Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2865/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BEGHELLI - ELPLAST Slovakia, a.s.
  (from: 12/28/1999)
Registered seat: 
Podzámska 34 A
Nové Zámky 940 01
  (from: 04/29/2010)
Identification number (IČO): 
36 525 359
  (from: 12/18/1997)
Date of entry: 
12/18/1997
  (from: 12/18/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/18/1997)
Objects of the company: 
výroba elektrických zdrojov svetla a svietidiel
  (from: 12/18/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 12/18/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 12/18/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/09/2001)
Graziano Beghelli - predseda
Via Borgo 4
Monteveglio (Bologna) 400 50
Taliansko
From: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008)
Fabio Pedrazzi - člen
Zuffi 22
Monteveglio (Bologna) 400 50
Taliansko
From: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008)
Ugo Rainone - člen
Via San Remo 52
Modugno
Taliansko
From: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za predstavenstvo koná vo všetkých veciach každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že osoby oprávnené konať za spoločnosť, pripoja svoj podpis k vytlačenému, odtlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 06/26/2008)
Capital: 
162 680 EUR
  (from: 04/01/2010)
Shares: 
Number of shares: 98
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 04/01/2010)
Stockholder: 
BEGHELLI - ELPLAST, a.s., zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, odd. B, vložka č. 811
Poříčí 3A
Brno 659 08
Česká republika
  (from: 07/02/2004)
Supervisory board: 
Dania Maccaferri La Spada
Ginger Cicle 1182
Weston
Florida, USA
From: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008)
Mgr. Peter Vodka
Husova 736
Kuřim 664 34
Česká republika
From: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008)
Radim Linka
Nábřeží Obránců míru 798
Železný Brod 468 22
Česká republika
From: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008)
Other legal facts: 
Ďalšie skutočnosti : Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na vpisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.11.1997 podľa §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v znení neskorších zmien
  (from: 12/18/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.3.1998, not. záp. č. N 75/98, Nz 74/98.
  (from: 03/18/1998)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.09.1999. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z ELPLAST Slovakia, a.s. na BEGHELLI - ELPLAST Slovakia, a.s.. Valné zhromaždenie sa dňa 28.09.1999 uznieslo na znížení základného imania spoločnosti z 10 000 000 Sk na 4 900 000 Sk vzatím 102 kusov akcií na meno z obehu.
  (from: 12/28/1999)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 18.01.2001. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nové Zámky, Pri skladoch 1 na Bratislava, Amurská 6.
  (from: 10/09/2001)
Notárska zápisnica Nz 150/02 spísaná dňa 26.3.2002 notárom JUDr. Kaanom, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady J. Lukavského, F. Jelínka, Ing. S. Navrátila sa končí dňom 26.3.2002. Notárska zápisnica Nz 258/02 spísaná dňa 29.5.2002 notárom JUDr. Kaanom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 08/28/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 339/2003, Nz 92723/2003 zo dňa 15.10.2003.
  (from: 07/02/2004)
Notárska zápisnica N 105/2008, Nz 25570/2008, NCRls 25293/2008 napísaná dňa 16.6.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 06/26/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.01.2010.
  (from: 04/01/2010)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person