Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3112/S

Business name: 
ARGOSY SLOVAKIA s.r.o.
  (from: 11/20/1995 until: 01/04/2001)
Registered seat: 
Horná 51
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/20/1995 until: 01/04/2001)
Identification number (IČO): 
31 639 780
  (from: 11/20/1995)
Date of entry: 
11/20/1995
  (from: 11/20/1995)
Person dissolved from: 
5. 1. 2001
  (from: 01/05/2001)
Date of deletion: 
01/05/2001
  (from: 01/05/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/20/1995)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 09/02/1998 until: 01/04/2001)
Other legal facts: 
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.11.2000 spoločník rozhodol o zrušení spoločnosti ARGOSY SLOVAKIA s.r.o., IČO: 31639780, so sídlom Banská Bystrica, Horná 51 bez likvidácie ku dňu 31.12.2000, zlúčením so spoločnosťou Kremnica GOLD, a.s., IČO: 36019798, so sídlom Banská Bystrica, Horná 51 v zmysle § 68 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. s tým, že všetky majetkové práva, pohľadávky a záväzky prechádzajú na spoločnosť Kremnica GOLD, a.s. Na základe horeuvedeného a pripojeného súhlasu správ- cu dane v zmysle § 33, odst. 2, zák. č. 511/92 Zb. sa spoločnosť ARGOSY SLOVAKIA s.r.o. z obchodného registra dňa 5.1.2001 v y m a z á v a .
  (from: 01/05/2001)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person