Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  32182/R

Business name: 
S&F s. r. o.
  (from: 01/26/2012 until: 06/20/2023)
Registered seat: 
Kasárenská 7
Trenčín 911 05
  (from: 04/21/2015 until: 06/20/2023)
Identification number (IČO): 
46 396 730
  (from: 10/26/2011)
Date of entry: 
10/26/2011
  (from: 10/26/2011)
Person dissolved from: 
15. 1. 2023
  (from: 06/21/2023)
Legal ground(s) for dissolution: 
§ 68 ods. 4 písm. d) Obchodného zákonníka v spojení s § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
  (from: 06/21/2023)
Date of deletion: 
06/21/2023
  (from: 06/21/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku.
  (from: 06/21/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/26/2011)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/26/2011 until: 06/20/2023)
Other legal facts: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vykonal výmaz spoločnosti S & F s. r. o., so sídlom Kasárenská 7, 911 05 Trenčín, IČO 46 396 730, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 32182/R z obchodného registra.
  (from: 06/21/2023)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person