2001 Until: 07/03/2003
  (from: 02/17/2003 until: 09/24/2003)
Ing. Marián Vitkovič
Mierová 48/B
Bratislava 821 05
  (from: 10/31/2001 until: 02/16/2003)
Ing. Marián Vitkovič
Mierová 48/B
Bratislava 821 05
From: 11/01/2001 Until: 07/03/2003
  (from: 02/17/2003 until: 09/24/2003)
Ing. Milan Vozár
Pod lesom 886/16
Moravany nad Váhom 922 21
From: 11/04/2016
  (from: 11/15/2016 until: 07/27/2020)
Ing. Milan Vozár
Pod lesom 886/16
Moravany nad Váhom 922 21
From: 11/04/2016 Until: 06/16/2020
  (from: 07/28/2020 until: 07/27/2020)
Juraj Záborský
Jurigovo námestie 7
Bratislava 841 04
From: 10/20/2011
  (from: 12/20/2011 until: 11/12/2014)
Juraj Záborský
Jurigovo námestie 7
Bratislava 841 04
From: 10/20/2011 Until: 10/20/2014
  (from: 11/13/2014 until: 11/12/2014)
Juraj Záhorský
Jurigovo námestie 7
Bratislava 841 04
From: 10/20/2011
  (from: 12/03/2011 until: 12/19/2011)
Ing. Robert Csóka
Geologická 9977/15
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 12/13/2017 Until: 03/21/2021
  (from: 04/27/2021 until: 04/26/2021)
Ing. Robert Csóka
Geologická 9977/15
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 12/13/2017
  (from: 12/30/2017 until: 04/26/2021)
Rudolf Požgay
Pútnická 79
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/17/2020
  (from: 07/28/2020 until: 04/30/2022)
Mgr. Ľuboš Majer
Južná 690/57
Miloslavov - Alžbetin Dvor 900 42
From: 08/20/2020
  (from: 10/09/2020 until: 04/30/2022)
Mgr. Miroslav Šajti
Pankúchova 1588/3
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 03/22/2021
  (from: 04/27/2021 until: 04/30/2022)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení zo dňa 01.04.2022.
  (from: 05/01/2022)
Zápisnica zo zasadnutia Centrálnej volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. volených zamestnancami konaného dňa 12.12.2014.
  (from: 06/19/2015 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.07.2016.
  (from: 08/12/2016 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2576/2016, Nz 37805/2016, NCRIs 38734/2016 zo dňa 19.10.2016.
  (from: 02/02/2018 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.2016.
  (from: 02/02/2018 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.11.2016.
  (from: 02/02/2018 until: 04/30/2022)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.10.2001, N 835/2001, Nz 822/2001spísanou notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel na základe Rozhodnutia vlády SR o privatizácii podniku Západoslovenské energetické závody š.p. IČO 00 152 153 č. 569/2001 zo dňa 20. júna 2001 zrušeného bez likvidácie rozhodnutím č. 96/2001 Ministra hospodárstva SR č. 4278/2001 - 1000 - 010. Majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) okrem práv podľa § 16 zák. č. 92/1991 Zb. prechádzajú na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 1.11.2001 vloží majetok štátneho podniku do akciových spoločností - Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Bratislavská teplárenská a.s. Bratislava, Trnavská teplárenská a.s. Trnava.
  (from: 10/31/2001 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.sp.: 434/2001 zo dňa 6.11.2001 právoplatné dňa 14.11.2001. Zmluva o nájme poštového priečinku.
  (from: 11/28/2001 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví o udelení licencie č. ET 0017/2001.
  (from: 02/06/2002 until: 04/30/2022)
Zápis o priebehu volieb pre voľbu členov dozornej rady volených zamestnancami, ktoré sa konali v dňoch 11. - 13. 3. 2002. Notárska zápisnica č. N 39/2002, Nz 39/2002 zo dňa 15. 1. 2002 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o odvolaní členov dozornej rady.
  (from: 06/13/2002 until: 04/30/2022)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.6.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 277/2002.
  (from: 09/20/2002 until: 04/30/2022)
Notárska zápisnica N 258/03, Nz 49915/03 spísaná dňa 19.6.2003 notárom JUDr. Potančokovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.7.2003 o zmene v orgánoch spoločnosti. Oznámenie o odstúpení z funkcie člena dozornej rady zo dňa 2.7.2003. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.7.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. J. Čemeričku, Ing. D. Švábovej a Ing. M. Mušku sa končí dňom 3.7.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. M. Bartoša, Ing. K. Prónaya, Ing. J. Urmína a Ing. M. Vitkoviča sa končí dňom 3.7.2003.
  (from: 09/25/2003 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie akcionára zo dňa 28. 11. 2003.
  (from: 04/16/2004 until: 04/30/2022)
Zápisnica zo zasadania centrálnej mandátovej komisie pre voľbu členov dozornej rady volených zamestancami konaného dňa 13.4.2005.
  (from: 06/23/2005 until: 04/30/2022)
Zápisnica zo zasadania centrálnej mandátovej komisie pre voľbu členov dozornej rady volených zamestnancami konaného dňa 8.6.2005.
  (from: 06/24/2005 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2005. Notárska zápisnica N 227/2005, Nz 56991/2005, NCRls 56261/2005 zo dňa 24.11.2005.
  (from: 11/30/2005 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2006.
  (from: 05/24/2006 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.07.2006.
  (from: 08/01/2006 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.10.2006
  (from: 10/12/2006 until: 04/30/2022)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.12.2006 č.k. 34 Exre/374/2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.1.2007.
  (from: 01/12/2007 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 169/2008 Nz 30299/2008 zo dňa 16.07.2008.
  (from: 08/01/2008 until: 04/30/2022)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu členov Dozornej rady spoločnosti, volených zamestnancami zo dňa 18.6.2008.
  (from: 08/05/2008 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2008.
  (from: 11/27/2008 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.9.2009.
  (from: 11/13/2009 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 119/2010 Nz 30755/2010 zo dňa 31.08.2010.
  (from: 09/10/2010 until: 04/30/2022)
Notárska zápisnica č. N 7/2011, Nz 1514/2011, NCRls 1548/2011 zo dňa 18.01.2011.
  (from: 02/10/2011 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 61/2011, Nz 29154/2011, NCRls 29890/2011 zo dňa 09.08.2011.
  (from: 08/18/2011 until: 04/30/2022)
Zápisnica zo zasadnutia Centrálnej volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. volených zamestnancami konaného dňa 20.10.2011.
  (from: 12/20/2011 until: 04/30/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2012 a 26.06.2012.
  (from: 07/07/2012 until: 04/30/2022)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 12.12. 2014.
  (from: 12/24/2014 until: 06/18/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/01/2022)
Legal successor: 
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 05/01/2022)
Date of updating data in databases:  12/08/2022
Date of extract :  12/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person