Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6241/B

Business name: 
TERMSTAV a. s.
  (from: 06/22/2013)
TERMSTAV a. s. ,,v reštrukturalizácii"
  (from: 09/19/2012 until: 06/21/2013)
TERMSTAV a. s.
  (from: 04/09/1992 until: 09/18/2012)
Registered seat: 
Sedlárska 5, PO BOX 149
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 10/28/2017)
Sedlárska 5
Bratislava 811 01
  (from: 09/04/2015 until: 10/27/2017)
Pekárska 11
Trnava 917 01
  (from: 01/26/2012 until: 09/03/2015)
Pribišova 47
Bratislava 44 840 04
  (from: 03/29/2000 until: 01/25/2012)
Pribišova 47
Bratislava 840 02
  (from: 04/29/1996 until: 03/28/2000)
Bajkalská 30
Bratislava 827 54
  (from: 04/09/1992 until: 04/28/1996)
Identification number (IČO): 
31 321 607
  (from: 04/09/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/09/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/09/1992)
Objects of the company: 
dodávky a montáž stavebných prác v oblasti teplotechniky a hydrotechniky - vykonávanie prác v oblasti izolácií proti tlakovej vode, strešných izolácií a izolácií proti agresívnym vplyvom, tepelných, chladiaren- sko - mraziarenských izolácií a žiarotech- nické práce, murárstvo, obkladačské práce a podlahárstvo
  (from: 12/20/1993)
inžinierska činnosť
  (from: 12/20/1993)
sprostredkovanie a zabezpečovanie služieb súvisiacich so stavebnou činnosťou
  (from: 12/20/1993)
nákup a predaj izolačných materiálov a tmelov
  (from: 12/20/1993)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 12/20/1993)
nákup a predaj žiarotechniky, tepelných, zvukových, kyselinovzdorných izolácií a hydroizolácií
  (from: 12/20/1993)
priemyselnú výrobu stierkovacej hmoty Gasiflex a vybraných špeciálnych stavebných materiálov
  (from: 11/08/1995)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/29/1997)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 09/29/1997)
poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/29/1997)
montáž lešení
  (from: 09/29/1997)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/23/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 01/23/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hydrotechniky, teplotechniky, výroby stavebných hmôt a mechanizácie
  (from: 12/20/1993 until: 11/25/2004)
prevádzkovanie laboratória
  (from: 12/20/1993 until: 11/25/2004)
inžiniering, marketing, zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie
  (from: 04/09/1992 until: 12/19/1993)
dodávky a montáž stavebných prác v oblasti teplotechniky a hydrotechniky
  (from: 04/09/1992 until: 12/19/1993)
priemyslová výroba vybraných hmôt vyšších parametrov pre vlastnú spotrebu a pre odbyt
  (from: 04/09/1992 until: 12/19/1993)
výskum, vývoj a technický rozvoj vrátane prevádzkovania laboratória, výkonov skúšobníctva a ostatných laboratórnych služieb
  (from: 04/09/1992 until: 12/19/1993)
ďalšie činnosti súvisiace s realizáciou a zabezpečovaním vymenovaných hlavných a vedľajších činností
  (from: 04/09/1992 until: 12/19/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/29/2002)
Managing board
  (from: 04/09/1992 until: 10/28/2002)
Martin Michalec
Hurbanova 125/21
Stará Turá 916 01
From: 03/17/2020
  (from: 08/26/2020)
Ing. Ján Albert
Juraja Slotu 22
Trnava 917 02
From: 04/25/2002
  (from: 10/29/2002 until: 01/22/2004)
Ing. Ján Albert - člen
Juraja Slotu 22
Trnava 917 02
From: 04/25/2002
  (from: 01/23/2004 until: 11/25/2004)
Ing. Ján Albert - člen
Juraja Slotu 22
Trnava 917 02
From: 04/25/2002 Until: 05/06/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
Ing. Samuel Babjak - člen
Šrobárová 2664
Poprad
  (from: 12/20/1993 until: 04/28/1996)
Ing. Viktor Baker - predseda predstavenstva
Ovručská 1665/11
Bratislava 831 02
From: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015 until: 08/25/2020)
Ing. Viktor Baker - predseda predstavenstva
Ovručská 1665/11
Bratislava 831 02
From: 06/20/2014 Until: 03/16/2020
  (from: 08/26/2020 until: 08/25/2020)
Ing. Jaroslav Borovský - podpredseda
J. Alexyho 1
Bratislava
  (from: 04/09/1992 until: 03/02/1997)
Ing. Jaroslav Borovský - podpredseda
J. Alexyho 1
Bratislava 841 01
Until: 04/25/2002
  (from: 03/03/1997 until: 10/28/2002)
Ing. Vincencia Farkašová - člen
Švabinského 20
Bratislava
  (from: 04/09/1992 until: 12/19/1993)
JUDr. Ivan Hladký
Damborského 1
Bratislava 841 01
From: 04/25/2002
  (from: 10/29/2002 until: 01/22/2004)
JUDr. Ivan Hladký - člen
Damborského 1
Bratislava 841 01
From: 04/25/2002
  (from: 01/23/2004 until: 07/03/2007)
