Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25317/B

Business name: 
Poľnoleas Bratislava s.r.o.
  (from: 11/12/2001)
Registered seat: 
Nádražná 36
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 10/27/2004)
Nádražná 36
Bratislava 900 28
  (from: 09/30/2004 until: 10/26/2004)
Vajnorská 142
Bratislava 831 04
  (from: 11/12/2001 until: 09/29/2004)
Identification number (IČO): 
35 824 247
  (from: 11/12/2001)
Date of entry: 
11/12/2001
  (from: 11/12/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/12/2001)
Objects of the company: 
prenájom dopravnej techniky, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a výrobných technológií
  (from: 11/12/2001)
finančný leasing
  (from: 11/12/2001)
činnosť účtovného a organizačného poradcu
  (from: 11/12/2001)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/12/2001)
nákup a predaj priemyselného tovaru, spotrebného tovaru, rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/12/2001)
prenájom budov - (obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností)
  (from: 11/12/2001)
organizovanie dobrovoľných dražieb
  (from: 05/18/2004)
Partners: 
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Dr. Jaroslav Šášik
Ševčenkova 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/29/2002)
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/12/2001 until: 01/28/2002)
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/29/2002 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Bohuslav Flachs
  (from: 12/23/2009 until: 05/23/2022)
Ing. Bohuslav Flachs
Amount of investment: 8 364,867557 EUR Paid up: 8 364,867557 EUR
  (from: 05/24/2022)
Dr. Jaroslav Šášik
Amount of investment: 8 364,867557 EUR Paid up: 8 364,867557 EUR
  (from: 12/23/2009)
Ing. Bohuslav Flachs
Amount of investment: 504 000 Sk Paid up: 504 000 Sk
  (from: 11/12/2001 until: 01/28/2002)
Ing. Bohuslav Flachs
Amount of investment: 252 000 Sk Paid up: 252 000 Sk
  (from: 01/29/2002 until: 12/22/2009)
Dr. Jaroslav Šášik
Amount of investment: 252 000 Sk Paid up: 252 000 Sk
  (from: 01/29/2002 until: 12/22/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/25/2004)
konatelia
  (from: 11/12/2001 until: 11/24/2004)
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Hana Švecová
Nádražná 13
Ivanka pri Dunaji
  (from: 11/12/2001 until: 09/25/2008)
Ing. Hana Švecová
Nádražná 13
Ivanka pri Dunaji
Until: 08/26/2008
  (from: 09/26/2008 until: 09/25/2008)
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
  (from: 11/12/2001 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia. Každý konateľ koná samostatne a neobmedzene.
  (from: 11/25/2004)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 11/12/2001 until: 11/24/2004)
Capital: 
16 729,735114 EUR
  (from: 12/23/2009)
504 000 Sk
  (from: 11/12/2001 until: 12/22/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 136/2001, Nz 132/2001 dňa 30.9.2001 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť vznikla rozdelením spoločnosti Poľnoleas spol. s r.o. IČO 35 824 018, so sídlom Vajnorská 142, Bratislava, ktorá bola zrušená bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka a vymazaná z obchodného registra dňa 12.11.2001, na obchodné spoločnosti Poľnoleas Bratislava s.r.o. so sídlom Vajnorská 142, Bratislava a Agroleas s.r.o. so sídlom Vajnorská 142, Bratislava, z ktorých každá ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej spoločnosti a to až do výšky čistého obchodného imania, ktoré na spoločnosť prešlo zo zaniknutej spoločnosti a v zmysle delimitačného protokolu zo dňa 30.9.2001.
  (from: 11/12/2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodného podielu zo dňa 28.12.2001. Notárska zápisnica č. N 7/2002, Nz 7/2002 zo dňa 15.1.2002 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladateľskej listiny. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.1.2002.
  (from: 01/29/2002)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2Kv 1/02 zo dňa 20. 8. 2002 bolo povolené vyrovnanie dlžníka Poľnoleas Bratislava s. r. o., Vajnorská č. 142, 831 04 Bratislava, IČO 35 824 247. Do funkcie vyrovnávacieho správcu súd ustanovil JUDr. Evu Rezníčkovú - Hlaváčovú, so sídlom Farská 12, 949 01 Nitra.
  (from: 08/27/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2003. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.11.2003.
  (from: 05/18/2004)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č. k. 3K 1/02-217 zo dňa 30.04.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2004, bolo vyhlásené vyrovananie družstva Poľnoleas Bratislava s.r.o., Vajnorská 142, 831 04, IČO: 35 824 247 v ponúknutej výške 3.556.399,50 Sk, predstavujúcej 100% pohľadávok veriteľov za skončené.
  (from: 10/30/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2004.
  (from: 11/25/2004)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person