Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25336/B

Business name: 
ISS Automotive Services s.r.o.
  (from: 11/13/2001 until: 03/07/2006)
Registered seat: 
Pluhová 50/A
Bratislava 831 03
  (from: 12/12/2002 until: 03/07/2006)
Identification number (IČO): 
35 824 450
  (from: 11/13/2001)
Date of entry: 
11/13/2001
  (from: 11/13/2001)
Person dissolved from: 
1. 3. 2006
  (from: 03/08/2006)
Date of deletion: 
03/08/2006
  (from: 03/08/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/08/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/13/2001)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/12/2002 until: 03/07/2006)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.3.2006, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou ISS Facility Services spol. s r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 31 345 212, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti ISS Automotive Services s.r.o. a bola schválená zmluva o zlúčení medzi spoločnosťami ISS Facility Services spol. s r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 31 345 212 ( nástupnícka spoločnosť ) a ISS Automotive Services s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 35 824 450 ( zanikajúca spoločnosť ) a TOP services, s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 36 009 539 ( zanikajúca spoločnosť ). Na základe uvedeného sa v celom rozsahu z obchodného registra v y m a z u j e obchodná spoločnosť ISS Automotive Services s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 35 824 450, zapísaná v odd. Sro vo vložke č. 25336/B.
  (from: 03/08/2006)
Legal successor: 
ISS Facility Services spol. s r.o. 31345212 ,
Pluhová
50/A
  (from: 03/08/2006)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person