JUDr. Ivan Hladký - člen
Damborského 1
Bratislava 841 01
From: 04/25/2002 Until: 05/31/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
JUDr. Ivan Hladký - člen predstavenstva
Damborského 1
Bratislava 841 01
From: 05/31/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/27/2010)
JUDr. Ivan Hladký - člen predstavenstva
Damborského 1
Bratislava 841 01
From: 05/31/2007 Until: 06/23/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/27/2010)
JUDr. Ivan Hladký - člen predstavenstva
Damborského 1
Bratislava 841 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/11/2012)
JUDr. Ivan Hladký - člen predstavenstva
Damborského 1
Bratislava 841 01
From: 06/23/2010 Until: 06/28/2012
  (from: 07/12/2012 until: 07/11/2012)
Ing. Pavol Karaba - člen
37
Miloslavov
  (from: 12/20/1993 until: 04/28/1996)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - člen predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
From: 06/28/2012
  (from: 07/12/2012 until: 04/15/2015)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - člen predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
From: 06/28/2012 Until: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015 until: 04/15/2015)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda
Domovina 10
Šenkvice
  (from: 04/09/1992 until: 03/02/1997)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Until: 04/25/2002
  (from: 03/03/1997 until: 10/28/2002)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda
Domovina 10
Šenkvice 900 81
From: 04/25/2002
  (from: 10/29/2002 until: 07/03/2007)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda
Domovina 10
Šenkvice 900 81
From: 04/25/2002 Until: 05/31/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
From: 05/31/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/27/2010)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
From: 05/31/2007 Until: 06/23/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/27/2010)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
From: 06/23/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/11/2012)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
From: 06/23/2010 Until: 06/28/2012
  (from: 07/12/2012 until: 07/11/2012)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. ml. - člen predstavenstva
Drobiševa 4
Pezinok 900 21
From: 05/31/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/27/2010)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. ml. - člen predstavenstva
Drobiševa 4
Pezinok 900 21
From: 05/31/2007 Until: 06/23/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/27/2010)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. ml. - člen predstavenstva
Drobiševa 4
Pezinok 900 21
From: 06/23/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/11/2012)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. ml. - člen predstavenstva
Drobiševa 4
Pezinok 900 21
From: 06/23/2010 Until: 06/28/2012
  (from: 07/12/2012 until: 07/11/2012)
Ing. Jozef Kocanda , CSc., ml. - člen predstavenstva
Drobišova 4
Pezinok 900 21
From: 05/06/2004
  (from: 11/26/2004 until: 07/03/2007)
Ing. Jozef Kocanda , CSc., ml. - člen predstavenstva
Drobišova 4
Pezinok 900 21
From: 05/06/2004 Until: 05/31/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Ing. Jozef Kocanda ml. , CSc. - predseda predstavenstva
F. P. Drobiševa 4
Pezinok 902 01
From: 06/28/2012
  (from: 07/12/2012 until: 04/15/2015)
Ing. Jozef Kocanda ml. , CSc. - predseda predstavenstva
F. P. Drobiševa 4
Pezinok 902 01
From: 06/28/2012 Until: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015 until: 04/15/2015)
Ing. Ivan Lupták
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
From: 04/25/2002
  (from: 10/29/2002 until: 01/22/2004)
Ing. Ivan Lupták - člen
Kupeckého 2
Bratislava
  (from: 04/09/1992 until: 12/19/1993)
Ing. Ivan Lupták - člen
Kupeckého 2
Bratislava
Until: 04/25/2002
  (from: 04/29/1996 until: 10/28/2002)
Ing. Ivan Lupták - člen
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
From: 04/25/2002
  (from: 01/23/2004 until: 11/25/2004)
Ing. Ivan Lupták - člen
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
From: 04/25/2002 Until: 05/06/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
Martin Michalec - člen predstavenstva
Hurbanova 125/21
Stará Turá 916 01
From: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015 until: 10/27/2017)
Martin Michalec - člen predstavenstva
Hurbanova 125/21
Stará Turá 916 01
From: 06/20/2014 Until: 08/30/2017
