Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25336/B

Business name: 
ISS Automotive Services s.r.o.
  (from: 11/13/2001 until: 03/07/2006)
Registered seat: 
Pluhová 50/A
Bratislava 831 03
  (from: 12/12/2002 until: 03/07/2006)
Lýcejná 4
Bratislava 811 03
  (from: 11/13/2001 until: 12/11/2002)
Identification number (IČO): 
35 824 450
  (from: 11/13/2001)
Date of entry: 
11/13/2001
  (from: 11/13/2001)
Person dissolved from: 
1. 3. 2006
  (from: 03/08/2006)
Date of deletion: 
03/08/2006
  (from: 03/08/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/08/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/13/2001)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 11/13/2001 until: 03/07/2006)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 11/13/2001 until: 03/07/2006)
pranie, žehlenie a manglovanie prádla
  (from: 11/13/2001 until: 03/07/2006)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 11/13/2001 until: 03/07/2006)
čistenie komunikácií a odpratávanie snehu
  (from: 11/13/2001 until: 03/07/2006)
záhradné práce a úprava zelene
  (from: 11/13/2001 until: 03/07/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/13/2001 until: 03/07/2006)
činnosť technických poradcov v oblasti strojárstva, hutníctva a energetiky
  (from: 11/13/2001 until: 03/07/2006)
povrchová úprava kovov
  (from: 11/13/2001 until: 03/07/2006)
technická údržba výrobných liniek
  (from: 11/13/2001 until: 03/07/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 02/25/2002 until: 03/07/2006)
zámočníctvo - / zámočnícke a zváračské práce /
  (from: 09/24/2004 until: 03/07/2006)
klampiarstvo
  (from: 09/24/2004 until: 03/07/2006)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 09/24/2004 until: 03/07/2006)
sústružníctvo
  (from: 09/24/2004 until: 03/07/2006)
frézovanie
  (from: 09/24/2004 until: 03/07/2006)
výroba, oprava a údržba strojov a zariadení s mechanickým pohonom
  (from: 09/24/2004 until: 03/07/2006)
Partners: 
ISS Central Europe Holding GmbH
Brünner Strasse 85
Viedeň 1210
  (from: 11/13/2001 until: 06/30/2005)
ISS Servisystem, spol. s r.o. IČO: 31 345 212
Lýcejná 4
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 11/13/2001 until: 12/21/2004)
ISS Facility Services spol. s r.o. IČO: 31 345 212
Pluhová 50/A
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 12/22/2004 until: 03/07/2006)
ISS Global A/S
Bredgade 30
Kodaň K 1260
Kingdom of Denmark
  (from: 07/01/2005 until: 03/07/2006)
Contribution of each member: 
ISS Servisystem, spol. s r.o.
Amount of investment: 900 000 Sk Paid up: 270 000 Sk
  (from: 11/13/2001 until: 12/21/2004)
ISS Central Europe Holding GmbH
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/13/2001 until: 06/30/2005)
ISS Facility Services spol. s r.o.
Amount of investment: 900 000 Sk Paid up: 270 000 Sk
  (from: 07/01/2005 until: 03/07/2006)
ISS Global A/S
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/01/2005 until: 03/07/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/07/2002 until: 03/07/2006)
Individual managing director
  (from: 11/13/2001 until: 05/06/2002)
Ing. Honor Ilavský
Poštová 6
Bratislava 811 06
  (from: 11/13/2001 until: 12/11/2002)
Ing. Honor Ilavský
Poštová 6
Bratislava 811 06
From: 11/13/2001
  (from: 12/12/2002 until: 03/07/2006)
Dipl. Ing. Rolf Hesse
7c
Brahmenau
Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Galandova 3
Bratislava 811 06
From: 02/13/2002
  (from: 05/07/2002 until: 03/07/2006)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú menom spoločnosti spoločne.
  (from: 05/07/2002 until: 03/07/2006)
Konateľ zastupuje spoločnosť, koná a podpisuje v jej mene samostatne.
  (from: 11/13/2001 until: 05/06/2002)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/12/2002 until: 03/07/2006)
1 000 000 Sk
  (from: 11/13/2001 until: 12/11/2002)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.3.2006, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou ISS Facility Services spol. s r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 31 345 212, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti ISS Automotive Services s.r.o. a bola schválená zmluva o zlúčení medzi spoločnosťami ISS Facility Services spol. s r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 31 345 212 ( nástupnícka spoločnosť ) a ISS Automotive Services s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 35 824 450 ( zanikajúca spoločnosť ) a TOP services, s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 36 009 539 ( zanikajúca spoločnosť ). Na základe uvedeného sa v celom rozsahu z obchodného registra v y m a z u j e obchodná spoločnosť ISS Automotive Services s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO : 35 824 450, zapísaná v odd. Sro vo vložke č. 25336/B.
  (from: 03/08/2006)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.10.2001 podľa § 56-75, § 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/13/2001 until: 03/07/2006)
Oprávnenie na pobyt v SR konateľa Rolf Ulrich Hesse.
  (from: 05/07/2002 until: 03/07/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 23.10.2002.
  (from: 12/12/2002 until: 03/07/2006)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dna 30.8.2004, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 09/24/2004 until: 03/07/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2005.
  (from: 07/01/2005 until: 03/07/2006)
Legal successor: 
ISS Facility Services spol. s r.o. 31345212 ,
Pluhová
50/A
  (from: 03/08/2006)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person