Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25533/B

Business name: 
SOFTLINE SERVICES, a. s.
  (from: 09/21/2004)
SOFTLINE SERVICES, s.r.o.
  (from: 03/25/2002 until: 09/20/2004)
SOFTLINE GROUP, s.r.o.
  (from: 12/03/2001 until: 03/24/2002)
Registered seat: 
Pekná cesta 6/B
Bratislava 831 05
  (from: 03/25/2002)
Priemyselná 1
Bratislava 821 09
  (from: 12/03/2001 until: 03/24/2002)
Identification number (IČO): 
35 826 304
  (from: 12/03/2001)
Date of entry: 
12/03/2001
  (from: 12/03/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/21/2004)
Private limited liability company
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 09/21/2004)
kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja konečnému spotrebiteľovi
  (from: 09/21/2004)
kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 09/21/2004)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/21/2004)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, vrátane prístrojov na spracovanie dát
  (from: 09/21/2004)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 09/21/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 09/21/2004)
prenájom programového vybavenia, počítačov, komunikačných a periférnych zariadení
  (from: 09/21/2004)
prenájom kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 09/21/2004)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 09/21/2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľných vecí
  (from: 09/21/2004)
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/21/2004)
projektovanie, navrhovanie počítačových sietí a ich častí, vrátane ich realizácie
  (from: 09/21/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
  (from: 09/21/2004)
poradenstvo pre manažérske nadstavby informačných systémov
  (from: 09/21/2004)
poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov
  (from: 09/21/2004)
poradenstvo v oblasti informačných systémov
  (from: 09/21/2004)
marketing, management v oblasti informačných systémov
  (from: 09/21/2004)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2004)
prieskum trhu
  (from: 09/21/2004)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 09/21/2004)
kopírovacia služba
  (from: 09/21/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/21/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2004)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 09/21/2004)
spracovanie grafických návrhov na počítači podľa predlohy
  (from: 09/21/2004)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 09/21/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja konečnému spotrebiteľovi
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, vrátane prístrojov na spracovanie dát
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
prenájom programového vybavenia, počítačov, komunikačných a periférnych zariadení
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
prenájom kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľných vecí
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
projektovanie, navrhovanie počítačových sietí a ich častí, vrátane ich realizácie
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
poradenstvo pre manažérske nadstavby informačných systémov
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
poradenstvo v oblasti informačných systémov
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
marketing, management v oblasti informačných systémov
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
prieskum trhu
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
kopírovacia služba
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
spracovanie grafických návrhov na počítači podľa predlohy
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
Partners: 
Ing. Marian Goga
Budatínska 75
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
Zoltán Tildi
Romanova 46
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
Contribution of each member: 
Ing. Marian Goga
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
Zoltán Tildi
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/21/2004)
Individual managing director
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
Igor Wollner - predseda predstavenstva
Búdkova 50/5079
Bratislava 811 01
From: 09/21/2004
  (from: 09/21/2004)
Marian Goga - člen predstavenstva
Budatínska 75
Bratislava 851 04
From: 09/21/2004
  (from: 09/21/2004)
Vladimír Karaba - člen predstavenstva
Poštová 75
Bernolákovo 900 27
From: 09/21/2004
  (from: 09/21/2004)
Ing. Marian Goga
Budatínska 75
Bratislava 851 04
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predstavenstvo. V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva, alebo člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva, alebo člen predstavenstva.
  (from: 09/21/2004)
Konateľ je oprávnený konať menom spoločnosti a zastupovať spoločnosť voči tretím osobám samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ.
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/21/2004)
200 000 Sk
  (from: 12/03/2001 until: 09/20/2004)
Supervisory board: 
Dušan Krčmárik - predseda dozornej rady
Hagarova 13
Bratislava 831 05
From: 09/21/2004
  (from: 09/21/2004)
Peter Fresser - člen dozornej rady
Ambroseho 12
Bratislava 851 02
From: 09/21/2004
  (from: 09/21/2004)
Bohumír Coufal - člen dozornej rady
Suchá 8B/10272
Bratislava 831 01
From: 09/21/2004
  (from: 09/21/2004)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 23.11.2001 o založení spoločnosti v zmysle zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 12/03/2001)
Dodatok č. 1 zo dňa 20.03.2002 k spoločenskej zmluve. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.03.2002.
  (from: 03/25/2002)
Priebeh rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti SOFTLINE SERVICES, s.r.o. vo forme notárskej zápisnice N 578/2004, Nz 69168/2004 spísanej dňa 10. 9. 2004 notárom JUDr. Ivanom Macákom, na ktorom sa rozhodlo o zmene právnej formy spoločnosti na a. s.
  (from: 09/21/2004)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person