  (from: 10/28/2017 until: 10/27/2017)
Ing. František Olah - člen predstavenstva
Hlavná 165
Hažlín 086 14
From: 06/28/2012
  (from: 07/12/2012 until: 04/15/2015)
Ing. František Olah - člen predstavenstva
Hlavná 165
Hažlín 086 14
From: 06/28/2012 Until: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015 until: 04/15/2015)
Ing. Igor Vavrovič - člen predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
From: 06/23/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/11/2012)
Ing. Igor Vavrovič - člen predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
From: 06/23/2010 Until: 06/28/2012
  (from: 07/12/2012 until: 07/11/2012)
Ing. Karol Wallo , CSc. - člen
Kempelenova 11
Bratislava
  (from: 04/09/1992 until: 12/19/1993)
Ing. Jozef Zemko - člen
Botanická 25
Trnava
Until: 04/25/2002
  (from: 09/29/1997 until: 10/28/2002)
Mgr. Lucia Baker - člen predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Ovručská 1665/11
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 06/20/2014 Until: 05/03/2020
  (from: 10/21/2020 until: 10/20/2020)
Bc. Lucia Lesayová - člen predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Ovručská 1665/11
Bratislava 831 02
From: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015 until: 10/27/2017)
Ing. Milan Mihálik
residence in the Slovak Republic :
Bottova 22
Červeník
  (from: 12/20/1993 until: 03/02/1997)
Ing. Milan Mihálik - člen
residence in the Slovak Republic :
Bottova 22
Červeník 920 42
  (from: 03/03/1997 until: 09/28/1997)
Mgr. Lucia Baker - člen predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Ovručská 1665/11
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 06/20/2014
  (from: 10/28/2017 until: 10/20/2020)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/29/2002)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene sp ločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/09/1992 until: 10/28/2002)
Capital: 
408 850 EUR Paid up: 408 850 EUR
  (from: 07/07/2009)
12 025 000 Sk Paid up: 12 025 000 Sk
  (from: 01/11/2007 until: 07/06/2009)
Shares: 
Number of shares: 12025
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/07/2009)
Number of shares: 12025
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/11/2007 until: 07/06/2009)
Number of shares: 12025
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/22/2004 until: 01/10/2007)
Number of shares: 12025
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/29/2000 until: 11/21/2004)
Number of shares: 12025
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/17/1998 until: 03/28/2000)
Number of shares: 12025
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/25/1994 until: 07/16/1998)
Number of shares: 11664
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/09/1992 until: 01/24/1994)
Number of shares: 361
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/09/1992 until: 01/24/1994)
Supervisory board: 
Ing. Ján Laca
Drieňová 25
Bratislava 821 03
From: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015)
Maroš Bezák
Račianska 3534/95
Bratislava 831 02
From: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015 until: 02/12/2016)
Maroš Bezák
Račianska 3534/95
Bratislava 831 02
From: 06/20/2014 Until: 01/25/2015
  (from: 02/13/2016 until: 02/12/2016)
Ing. Štefan Čarný - člen
Jaderná 13
Bratislava
  (from: 11/08/1995 until: 04/28/1996)
Ing. Vincencia Farkašová
Švabinského 20
Bratislava 851 01
From: 05/31/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/27/2010)
Ing. Vincencia Farkašová
Švabinského 20
Bratislava 851 01
From: 05/31/2007 Until: 06/23/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/27/2010)
Ing. Vincencia Farkašová
Švabinského 20
Bratislava 851 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/28/2010 until: 04/15/2015)
Ing. Vincencia Farkašová
Švabinského 20
Bratislava 851 01
From: 06/23/2010 Until: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015 until: 04/15/2015)
Ing. Vincencia Farkašová - člen
Švabinského 20
Bratislava 851 01
Until: 04/25/2002
  (from: 04/29/1996 until: 10/28/2002)
Ing. Vincencia Farkašová - predsedkyňa
Švabinského 20
Bratislava 851 01
From: 04/25/2002
  (from: 10/29/2002 until: 07/03/2007)
Ing. Vincencia Farkašová - predsedkyňa
Švabinského 20
Bratislava 851 01
From: 04/25/2002 Until: 05/31/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
JUDr. Ivan Hladký - predseda
Damborského 1
Bratislava 841 01
Until: 04/25/2002
  (from: 04/29/1996 until: 10/28/2002)
