Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25284/B

Business name: 
Poľnoleas spol. s.r.o.
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
Registered seat: 
Vajnorská 142
Bratislava 831 04
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
Identification number (IČO): 
35 824 018
  (from: 11/07/2001)
Date of entry: 
11/07/2001
  (from: 11/07/2001)
Person dissolved from: 
12. 11. 2001
  (from: 11/12/2001)
Date of deletion: 
11/12/2001
  (from: 11/12/2001)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 11/12/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/07/2001)
Objects of the company: 
prenájom dopravnej techniky, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a výrobných technológií
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
finančný leasing
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
činnosť účtovného a organizačného poradcu
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
nákup a predaj priemyselného tovaru, spotrebného tovaru, rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
prenájom budov - (obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností)
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
Partners: 
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
Contribution of each member: 
Ing. Bohuslav Flachs
Amount of investment: 1 008 000 Sk Paid up: 1 008 000 Sk
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
Capital: 
1 008 000 Sk
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2001, ktoré bolo osvedčené do notárskej zápisnice č. N 136/2001, Nz 132/2001 sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka a rozdeľuje sa na dve spoločnosti a to: Poľnoleas Bratislava s.r.o. a Agroleas s.r.o. so sídlom Vajnorská 142, Bratislava, na ktoré po zrušenej spoločnosti prechádza obchodné imanie, práva a záväzky i neznáme. So súhlasom správcu dane - Daňový úrad Bratislava III. zo dňa 31.10.2001 sa z obchodného registra v y m a z u j e Poľnoleas spol. s r.o., IČO: 35 824 018 so sídlom Vajnorská 142, Bratislava, zapísaná v odd. Sro vo vložke 25 284/B dňom 12.11.2001.
  (from: 11/12/2001)
Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla premenou v zmysle § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka, zo spoločnosti Poľnoleas a.s., IČO 31 394 337, so sídlom Vajnorská 142, Bratislava, po ktorej preberá obchodné imanie, práva, povinnosti a záväzky i neznáme. Vznikla rozhodnutím jediného spoločníka, zakladateľskou listinou osvedčenou do notárskej zápisnice č. N 136/2001, Nz 136/2001 dňa 30.9.2001, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 11/07/2001 until: 11/11/2001)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person