Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25296/B

Business name: 
MOTOR - CAR Leasing Košice s.r.o.
  (from: 09/05/2001 until: 12/30/2009)
AUTONOVUM Leasing s.r.o.
  (from: 12/21/2000 until: 09/04/2001)
Registered seat: 
Pod Bôrikom 8
Bratislava 811 02
  (from: 07/02/2004 until: 12/30/2009)
Mikulášska 3
Bratislava
  (from: 09/05/2001 until: 07/01/2004)
Dopravná č. 5
Košice 040 01
  (from: 12/21/2000 until: 09/04/2001)
Identification number (IČO): 
36 203 131
  (from: 12/21/2000)
Date of entry: 
12/21/2000
  (from: 12/21/2000)
Person dissolved from: 
31.12.2009
  (from: 12/31/2009)
Date of deletion: 
12/31/2009
  (from: 12/31/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/31/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/21/2000)
Objects of the company: 
nákup a predaj osobných, nákladných, účelových a špeciálnych vozidiel
  (from: 12/21/2000 until: 12/30/2009)
nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
  (from: 12/21/2000 until: 12/30/2009)
prenájom, požičiavanie a leasing automobilov
  (from: 12/21/2000 until: 12/30/2009)
marketingové služby
  (from: 12/21/2000 until: 12/30/2009)
poradenská činnosť v oblasti výroby, obchodu, servisu a služieb v automobilovom priemysle
  (from: 12/21/2000 until: 12/30/2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/21/2000 until: 12/30/2009)
nákup a predaj havarovaných motorových vozidiel
  (from: 12/21/2000 until: 12/30/2009)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 12/21/2000 until: 12/30/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/21/2000 until: 12/30/2009)
poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky
  (from: 02/21/2008 until: 12/30/2009)
Partners: 
Motor-Car Bratislava, spol.s.r.o. IČO: 35 828 161
Polianky 17
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 12/05/2002 until: 07/01/2004)
MOTOR-CAR Wiesenthal & Co spol. s r.o. IČO: 00 688 215
Polianky 17
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 09/05/2001 until: 12/04/2002)
MOTOR-CAR Wiesenthal & Co spol. s r.o. IČO: 00 688 215
Polianky 17
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 05/02/2001 until: 09/04/2001)
Igor Klima
Komenského č. 49
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 12/21/2000 until: 05/01/2001)
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. IČO: 35 828 161
Tuhovské 5
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 07/02/2004 until: 12/30/2009)
Contribution of each member: 
Igor Klima
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/21/2000 until: 05/01/2001)
MOTOR-CAR Wiesenthal & Co spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/02/2001 until: 09/04/2001)
MOTOR-CAR Wiesenthal & Co spol. s r.o.
Amount of investment: 22 200 000 Sk Paid up: 22 200 000 Sk
  (from: 09/05/2001 until: 12/04/2002)
Motor-Car Bratislava, spol.s.r.o.
Amount of investment: 22 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 200 000 Sk
  (from: 12/05/2002 until: 07/01/2004)
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Amount of investment: 22 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 200 000 Sk
  (from: 07/02/2004 until: 07/21/2005)
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Amount of investment: 28 657 000 Sk Paid up: 28 657 000 Sk
  (from: 07/22/2005 until: 09/16/2009)
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Amount of investment: 951 239 EUR Paid up: 951 239 EUR
  (from: 09/17/2009 until: 12/30/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/05/2001 until: 12/30/2009)
konatelia
  (from: 05/02/2001 until: 09/04/2001)
Individual managing director
  (from: 12/21/2000 until: 05/01/2001)
Ing. Miloslav Durec
Gorkého 15
Bratislava
  (from: 09/05/2001 until: 07/01/2004)
Ing. Miloslav Durec
Pod Bôrikom 8
Bratislava 811 02
  (from: 07/02/2004 until: 11/18/2004)
Ing. Andrej Glatz
Matúšova 3517/7
Bratislava 811 04
  (from: 05/02/2001 until: 11/18/2004)
Ing. Andrej Glatz
Matúšova 3517/7
Bratislava 811 04
From: 05/02/2001
  (from: 11/19/2004 until: 07/28/2006)
Ing. Andrej Glatz
Matúšova 3517/7
Bratislava 811 04
From: 05/02/2001 Until: 07/01/2006
  (from: 07/29/2006 until: 07/28/2006)
Igor Klima
Komenského č. 49
Košice 040 01
  (from: 12/21/2000 until: 09/04/2001)
Július Šabo
Povraznícka 15
Bratislava 811 05
  (from: 05/02/2001 until: 07/01/2004)
Ing. Július Šabo
Pod Bôrikom 8
Bratislava 811 02
  (from: 07/02/2004 until: 11/18/2004)
Ing. Miloslav Durec
Pod Bôrikom 8
Bratislava 811 02
From: 09/05/2001
  (from: 11/19/2004 until: 12/30/2009)
Ing. Július Šabo
Pod Bôrikom 8
Bratislava 811 02
From: 05/02/2001
  (from: 11/19/2004 until: 12/30/2009)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 03/31/2007 until: 12/30/2009)
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 09/05/2001 until: 03/30/2007)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ Ing. Andrej Glatz samostatne konatelia Igor Klima a Július Šabo konajú za spoločnosť vždy spoločne.