Ing. Zdenek Hrabě - podpredseda
Švantnerova 5
Bratislava
  (from: 04/09/1992 until: 12/19/1993)
Ing. Danica Jonášková
Rezedova 18
Bratislava 821 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/28/2010 until: 04/15/2015)
Ing. Danica Jonášková
Rezedova 18
Bratislava 821 01
From: 06/23/2010 Until: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015 until: 04/15/2015)
Ing. Danica Jonášková
Rezedova 18
Bratislava - 2 821 01
From: 05/31/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/27/2010)
Ing. Danica Jonášková
Rezedova 18
Bratislava - 2 821 01
From: 05/31/2007 Until: 06/23/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/27/2010)
Pavol Kinčeš - člen
Iljušinova 4
Bratislava
  (from: 12/20/1993 until: 11/07/1995)
Ing. Peter Kosák - člen
Račianska 38
Bratislava
  (from: 11/08/1995 until: 04/28/1996)
Ing. Ivan Lupták - predseda
Kupeckého 2
Bratislava
  (from: 12/20/1993 until: 11/07/1995)
Ing. Ivan Lupták - predseda
Kupeckého 2
Bratislava
  (from: 11/08/1995 until: 04/28/1996)
Ing. arch. Vladimír Pavlita - člen
Riznerova 2
Bratislava
  (from: 12/20/1993 until: 11/07/1995)
Ing. Vladimír Rojko - člen
Zálužická 1
Bratislava
  (from: 04/09/1992 until: 12/19/1993)
Ing. Ĺubov Šurániová - predseda
Sekurisova 23
Bratislava
  (from: 04/09/1992 until: 12/19/1993)
Ing. Igor Vavrovič
Domovina 10
Šenkvice 900 81
From: 05/31/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/27/2010)
Ing. Igor Vavrovič
Domovina 10
Šenkvice 900 81
From: 05/31/2007 Until: 06/23/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/27/2010)
Ing. Igor Vavrovič
Domovina 393/10
Šenkvice 900 81
From: 05/06/2004
  (from: 11/26/2004 until: 07/03/2007)
Ing. Igor Vavrovič
Domovina 393/10
Šenkvice 900 81
From: 05/06/2004 Until: 05/31/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Ing. Jana Vavrovičová
Domovina 10
Šenkvice 900 81
From: 06/23/2010
  (from: 07/28/2010 until: 04/15/2015)
Ing. Jana Vavrovičová
Domovina 10
Šenkvice 900 81
From: 06/23/2010 Until: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015 until: 04/15/2015)
Ing. Karol Wallo , CSc. - člen
Kempelenova 11
Bratislava 841 05
Until: 04/25/2002
  (from: 04/29/1996 until: 10/28/2002)
Ing. Karol Wallo , CSc. - člen
Kempelenova 11
Bratislava 841 05
From: 04/25/2002
  (from: 10/29/2002 until: 11/25/2004)
Ing. Karol Wallo , CSc. - člen
Kempelenova 11
Bratislava 841 05
From: 04/25/2002 Until: 05/06/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
Ing. Martin Žák
Lúčna 38
Šenkvice 900 81
From: 04/25/2002
  (from: 10/29/2002 until: 01/22/2004)
Ing. Martin Žák - člen
Lúčna 38
Šenkvice 900 81
From: 04/25/2002
  (from: 01/23/2004 until: 07/03/2007)
Ing. Martin Žák - člen
Lúčna 38
Šenkvice 900 81
From: 04/25/2002 Until: 05/31/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Ing. Eleonóra Bakerová
Kríková 10B
Bratislava 821 07
From: 06/20/2014 Until: 09/23/2020
  (from: 02/09/2021 until: 02/08/2021)
Ing. Eleonóra Bakerová
Kríková 10B
Bratislava 821 07
From: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015 until: 02/08/2021)
Ing. Jozef Kavulič
Gercenova 28
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 02/08/2016 Until: 09/20/2020
  (from: 02/09/2021 until: 02/08/2021)
Ing. Jozef Kavulič
Gercenova 28
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 02/08/2016
  (from: 03/24/2016 until: 02/08/2021)
Other legal facts: 
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.11.1992 akciovej spoločnosti Termstav a.s. so sídlom v Bratislave na Bajkalskej ulici 30 bola schválená zmena stanov akciovej spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 664
  (from: 06/11/1993)
Valné zhromaždenie spoločnosti TERMSTAV a.s., schválilo na valnom zhromaždení konanom dňa 11. 6. 1993 zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 664
  (from: 12/20/1993)
Notárska zápisnica N 52/94, Nz 55/94 napísaná dňa 14.04.1994 notárom JUDr. Jano Hunovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica N 66/95, Nz 67/95 spísaná dňa 11.05.1995 notárom JUDr. Janou Hunovou osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 664
  (from: 11/08/1995)
Notárska zápisnica N 13/96, Nz 18/96 zo dňa 25.1.1996. Stary spis: Sa 664
  (from: 04/29/1996)
Notárska zápisnica N 79/97, Nz 74/97 zo dňa 24.4.1997 napísaná notárkou JUDr. Máriou Sporkovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 664
  (from: 09/29/1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 1/2000 spísanou notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou.
