Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3112/S

Business name: 
ARGOSY SLOVAKIA s.r.o.
  (from: 11/20/1995 until: 01/04/2001)
Registered seat: 
Horná 51
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/20/1995 until: 01/04/2001)
Identification number (IČO): 
31 639 780
  (from: 11/20/1995)
Date of entry: 
11/20/1995
  (from: 11/20/1995)
Person dissolved from: 
5. 1. 2001
  (from: 01/05/2001)
Date of deletion: 
01/05/2001
  (from: 01/05/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/20/1995)
Objects of the company: 
vykonávanie geologických prác, projektovanie riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu
  (from: 11/20/1995 until: 01/04/2001)
Partners: 
Argosy Mining Corp
Third Avenue 3081
Whitehorse,yukon
Kanada
  (from: 09/02/1998 until: 01/04/2001)
Argosy Mining Corp
Third Avenue 3081
Whitehorse,yukon
Kanada
  (from: 02/25/1998 until: 09/01/1998)
Peter Hugh LLoyd
Andross Street, Appelecross.Pentl 6153
Wwestern
Austrálsky zväz
  (from: 11/20/1995 until: 02/24/1998)
Yale Ronald Simpson
St. Marys Avenue 3475
North Vancouver Britisch Columbia
Kanada
  (from: 11/20/1995 until: 02/24/1998)
Contribution of each member: 
Peter Hugh LLoyd
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/20/1995 until: 02/24/1998)
Yale Ronald Simpson
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/20/1995 until: 02/24/1998)
Argosy Mining Corp
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/25/1998 until: 09/01/1998)
Argosy Mining Corp
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/02/1998 until: 01/04/2001)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/20/1995 until: 01/04/2001)
JUDr. Peter Kočička
Beskydská 12
Banská Bystrica
  (from: 11/20/1995 until: 01/04/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 11/20/1995 until: 01/04/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 09/02/1998 until: 01/04/2001)
100 000 Sk
  (from: 02/25/1998 until: 09/01/1998)
100 000 Sk
  (from: 11/20/1995 until: 02/24/1998)
Other legal facts: 
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.11.2000 spoločník rozhodol o zrušení spoločnosti ARGOSY SLOVAKIA s.r.o., IČO: 31639780, so sídlom Banská Bystrica, Horná 51 bez likvidácie ku dňu 31.12.2000, zlúčením so spoločnosťou Kremnica GOLD, a.s., IČO: 36019798, so sídlom Banská Bystrica, Horná 51 v zmysle § 68 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. s tým, že všetky majetkové práva, pohľadávky a záväzky prechádzajú na spoločnosť Kremnica GOLD, a.s. Na základe horeuvedeného a pripojeného súhlasu správ- cu dane v zmysle § 33, odst. 2, zák. č. 511/92 Zb. sa spoločnosť ARGOSY SLOVAKIA s.r.o. z obchodného registra dňa 5.1.2001 v y m a z á v a .
  (from: 01/05/2001)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 13.09.1995 podľa §§ 24, 105 a nask. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8221
  (from: 11/20/1995 until: 01/04/2001)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 16.10.1997.
  (from: 02/25/1998 until: 01/04/2001)
Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 02.06.1998, spoločník schválil formou notárskej zápisnice č. NZ 318/98, zo dňa 27.07.1998 Dodatok č. 2, ktorým sa upra- vuje zakladateľská listina v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/02/1998 until: 01/04/2001)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person