Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25308/B

Business name: 
Eurotube Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 06/18/2001)
Registered seat: 
Prešovská 59
Bratislava 821 02
  (from: 06/05/2009)
Trnavská cesta 112
Bratislava 821 01
  (from: 02/23/2004 until: 06/04/2009)
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 10/08/2001 until: 02/22/2004)
Štefánikova 43
Nitra 949 01
  (from: 06/18/2001 until: 10/07/2001)
Identification number (IČO): 
36 542 253
  (from: 06/18/2001)
Date of entry: 
06/18/2001
  (from: 06/18/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/18/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 06/18/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 06/18/2001)
veľkoobchod s priemyselným, stavebným, elektrotechnickým, hutným a železiarskym tovarom, s plastovými výrobkami a tovarom
  (from: 06/18/2001)
maloobchod s priemyselným, stavebným, elektrotechnickým, hutným a železiarskym tovarom, s plastovými výrobkami a tovarom
  (from: 06/18/2001)
predaj alko a nealko nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 06/18/2001)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 06/18/2001)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 06/18/2001)
ubytovacie možnosti - ubytovanie na súkromí
  (from: 06/18/2001)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, služieb, podnikania, strojárenstva, plynárenstva, vodohospodárstva a plastovej výroby
  (from: 06/18/2001)
reklamné činnosti
  (from: 06/18/2001)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 06/18/2001)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 06/18/2001)
správa nehnuteľností
  (from: 06/18/2001)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/18/2001)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 06/18/2001)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 06/18/2001)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 06/18/2001)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 06/18/2001)
Partners: 
EUROTUBE - IZOSTAL & PARTNERZY, akciová spoločnosť, ident. č. 276717824
ul. Al. Korfantego 2
Katowice
Republic of Poland
  (from: 06/18/2001)
Ing. Peter Staník
Dičova 28
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 06/05/2009)
IZOSTAL Sólka Akcyjna, ident. č. 7560010641
Polna 3
PL 46-059 Zawadzkie
Republic of Poland
  (from: 10/20/2003 until: 08/01/2005)
Peter Staník
Dičova 28
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 08/02/2005 until: 06/04/2009)
Contribution of each member: 
EUROTUBE - IZOSTAL & PARTNERZY, akciová spoločnosť, ident. č. 276717824
Amount of investment: 16 597 EUR Paid up: 16 597 EUR
  (from: 06/05/2009)
Ing. Peter Staník
Amount of investment: 16 631 EUR Paid up: 16 631 EUR
  (from: 06/05/2009)
EUROTUBE - IZOSTAL & PARTNERZY, akciová spoločnosť, ident. č. 276717824
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 06/18/2001 until: 06/04/2009)
IZOSTAL Sólka Akcyjna, ident. č. 7560010641
Amount of investment: 501 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 501 000 Sk
  (from: 10/20/2003 until: 08/01/2005)
Peter Staník
Amount of investment: 501 000 Sk Paid up: 501 000 Sk
  (from: 08/02/2005 until: 06/04/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/18/2001)
Ivan Ryšavý
Šoltésovej 11
Nové Zámky
From: 06/18/2001
  (from: 05/24/2022)
Ing. Peter Staník
Dičova 28
Piešťany 921 01
From: 07/14/2005
  (from: 06/05/2009)
Ivan Novek
Jašíkova 5
Bratislava
  (from: 06/18/2001 until: 05/28/2003)
Ivan Novek
Jašíkova 5
Bratislava
From: 06/18/2001 Until: 11/05/2003
  (from: 05/29/2003 until: 02/22/2004)
Ivan Ryšavý
Šoltésovej 11
Nové Zámky
  (from: 06/18/2001 until: 05/28/2003)
Peter Staník
Dičova 28
Piešťany 921 01
From: 07/14/2005
  (from: 08/02/2005 until: 06/04/2009)
Ivan Ryšavý
Šoltésovej 11
Nové Zámky
From: 06/18/2001
  (from: 05/29/2003 until: 05/23/2022)
Mgr. Ing. Marek Baginski
Sikorskiego 33c/10
Ozimek 46-040
Poľská republika
From: 11/05/2003
  (from: 02/23/2004 until: 08/01/2005)
Mgr. Ing. Marek Baginski
Sikorskiego 33c/10
Ozimek 46-040
Poľská republika
From: 11/05/2003 Until: 07/14/2005
  (from: 08/02/2005 until: 08/01/2005)
Mgr. Ing. Tomasz Kawalek
ul. Hoppego 3 A/13
Katowice 40-175
Poľsko
From: 02/14/2003 Until: 09/12/2003
  (from: 07/29/2003 until: 10/19/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Konateľ Ivan Ryšavý je oprávnený zastupovať spoločnosť spoločne s jedným ďalším konateľom.
  (from: 06/05/2009)
Menom spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne.