  (from: 03/29/2000)
Notárska zápisnica č. N 496/02, Nz 486/02 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a o zmene členov predstavenstva a dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.2002.
  (from: 10/29/2002)
Notárska zápisnica č. N 514/03, Nz 36946/03 zo dňa 15. 5. 2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
  (from: 01/23/2004)
Notárska zápisnica N 1740/2003, Nz 125699/2003 zo dňa 22.12.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/22/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2007.
  (from: 07/04/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2010.
  (from: 07/28/2010)
Notárska zápisnica N 9/2011, Nz 1262/2011 zo dňa 16.1.2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 01/26/2012)
Rozhodnutím Okresného súdu Trnava zo dňa 13.09.2012, sp. zn. 25R/1/2012-1803, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.09.2012, ukončil reštrukturalizáciu dlžníka: TERMSTAV a.s. " v reštrukturalizácii", so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 321 607. Zároveň súd nahradil súhlas skupiny veriteľov- skupiny nezabezpečených veriteľov 1 s reštrukturalizačným plánom dlžníka, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 28.08.2012 ako aj súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka: TERMSTAV a.s. " v reštrukturalizácii", so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 321 607, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 28.08.2012.
  (from: 06/22/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.12.2015 č.k. 33Exre/548/2015-5 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.2.2016.
  (from: 02/13/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2016
  (from: 03/24/2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1.4.2016, sp. zn. 34 Exre/109/2016 – 5, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.5.2016.
  (from: 06/07/2016)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 02/26/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.2.2016 sp. Zn. 8R 3/2015 - 658, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 26.2.2016, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka TERMSTAV a.s. a.s., Sedlárska 5 , Bratislava, IČO : 31 321 607. Do funkcie správcu súd ustanovil AB restructuring k.s., so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, značka správcu S 1611.
  (from: 03/13/2018)
Authorisation of proceedings: 02/26/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.2.2016 sp. Zn. 8R 3/2015 - 658, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 26.2.2016, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka TERMSTAV a.s. a.s., Sedlárska 5 , Bratislava, IČO : 31 321 607. Do funkcie správcu súd ustanovil AB restructuring k.s., so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, značka správcu S 1611.
  (from: 06/07/2016 until: 03/12/2018)
Authorisation of proceedings: 03/20/2012
Uznesením Okresného súdu Trnava č. k.: 25R/1/2012-290 zo dňa 12.03.2012, právoplatným dňa 20.03.2012 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka TERMSTAV a.s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 321 607 a ustanovil správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
  (from: 09/19/2012 until: 06/06/2016)
Restructuring trustee: 
AB restructuring k.s.
Dostojevského rad 19
Bratislava 811 09
Mark: S1611
From: 02/26/2016 Until: 04/27/2017
  (from: 03/13/2018)
AB restructuring k.s.
Dostojevského rad 19
Bratislava 811 09
Mark: S1611
From: 02/26/2016
  (from: 06/07/2016 until: 03/12/2018)
JUDr. Erik Bilský
Pekárska 11
Trnava 917 01
Mark: S1477
From: 03/20/2012
  (from: 09/19/2012 until: 06/06/2016)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 04/27/2017
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 01.03.2017, sp. zn. 3CoKR/17/2017 - 1475, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.04.2017, súd končí reštruktualizáciu dlžníka: TERMSTAV a.s., Sedlárska 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 321 607.
  (from: 03/13/2018)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person