Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6232/B

Business name: 
TRANS-ENERGY, a.s.
  (from: 06/24/2003 until: 06/13/2018)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 08/26/2015 until: 06/13/2018)
Námestie slobody 2
Humenné 066 01
  (from: 06/24/2003 until: 08/25/2015)
Identification number (IČO): 
36 486 388
  (from: 06/24/2003)
Date of entry: 
06/24/2003
  (from: 06/24/2003)
Date of deletion: 
06/14/2018
  (from: 06/14/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/14/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/24/2003)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/24/2003 until: 06/13/2018)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/24/2003 until: 06/13/2018)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/24/2003 until: 06/13/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/24/2003 until: 06/13/2018)
Ing. Jozef Fedorkovič - predseda
Trinásta 17
Bratislava
From: 06/24/2003
  (from: 06/24/2003 until: 08/25/2015)
Ing. Jozef Fedorkovič - predseda
Trinásta 17
Bratislava
From: 06/24/2003 Until: 07/22/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
Aneta Hurajčíková - člen
8. mája 637/32
Svidník
From: 06/24/2003 Until: 07/22/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
Mgr. Aneta Hurajčíková - člen
8. mája 637/32
Svidník
From: 06/24/2003
  (from: 06/24/2003 until: 08/25/2015)
Ing. Jaroslava Tokárová - člen
Matice slovenskej 914/42
Stropkov
From: 06/24/2003
  (from: 06/24/2003 until: 08/25/2015)
Ing. Jaroslava Tokárová - člen
Matice slovenskej 914/42
Stropkov
From: 06/24/2003 Until: 07/22/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
Jozef Baláž - predseda
Záhradnícka 63
Bratislava 821 08
From: 07/22/2015
  (from: 08/26/2015 until: 06/13/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 08/26/2015 until: 06/13/2018)
Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne predseda a jeden člen predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/24/2003 until: 08/25/2015)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 08/26/2015 until: 06/13/2018)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/24/2003 until: 08/25/2015)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 08/26/2015 until: 06/13/2018)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 06/24/2003 until: 08/25/2015)
Stockholder: 
KG - energy, a.s.
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 08/26/2015 until: 06/13/2018)
Supervisory board: 
Doc.Ing. Ľubomír Harach, CSc. - predseda
Na Revíne 10493/29B
Bratislava
From: 06/24/2003 Until: 07/22/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
Martin Harach - člen
Znievska 3027/3
Bratislava
From: 06/24/2003 Until: 07/22/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
JUDr. Lucia Furková - člen
Donská 60
Bratislava
From: 06/24/2003 Until: 07/22/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
Doc.Ing. Ľubomír Harach, CSc. - predseda
Na Revíne 10493/29B
Bratislava
From: 06/24/2003
  (from: 06/24/2003 until: 08/25/2015)
Martin Harach - člen
Znievska 3027/3
Bratislava
From: 06/24/2003
  (from: 06/24/2003 until: 08/25/2015)
JUDr. Lucia Furková - člen
Donská 60
Bratislava
From: 06/24/2003
  (from: 06/24/2003 until: 08/25/2015)
Alared Nzambu
Rue De La Paix 132
Paríž 75 009
Francúzska republika
From: 07/22/2015
  (from: 08/26/2015 until: 06/13/2018)
Jacques Essis Mebedje
CRS EMILE ZOLO 345
VILLEURBANNE 69 100
Francúzska republika
From: 07/22/2015
  (from: 08/26/2015 until: 06/13/2018)
Poly Tshilumba-Matenda
Rue Martin 32
Lyon I 69 001
Francúzska republika
From: 07/22/2015
  (from: 08/26/2015 until: 06/13/2018)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 29.03.2018, právoplatné dňom 18.05.2018, č. k.: 36CbR/90/2017, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť TRANS-ENERGY, a.s., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 486 388 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť TRANS-ENERGY, a.s., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 486 388, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 6232/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 06/14/2018)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou z rozhodnutia zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.5.2003 č. N 107/2003, Nz 33113/2003, spísanej JUDr. Ladislavom Vojtkom, notárom v Humennom, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/24/2003 until: 06/13/2018)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person