  (from: 06/18/2001 until: 06/04/2009)
Capital: 
33 228 EUR Paid up: 33 228 EUR
  (from: 06/05/2009)
1 001 000 Sk Paid up: 1 001 000 Sk
  (from: 10/20/2003 until: 06/04/2009)
500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 05/29/2003 until: 10/19/2003)
500 000 Sk
  (from: 06/18/2001 until: 05/28/2003)
Supervisory board: 
Alexandra Rigová
Bancíkovej 9
Bratislava 821 03
From: 07/14/2005
  (from: 08/02/2005)
Lukáš Staník
Dičova 28
Piešťany 921 01
From: 07/14/2005
  (from: 08/02/2005)
Luboš Jurčák
Turzovka- Hlinné 251
Turzovka 023 54
From: 07/14/2005
  (from: 08/02/2005)
Ing. Ivan Béder CSc.
Hrobákova 13
Bratislava 851 02
From: 02/14/2003
  (from: 07/29/2003 until: 07/12/2004)
Ing. Ivan Béder CSc.
Hrobákova 13
Bratislava 851 02
From: 02/14/2003 Until: 06/29/2004
  (from: 07/13/2004 until: 07/12/2004)
Ing. Ján Bezák
Ivana Bukovčana 22
Bratislava
  (from: 06/18/2001 until: 07/12/2004)
Ing. Ján Bezák
Ivana Bukovčana 22
Bratislava
Until: 06/29/2004
  (from: 07/13/2004 until: 07/12/2004)
Ing. Dušan Gbelský
Pri Bielom kríži 5
Bratislava
Until: 09/12/2003
  (from: 06/18/2001 until: 10/19/2003)
Ing. Vlastimír Uhlíř
Na stráni 6
Bratislava
  (from: 06/18/2001 until: 07/28/2003)
Ing. Peter Staník
Dičova 28
Piešťany 921 01
From: 02/14/2003 Until: 07/14/2005
  (from: 08/02/2005 until: 08/01/2005)
Ing. Peter Staník
Dičova 28
Piešťany 921 01
From: 02/14/2003
  (from: 07/29/2003 until: 08/01/2005)
Mgr. Marek Baginski
Sokorskiego 33c/10
46-040, Ozimek
Poľská republika
From: 09/12/2003 Until: 11/05/2003
  (from: 10/20/2003 until: 02/22/2004)
Mgr. Ing. Tomasz Kawalek
ul. Hoppego 3 A/13
Katowice 40-175
Poľsko
  (from: 06/18/2001 until: 07/28/2003)
Mgr. Joachim Kopyra
Zedowice - Opolska 81
Zawadzkie 46-059
Poľsko
Until: 09/12/2003
  (from: 10/08/2001 until: 10/19/2003)
Mgr. Ing. Andrzej Uszok
ul. Legionów Polskich 20/28
Tychy 43-100
Poľsko
  (from: 06/18/2001 until: 10/07/2001)
Mgr.Ing. Mariusz Spalek
Opolska 41c
47-120 Zedowice
Poľská republika
From: 09/12/2003 Until: 07/14/2005
  (from: 08/02/2005 until: 08/01/2005)
Ludwika Partyka
Sikorskiego 18/6
Ozimek 46-040
Poľská republika
From: 11/05/2003 Until: 07/14/2005
  (from: 08/02/2005 until: 08/01/2005)
Mgr.Ing. Mariusz Spalek
Opolska 41c
47-120 Zedowice
Poľská republika
From: 09/12/2003
  (from: 10/20/2003 until: 08/01/2005)
Ludwika Partyka
Sikorskiego 18/6
Ozimek 46-040
Poľská republika
From: 11/05/2003
  (from: 02/23/2004 until: 08/01/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou dňa 15.5.2001 (not. záp. č. N 84/01, Nz 84/01) podľa § 24, §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/18/2001)
Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 31.08.2001. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Štefánikova 43 na Bratislava, Miletičova 1.
  (from: 10/08/2001)
Mgr. Ing. Tomasz Kawalek, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 14. 2. 2003. Ing. Vlastimil Uhlíř, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 14. 2. 2003. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 49/2003, Nz 11076/2003 zo dňa 14. 2. 2003.
  (from: 07/29/2003)
Notárska zápisnica N 482/03, Nz 80600/03 spísaná dňa 12.9.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD. osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene v orgánoch spoločnosti a zvýšení základného imania. Funkcia konateľa Mgr. Ing. T. Kawaleka sa končí dňom 12.9.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. D. Gbelského a Mgr. J. Kopyru sa končí dňom 12.9.2003.
  (from: 10/20/2003)
Zápisnica mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5. 11. 2003.
  (from: 02/23/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2004. Ing. Ján Bezák, Ing. Ivan Béder, CSc.- deň skončenia funkcie členov dozornej rady: 29.06.2004.
  (from: 07/13/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.7.2005- odsúhlasenie prevodu obchodného podielu.
  (from: 08/02/2005)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.5.2009.
  (from: 06/05/2009)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person