  (from: 05/02/2001 until: 09/04/2001)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/21/2000 until: 05/01/2001)
Procuration: 
Dušan Durec
Brigádnická 966/6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 07/02/2004 until: 03/30/2007)
Dušan Durec
Brigádnická 966/6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 07/02/2004
  (from: 03/31/2007 until: 12/30/2009)
Ing. Andrej Glatz
Fialkové údolie 10
Bratislava 811 01
From: 07/29/2006
  (from: 07/29/2006 until: 03/30/2007)
Ing. Andrej Glatz
Fialkové údolie 1937/21
Bratislava 811 01
From: 07/29/2006
  (from: 03/31/2007 until: 12/30/2009)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne tak ,že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s označením "prokúra". Prokurista Ing. Andrej Glatz je splnomocnený na všetky právne úkony týkajúce sa spoločnosti vrátane scudzovania a zaťažovania nehnuteľností.
  (from: 03/31/2007 until: 12/30/2009)
Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony týkajúce sa spoločnosti vrátane scudzovania a zaťažovania nehnuteľností. Prokurista koná neobmedzene a samostatne za spoločnosť, tak že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s označením "prokúra".
  (from: 07/02/2004 until: 03/30/2007)
Capital: 
951 239 EUR Paid up: 951 239 EUR
  (from: 09/17/2009 until: 12/30/2009)
28 657 000 Sk Paid up: 28 657 000 Sk
  (from: 07/22/2005 until: 09/16/2009)
22 200 000 Sk Paid up: 22 200 000 Sk
  (from: 08/27/2003 until: 07/21/2005)
22 200 000 Sk
  (from: 09/05/2001 until: 08/26/2003)
200 000 Sk
  (from: 12/21/2000 until: 09/04/2001)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 10.12.2009 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti MOTOR - CAR Leasing Košice s.r.o., Pod Bôrikom 8, 811 02 Bratislava, IČO : 36 203 131 a o zlúčení so spoločnosťou MCW, s.r.o., Pod Bôrikom 8, 811 02 Bratislava, IČO : 35 809 655, a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 211/2009, Nz 49304/2009, NCRls 49922/2009 zo dňa 10.12.2009, na základe ktorej preberá spoločnosť MCW, s. r.o., Pod Bôrikom 8, 811 02 Bratislava, IČO : 35 809 655 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti MOTOR - CAR Leasing Košice s.r.o., Pod Bôrikom 8, 811 02 Bratislava, IČO : 36 203 131.
  (from: 12/31/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice č. N 243/00, Nz 242/00 zo dňa 13.11.2000 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zákona č. 11/98 Z.z.
  (from: 12/21/2000 until: 12/30/2009)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 8.2.2001.
  (from: 05/02/2001 until: 12/30/2009)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 22. 5. 2001 vo forme notárskej zápisnice N 219/2001, Nz 211/2001. Zmena obchodného mena z: " AUTONOVUM Leasing s.r.o. " na " MOTOR - CAR Leasing Košice s.r.o. " zapísaná dňa 5. 9. 2001.
  (from: 09/05/2001 until: 12/30/2009)
Notárska zápisnica č. Nz 556/02 zo dňa 18.11.2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 12/05/2002 until: 12/30/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.5.2004.
  (from: 07/02/2004 until: 12/30/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.5.2005 - zvýšenie základného imania.
  (from: 07/22/2005 until: 12/30/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.3.2007.
  (from: 03/31/2007 until: 12/30/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/31/2009)
Legal successor: 
MCW, s.r.o.
Pod Bôrikom 8
Bratislava 811 02
  (from: 12/31/2009)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person