Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25316/B

Business name: 
Agroleas s.r.o.
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
Registered seat: 
Nádražná 36
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 11/03/2004 until: 07/19/2006)
Vajnorská 142
Bratislava 831 04
  (from: 11/12/2001 until: 11/02/2004)
Identification number (IČO): 
35 824 239
  (from: 11/12/2001)
Date of entry: 
11/12/2001
  (from: 11/12/2001)
Person dissolved from: 
21. 6. 2006
  (from: 07/20/2006)
Date of deletion: 
07/20/2006
  (from: 07/20/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/20/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/12/2001)
Objects of the company: 
prenájom dopravnej techniky, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a výrobných technológií
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
finančný leasing
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
činnosť účtovného a organizačného poradcu
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
nákup a predaj priemyselného tovaru, spotrebného tovaru, rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
prenájom budov - (obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností)
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
Partners: 
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Bohuslav Flachs
Amount of investment: 504 000 Sk Paid up: 504 000 Sk
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
Mgr. Ján Mravec
Hlboká č. 85
Nitra
  (from: 11/12/2001 until: 11/02/2004)
Mgr. Ján Mravec
Hlboká č. 85
Nitra
Until: 09/10/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
JUDr. Jaroslav Šášik
Ševčenkova 20
Bratislava
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
Branislav Flachs
Hodálova č. 4
Bratislava
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú minimálne dvaja konatelia spoločne.
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
Capital: 
504 000 Sk
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 1K 274/05-156 zo dňa 25.5.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2006 bol zamienutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Agroleas s.r.o., Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO : 35 824 239 pre nedostatok majetku dlžníka. Obchodná spoločnosť Agroleas s.r.o., Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 824 239 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 25316/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 07/20/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 136/2001, Nz 132/2001 dňa 30.9.2001 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Spoločnosť vznikla rozdelením spoločnosti Poľnoleas spol. s r.o., IČO 35 824 018, so sídlom Vajnorská 142, Bratislava, ktorá bola zrušená bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka a vymazaná z obchodného registra dňa 12.11.2001, na obchodné spoločnosti Poľnoleas Bratislava s.r.o. so sídlom Vajnorská 142, Bratislava a Agroleas s.r.o. so sídlom Vajnorská 142, Bratislava, z ktorých každá ručí za záväzky ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej spoločnosti a to až do výšky čistého obchodného imania ktoré na spoločnosť prešlo zo zaniknutej spoločnosti a v zmysle delimitačného protokolu zo dňa 30.9.2001.
  (from: 11/12/2001 until: 07/19/2006)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2004.
  (from: 11/03/2004 until: 07/19/2006)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person