Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25540/B

Business name: 
STEFANIA S.T. a. s.
  (from: 11/24/2010)
STEFANIA S.T. s.r.o.
  (from: 12/04/2001 until: 11/23/2010)
Registered seat: 
Palisády 59
Bratislava 811 01
  (from: 12/04/2001)
Identification number (IČO): 
35 826 371
  (from: 12/04/2001)
Date of entry: 
12/04/2001
  (from: 12/04/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/24/2010)
Private limited liability company
  (from: 12/04/2001 until: 11/23/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/04/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/04/2001)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
  (from: 12/04/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/04/2001)
leasingová činnosť
  (from: 12/04/2001)
čistenie budov, upratovacie práce
  (from: 12/04/2001)
špedičná činnosť
  (from: 12/04/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/04/2001)
pohostinská činnosť
  (from: 03/24/2005)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/04/2001 until: 07/07/2004)
Partners: 
Spectrum Reality, s.r.o. IČO: 35 735 937
Hlavná 326/23
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 12/04/2001 until: 10/30/2008)
Ján Machaj
Františkánske nám. 412/7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/04/2001 until: 12/05/2007)
Ing. Ivan Málik
Malokarpatská 18
Limbach 900 91
Slovak Republic
  (from: 02/17/2009 until: 09/16/2010)
Ing. Ivan Málik
Malokarpatská 18
Bratislava 900 91
Slovak Republic
  (from: 10/31/2008 until: 02/16/2009)
Ing. Ivan Málik
Riazanská 54
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 12/06/2007 until: 10/30/2008)
SPECTRUM SK, a.s.
Palackého 1
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 10/31/2008 until: 11/23/2010)
Contribution of each member: 
Spectrum Reality, s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/04/2001 until: 10/30/2008)
Ján Machaj
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/04/2001 until: 12/05/2007)
Ing. Ivan Málik
  (from: 12/06/2007 until: 10/30/2008)
Ing. Ivan Málik
  (from: 10/31/2008 until: 02/16/2009)
Ing. Ivan Málik
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/17/2009 until: 02/01/2010)
SPECTRUM SK, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/31/2008 until: 02/01/2010)
Ing. Ivan Málik
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 02/02/2010 until: 09/16/2010)
SPECTRUM SK, a.s.
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 02/02/2010 until: 09/16/2010)
SPECTRUM SK, a.s.
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 09/17/2010 until: 11/23/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/24/2010)
Individual managing director
  (from: 07/09/2004 until: 11/23/2010)
Individual managing director
  (from: 07/07/2004 until: 07/08/2004)
Individual managing director
  (from: 12/04/2001 until: 07/06/2004)
Ing. Ivan Málik - predseda predstavenstva
Malokarpatská 18
Limbach 900 91
From: 11/24/2010
  (from: 11/24/2010)
Jaroslav Nosko - člen predstavenstva
Lenardova 18
Bratislava 851 01
From: 11/24/2010
  (from: 11/24/2010)
Martin Pogány - člen predstavenstva
Špitálska 57
Bratislava 811 08
From: 11/24/2010
  (from: 11/24/2010)
Ján Machaj
Františkánske nám. 412/7
Bratislava 811 01
  (from: 12/04/2001 until: 12/05/2007)
Ján Machaj
Františkánske nám. 412/7
Bratislava 811 01
Until: 11/06/2007
  (from: 12/06/2007 until: 12/05/2007)
Mgr. Milan Kollár
Vazovova 9
Bratislava 811 07
From: 11/06/2007 Until: 11/24/2010
  (from: 11/24/2010 until: 11/23/2010)
Mgr. Milan Kollár
Vazovova 9
Bratislava 811 07
From: 11/06/2007
  (from: 12/06/2007 until: 11/23/2010)
JUDr. Dušan Kollár
Le Montaigne 7, av de Grande Bretagne,
Monte Carlo MC 980 00
Monacké kniežatstvo
residence in the Slovak Republic :
Panská 2
Bratislava 811 01
Until: 04/02/2003
  (from: 12/04/2001 until: 07/06/2004)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne alebo súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 11/24/2010)
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne konateľ a jeden prokurista.
  (from: 07/09/2004 until: 11/23/2010)
Konateľ a prokurista konajú v mene spoločnosti vždy spoločne.
  (from: 07/07/2004 until: 07/08/2004)
Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy spolu dvaja.
  (from: 12/04/2001 until: 07/06/2004)
Procuration: 
Mgr. Bohdana Machajová
Tolstého 2
Bratislava 811 06
  (from: 07/09/2004 until: 12/05/2007)
Mgr. Bohdana Machajová
Tolstého 2
Bratislava 811 06
Until: 11/06/2007
  (from: 12/06/2007 until: 12/05/2007)
JUDr. Dušan Kollár
Le Montaigne 7, av de Grande Bretagne,
Monte Carlo MC 980 00
Monacké kniežatstvo
residence in the Slovak Republic :
Panská 2
Bratislava 811 01
  (from: 07/07/2004 until: 11/23/2010)
JUDr. Dušan Kollár
Le Montaigne 7, av de Grande Bretagne,
Monte Carlo MC 980 00
Monacké kniežatstvo
residence in the Slovak Republic :
Panská 2
Bratislava 811 01
Until: 11/24/2010
  (from: 11/24/2010 until: 11/23/2010)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 11/24/2010)
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 09/17/2010 until: 11/23/2010)
6 638,783776 EUR
  (from: 02/02/2010 until: 09/16/2010)
200 000 Sk
  (from: 12/04/2001 until: 02/01/2010)
Supervisory board: 
Mgr. Milan Kollár
Vazovová 9
Bratislava 811 07
From: 11/24/2010
  (from: 11/24/2010)
JUDr. Dušan Kollár
boulevard d´Italie 42
Monaco 980 00
Monacké kniežatstvo
From: 11/24/2010
  (from: 11/24/2010)
Mgr. Renata Balheim
Tolstého 2
Bratislava 811 06
From: 11/24/2010
  (from: 11/24/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.11.2001, dodatkom č. 1 zo dňa 27.11.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 12/04/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 2.4.2003.
  (from: 07/07/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 29.5.2003.
  (from: 07/08/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.1.2004.
  (from: 07/09/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.2.2005.
  (from: 03/24/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2007.
  (from: 12/06/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2008.
  (from: 10/31/2008)
Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.9.2010.
  (from: 09/17/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2010, na ktorom bola schválená zmena právnej formy na akciovú spoločnosť. Zmena obchodného mena z pôvodného STEFANIA S.T. s.r.o. na nové STEFANIA S.T. a. s.
  (from: 11/24/2010)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person