Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2895/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
TENNETS, a. s.
  (from: 11/29/2013)
Registered seat: 
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 11/29/2013)
Identification number (IČO): 
35 828 340
  (from: 12/12/2001)
Date of entry: 
12/12/2001
  (from: 12/12/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/12/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/12/2001)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/12/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/12/2001)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 12/12/2001)
poradenská činnosť v oblasti managementu
  (from: 12/12/2001)
leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/12/2001)
poskytovanie poradenských a sprostredkovateľských služieb v oblasti faktoringu a forfaitingu
  (from: 12/12/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 12/12/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/12/2001)
poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 12/12/2001)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby software
  (from: 12/12/2001)
spracovanie webových stránok
  (from: 12/12/2001)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 12/12/2001)
konzultačná a poradenská služba v oblastiach: elektroniky, elektrotechniky, softwaru a hardwaru
  (from: 12/12/2001)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/2001)
výroba zvukových a zvukovoobrazových záznamov - okrem čiností v zmysle autorského zákona
  (from: 12/12/2001)
producentská činnosť v oblasti výroby audiovizuálnych programov
  (from: 12/12/2001)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/2001)
poskytovanie administratívnych služieb a prác
  (from: 12/12/2001)
ukladanie písomností nearchívnej povahy
  (from: 12/12/2001)
organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní
  (from: 12/12/2001)
organizovanie seminárov, školení a vzdelávacích podujatí
  (from: 12/12/2001)
organizácia a realizácia kurzov podnikového manažmentu a účtovníctva
  (from: 12/12/2001)
usporadúvanie výstav
  (from: 12/12/2001)
reklamná činnosť v oblasti audio-vizuálnej výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/2001)
marketing a prieskum trhu
  (from: 12/12/2001)
poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie
  (from: 12/12/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/12/2001)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 12/12/2001)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, tovaru, výpočtovej a kancelárskej techniky bez obsluhujúceho personálu
  (from: 12/12/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/12/2001)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 11/08/2013
  (from: 11/29/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia Predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť podpis predsedu Predstavenstva.
  (from: 12/12/2001)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 10/14/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 10/14/2010)
Supervisory board: 
Ing. Danica Michalková
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 11/08/2013
  (from: 11/29/2013)
Ing. Adrian Schnierer
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
From: 11/08/2013
  (from: 11/29/2013)
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
From: 11/08/2013
  (from: 11/29/2013)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.9.2001 spísanou vo forme notárskej zápisnice N 253/2001, Nz 226/2001 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stanovy a.s. v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 315/2001, Nz 276/2001 zo dňa 6.12.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov schváliť dodatok č. 1 k stanovám. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.9.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.9.2001.
  (from: 12/12/2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 17. 2. 2003, na ktorom bola schválená zmena stanov, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 49/2003, Nz 11496/2003.
  (from: 10/07/2003)
Notárska zápisnica zo dňa 18.11.2013 č. N 937/2013, NZ 42898/2013 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 07.11.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z TENNER, a.s. na TENNETS, a. s.
  (from: 11/29/2013)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person