Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  26141/B

Business name: 
DEVELOPER INVEST, s.r.o.
  (from: 02/25/2002)
Registered seat: 
Panónska cesta 9
Bratislava 852 32
  (from: 04/03/2003)
Identification number (IČO): 
35 832 304
  (from: 02/25/2002)
Date of entry: 
02/25/2002
  (from: 02/25/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/25/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2002)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2002)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 02/25/2002)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 02/25/2002)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/14/2004)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
  (from: 05/14/2004)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
  (from: 05/14/2004)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 05/14/2004)
prevádzkovanei garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (from: 05/14/2004)
Partners: 
Ing. Jozef Dukes
Mliekarenská 15
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Slovak Republic
  (from: 12/01/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Dukes
Amount of investment: 13 944 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 13 944 EUR
  (from: 12/01/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/13/2016)
Ing. Jozef Dukes
Mliekarenská 15
Bratislava 821 09
From: 08/01/2006
  (from: 09/30/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne vo všetkých veciach. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že uvedie svoje meno, priezvisko, funkciu v spoločnosti a pripojí vlastnoručný podpis.
  (from: 02/25/2002)
Capital: 
13 944 EUR Paid up: 13 944 EUR
  (from: 05/21/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.9.2001 a dodatkom č.1 zo dňa 10.12.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/25/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 17.12.2002 - schválené zmeny spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.2002 - nové znenie.
  (from: 04/03/2003)
Zvýšenie základného imania, zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 31. októbra 2003. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.3.2004.
  (from: 05/14/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.5.2009.
  (from: 05/21/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2015.
  (from: 09/30/2015)
Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGRONIA s.r.o., so sídlom Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava- mestská časť Petržalka, zapísaná v OR OS Nitra, odd.: Sro, vložka číslo: 3999/N. Na spoločnosť prechádzajú všetky práva, záväzky, pohľadávky známe i neznáme a celé obchodné imanie zaniknutej spoločnosti.
  (from: 10/13/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/13/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
AGRONIA s.r.o. 50 134 132 ,
Panónska cesta
9
  (from: 10/13/2016)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person