Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  32182/R

Business name: 
S&F s. r. o.
  (from: 01/26/2012 until: 06/20/2023)
Varena s. r. o.
  (from: 10/26/2011 until: 01/25/2012)
Registered seat: 
Kasárenská 7
Trenčín 911 05
  (from: 04/21/2015 until: 06/20/2023)
Panenská 24
Bratislava 811 03
  (from: 12/07/2011 until: 04/20/2015)
Bazová 10
Bratislava 821 08
  (from: 10/26/2011 until: 12/06/2011)
Identification number (IČO): 
46 396 730
  (from: 10/26/2011)
Date of entry: 
10/26/2011
  (from: 10/26/2011)
Person dissolved from: 
15. 1. 2023
  (from: 06/21/2023)
Legal ground(s) for dissolution: 
§ 68 ods. 4 písm. d) Obchodného zákonníka v spojení s § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
  (from: 06/21/2023)
Date of deletion: 
06/21/2023
  (from: 06/21/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku.
  (from: 06/21/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/26/2011)
Objects of the company: 
donášková služba
  (from: 12/07/2011 until: 01/25/2012)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/07/2011 until: 01/25/2012)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/07/2011 until: 01/25/2012)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/07/2011 until: 01/25/2012)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 12/07/2011 until: 01/25/2012)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 12/07/2011 until: 01/25/2012)
administratívne služby
  (from: 12/07/2011 until: 01/25/2012)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/07/2011 until: 01/25/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 10/26/2011 until: 06/20/2023)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/26/2011 until: 06/20/2023)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/26/2011 until: 06/20/2023)
finančný leasing
  (from: 10/26/2011 until: 06/20/2023)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/26/2011 until: 06/20/2023)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/26/2011 until: 06/20/2023)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/26/2011 until: 06/20/2023)
administratívne služby
  (from: 10/26/2011 until: 06/20/2023)
počítačové služby
  (from: 12/07/2011 until: 06/20/2023)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/07/2011 until: 06/20/2023)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/26/2012 until: 06/20/2023)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/26/2012 until: 06/20/2023)
skladovanie
  (from: 01/26/2012 until: 06/20/2023)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/26/2012 until: 06/20/2023)
Partners: 
DIAMOND OIL a.s.
Panenská 24
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 01/26/2012 until: 04/20/2015)
TS-Consulting s. r. o.
Panenská 24
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 10/26/2011 until: 12/06/2011)
Katarína Ághová
Budatínska 55
Bratislava 851 06
Slovak Republic
  (from: 12/07/2011 until: 01/25/2012)
Jaroslav Hamouz
Pod nemocnicí 2137
Rakovník 269 01
Česká republika
  (from: 04/21/2015 until: 06/20/2023)
Contribution of each member: 
TS-Consulting s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/26/2011 until: 12/06/2011)
Katarína Ághová
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/07/2011 until: 01/25/2012)
DIAMOND OIL a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/26/2012 until: 04/20/2015)
Jaroslav Hamouz
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/21/2015 until: 06/20/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/26/2011 until: 06/20/2023)
JUDr. Štefan Ágh
Budatínska 55
Bratislava 851 06
From: 11/21/2011
  (from: 12/07/2011 until: 01/25/2012)
Ing. Adrián Kuric
J. Zemana 2408/8
Trenčín 911 01
From: 11/16/2011
  (from: 01/26/2012 until: 04/20/2015)
Ing. Adrián Kuric
J. Zemana 2408/8
Trenčín 911 01
From: 11/16/2011 Until: 03/24/2015
  (from: 04/21/2015 until: 04/20/2015)
JUDr. Tomáš Trella
Jána Stanislava 26
Bratislava 841 05
From: 10/26/2011
  (from: 10/26/2011 until: 12/06/2011)
JUDr. Tomáš Trella
Jána Stanislava 26
Bratislava 841 05
From: 10/26/2011 Until: 11/21/2011
  (from: 12/07/2011 until: 12/06/2011)
Jaroslav Hamouz
Pod nemocnicí 2137
Rakovník 269 01
Česká republika
From: 03/24/2015
  (from: 04/21/2015 until: 06/20/2023)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 10/26/2011 until: 06/20/2023)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/26/2011 until: 06/20/2023)
Other legal facts: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vykonal výmaz spoločnosti S & F s. r. o., so sídlom Kasárenská 7, 911 05 Trenčín, IČO 46 396 730, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 32182/R z obchodného registra.
  (from: 06/21/2023)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07.10.2011 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/26/2011 until: 06/20/2023)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person